16 Ekim Dünya Gıda Gününe girerken

Bununla ilgili ülkemizde de konunun önemine binaen Tarım Bakanlığı koordinatörlüğünde her yıl tüketicileri bilgilendirme adına çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Gıdanın kısaca tarifi ‘’insanlar tarafından yenilip içilen maddelerdir’’. Bilimsel olarak tarifini yaparsak ‘’insanların yaşamlarını sürdürmek, gelişmesini tamamlamak, yıpranan dokularını onarmak ve diğer tüm fizyolojik gereksinimlerini karşılamak üzere ilaç hariç yediği ve içtiği her şeydir.’’ Bu tariflerden de anlaşılacağı gibi gıda tüm canlıların yaşamlarında vazgeçilmez öneme sahiptir.

Artan nüfus dikkate alındığında Dünyada üretilen gıda maddelerinin toplam ihtiyacı karşılayamadığı, 500 milyona yakın insanın açlık ve yetersiz beslenme ile savaşmakta olduğu ve dolayısıyla açlık ve yetersiz beslenmenin evrensel bir sorun olarak her geçen gün önemini artırdığı gözlenmektedir. Yurdumuz gıdada uzun yıllar kendi kendine yeterli ülke konumunda iken, hükümetlerin istikrarsız tarım politikaları yüzünden günümüzde nerede ise ithal etmediğimiz tarım ürünü kalmamıştır. Bu olumsuzluğa ve ülkemizde gıda sanayinin gelişmesi oldukça yeni olmasına rağmen, sektörde faaliyet gösteren girişimci iş adamlarımızın gayretleri sayesinde, gelişmiş ülkeler standardında gıda üretimi yapılıp, yurt içindeki tüketicilerimize satıldığı gibi, yine birçok ülkeye de onlarca çeşit gıda maddesi ihraç edilip, hem ülkemize döviz kazanılmakta, hem de istihdama katkıda bulunulmaktadır.

Ülkemiz dünyada çok az ülkenin sahip olduğu önemli bir coğrafi konumdadır. Son yıllarda tropikal iklim meyvelerinin dahi üretildiğini görüyoruz. Yurdumuzun bir bölgesinde sebze tohumu toprağa atıldığında bir başka bölgesinde aynı sebzenin hasadına başlanıyor. Tükettiğimiz gıdaların hammaddesi olan tüm tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için her türlü ortam mevcuttur. Bu imkanlarımızı yeterince değerlendirdiğimizi söyleyemeyiz. Üç tarafımız denizlerle çevrili olmasına rağmen balıketi tüketimimiz, her türlü hayvancılığa elverişli şartlarımızın olmasına rağmen et tüketimimiz gelişmiş ülkelerin çok altındadır. En verimli tarım arazilerimizin ya imara açılarak apartman tarlalarına veya fabrikalara dönüştüğünü görüyor, yine petrol rezervlerimizin yeterince değerlendirilemediğinden dolayı en temel gıda ihtiyaçlarımız olan hububat ve baklagil ziraatının yapıldığı ovalarımızda biodizel yapımında kullanılan yağlık bitkilerinin yetiştirilmesi için araştırmalar yapıldığını duyuyoruz.

Bir taraftan dünyada milyonlarca insanın gıdasızlık ve yetersiz beslenmeden dolayı yaşamlarını yitirdiği gerçeği, diğer taraftan gelişmiş birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de gıda israfı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan bir çok araştırmalarda bilhassa büyük kentlerimizde alınan tahıl ürünlerinin maalesef yüzde onunun çöpe gittiği tespit edilmiştir. Bu israfın önlenmesi için yetkililerin tedbir almasına ilaveten başta yazılı ve görsel basın olmak üzere sivil toplum örgütlerine de önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir.

Dünya Gıda Gününün, besin ve beslenmenin önemi de dahil olmak üzere gıda ile ilgili birçok konunun uzmanlarca tartışılacağı toplantı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) da 16 Ekim 2009 günü saat 10.00 da yapılacaktır. Bu Toplantıya tüm tüketicilerimiz ve sivil toplum örgütleri davet edilmiştir. Tüketiciler Birliği Antalya şubesi olarak halkımızın gıda konusunda duyarlı olduğunun kanıtı olarak bu toplantıya katılmalarını bekliyor, olumlu ve olumsuz eleştirilerinin yetkililere anlatılması için önemli bir fırsat olduğunu vurgulamak istiyoruz.

743030cookie-check16 Ekim Dünya Gıda Gününe girerken

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 + 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.