87 yıldır değişerek yaşayan cumhuriyet…

Cumhuriyet, 87 yıl olmuş ilan edildiği günden beri. 87 yıldır adı cumhuriyet olan bir rejim içinde yaşıyoruz. 87 yıl içinde kaç cumhuriyet yaşadık?

Cumhuriyet, kuruluşundan beri değişerek yol almaktadır. Cumhuriyet rejimi altında anayasa değişiklikleri, tartışmaları adı altında geçti. Tartışmalar siyasi idamları gündeme getirdi ve uygulandı. Anayasayı değiştirmeye kalkıştıkları iddiası ile; 27 Mayıs,12 Mart, 12 Eylül rejimi bir çok gencin boynuna ip geçirmesini hukuk kuralları içinde onayladı. Her şey hukuk kuralları içinde gelişti. Devletin cinayetleri, hukuk kuralları içinde cinayet olarak işaretlenmedi. Cinayeti onaylayan ve imzalayan ise suçlu olarak yargılanmadı.

Cumhuriyet rejimi, ilk olarak fikri anlamda Osmanlı devletinde meşrutiyet ilanı ile hayat buldu. Fransız devriminin etkisinin cumhuriyet olacağını o gün yaşayanlar pek düşünememişti ama tarih çizgisi ister istemez bu düşüncenin olgunlaşmasını sağlamıştı. Osmanlı son meclisi cumhuriyetin sınırlarını çiziyordu. O sınırlar bugünkü cumhuriyetin sınırlarının %90’nını işaret etmektedir. O sınırılar içinde yaşananlar, tarih kitapları içinde değişik bakış açıları ile yerini almıştır.

Cumhuriyet rejimi olması için demokrasiye ihtiyaç yoktur, zaten ülkemizde demokrasinin d’si konuşulmaya başladığında, darbeler ile noktalanmıştır, demokrasi rafa kalkmıştır. En büyük neden olarak gösterilen anayasa’da rafa kalkmış ya da değiştirilmiştir. Cumhuriyet rejimi altında yaşayan ülke, yine cumhuriyet rejimi içinde yaşayan ülkeler tarafından kuşatılmış durumdadır. Değişik rejim anlayışı ile komşu olan bu ülke, içinde nasıl bir cumhuriyet sorusuna yaşanan çatışmalar içinde yanıt arar konumundadır.

Cumhuriyet rejimi hiçbir zaman şeffaf olmamıştır, şeffaf ve cumhura güveni olmadığı içinde, sürekli cumhuru nasıl kontrol ederim ve değiştiririm üzerine durmuştur. Devlet; mekanizmasının cumhuru en iyi şekilde kontrol edebilmek ve yönlendirebilmek için kurmuştur. Bu mekanizmadan aman zaman çizgisel anlamda ayrılmalar yaşanmıştır, fakat en köklü olarak yapılan ayrılık 12 Eylül ile gerçeklemiştir. 12 Eylül’den beri var olan cumhuriyet anlayışı, değişerek ve öngörülen anlayışa uygun olarak yaşamaya devam etmektedir. Bugün yaşanan sorunların temelinde, 12 Eylül’de oluşturulan cumhuriyet anlayışıdır.

Devlet önünde duran her engeli hukuk kuraları içinde kaldırılmaya devam etmektedir. Cumhuriyet rejimi içinde devlet; her yaptığını (faili meçhuller dışında) hukuk kuralları içinde yapmıştır, eğer hukuk kurallarından çıkmış ise, kurallar o yapılana uydurulmuştur, çünkü cumhurun temsilcileri bunu yapacak güce, verilmiş hukuk kuralları içinde sahiptir.

Bugün yaşanan cumhuriyet rejimi içinde cumhurun haber alma hakkı geçmişte olduğu gibi kısıtlıdır. Gelişen teknolojik olanaklarda, engeller ile cumhurun bilgi alması düzenlenmiştir. Cumhurun eğitimi hala tek doğru üzerine kuruludur ve karşılaştırmalı tarih eğitimi hala verilmemektedir. Cumhuriyet rejiminin var olan ideolojisine uygun olarak bireyler yetiştirilmekte ve o bireylerin seçtikleri ile yeni kurallar belirlenmektedir.

Cumhuriyet, parti başkanlarının belirlediği cumhur vekillerinin temsili ile sistem devam etmesine izin verilmiştir ve cumhurun gerçek temsil gücü yürütme organında temsil edilmemektedir. 87 yıldır cumhuriyet tartışmalar içinde yaşamaya devam etmektedir.

87 yıldır değişerek yaşayan cumhuriyet kutlu olsun!


—————————————
http://cemoezkan.blogcu.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.