AB`de ‘hayır’cılar ilk raundu kaybetti

AP, AB’nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini gecikmeden başlatmasını tavsiye eden karar tasarısını 262’ye karşı 407 oyla kabul etti.

Tavsiye kararında, Türkiye’de yapılan reformlardan övgüyle söz edildi ve “müzakerelerin uzun bir sürecin başlangıç noktası olduğu, doğası itibarıyla sürecin ucu açık ve tam üyelikle sonuçlanacağı anlamını taşımadığı” kaydedildi.   

“TAM ÜYELİK KARŞILIKLI ÇABALAR BAĞLI”

Tam üyeliğin Türkiye’nin ve AB’nin karşılıklı çabalarına bağlı olduğu kaydedilen kararda, Türkiye ve AB kamuoylarının Ankara’nın bütünleşme sürecinde etkili bir biçimde bilgilendirmelerinin önemine dikkat çekildi.  

EURLINGS: TÜRKİYE’YE ADİL BİR ŞANS VERMEK İSTİYORUZ
AP Türkiye Raportörü Camiel Eurlings, AB’nin Türkiye’ye adil bir şans vermesi gerektiğini söyledi.

AB’nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini başlatmasını tavsiye eden kararın oylamasından sonra Eurlings ve AP Başkanı Josep Borrel ortak basın toplantısı düzenledi.

Eurlings, basın toplantısında, hazırladığı rapor ve tavsiye kararının kabul edilmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye’nin müzakereler başladıktan sonra siyasi kriterlerin uygulamaya sokulmasına öncelik vermesi gerektiğini söyledi.

İŞKENCE, DİNİ AZINLIKLAR

Eurlings, “özellikle işkence vakalarının önüne geçilmesi gerektiğini” öne sürerek, “dini azınlıkların ibadetlerine yönelik de kısıtlama olmaması gerektiğini” belirtti.

Eurlings, “Avrupa’da nasıl insanlar kolay cami inşa ediyorsa, Türkiye’de de bir kilise inşa edilebilmeli” diye konuştu. Avrupa kamuoyunun ve AP’nin Türkiye’nin AB üyeliğini hararetli bir biçimde tartışmasını son derece yararlı olduğunu kaydeden Eurlings, “Bu konuyu açık biçimde tartışmamak, ne Türkiye için, ne AB için iyi” dedi.

BORREL: TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖNYARGILAR GİDERİLMELİ

AP Başkanı Josep Borrel ise yaptığı konuşmada, Avrupa kamuoyunun Türkiye’yi iyi tanımadığı için Ankara’nın üyeliğinden korktuğunu bildirdi.

Borrel, tarihten gelen önyargıların da olduğunu belirterek, Türkiye’nin Avrupa kamuoyuna tanıtılmasında AP’nin de sorumlulukları bulunduğunu söyledi.

Borrel, bir soru üzerine, AP tüzüğü gereği yeterli sayıda parlamenterin talebi geldiği gerekçesiyle oylamanın gizli yapılmasına karar verdiğini söyledi.

AP’de bugün yapılan oylamadan önce söz alan Sosyalist Liberal ve Yeşil grup temsilcileri, şeffaflık ilkesi gereği gizli oylamaya karşı çıkmışlardı.

Türkiye’nin önemli reformlar gerçekleştirdiğini kaydeden Borrel, ”Bizim gözümüzde Türkiye, AB ile tam üyelik müzakerelerine başlamayı hak etti” diye konuştu.

“TÜRKİYE RUM KESİMİNİ TANISIN”

Borrel, AP’nin bugün aldığı tavsiye kararıyla, “Türkiye’ye müzakerelerin AB’nin 25 ülkesiyle yapacağı gerçeğini hatırlattığını” belirterek, “sonuç olarak aynı masada birlikte oturulacağı için, Türkiye’nin Rum kesimini de tanıması gerektiğini söyledi.
 
“SERBEST DOLAŞIM TÜRKİYE’Yİ OLUMSUZ ETKİLEMESİN” 

Müzakere sürecinin uzun olacağı belirtilen kararda, serbest dolaşım ve tarımla ilgili kısıtlamaların Türkiye’nin üyelik çabalarına olumsuz etki yapmaması istendi.    

Kararda, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin AB’nin 2014 yılı bütçesi için öngörülen hedeflerinden önce tamamlanamayacağı ima edildi.    

“KIBRIS RUM BANDIRALI GEMİLERE KISITLAMA KALDIRILSIN” 

Türkiye’nin BM sözleşmesine uygun bir biçimde komşularıyla sorunlarını çözmesi çağrısının yer aldığı kararda, Kıbrıs Rum bandıralı gemilere yönelik kısıtlamaların kaldırılması istendi.   

“HEYBELİADA RUHBAN OKULU AÇILSIN” 

Kararda, Türkiye’de azınlıkların faaliyetlerinde kısıtlama olmaması gerektiği belirtildi ve bu çerçevede Heybeliada’daki ruhban okulunun açılması istendi.   

“ALEVİLİK TANINSIN” 

AP’nin kararında, “cemevlerinin dini merkez olarak tanınması da dahil olmak üzere Aleviliğin tanınması ve korunması, dini eğitimin gönüllü olması, işkenceyle mücadelede etkin tedbirler alınması ve Güneydoğu’da koruculuk sisteminin kaldırılması” gibi talepler de yer aldı.  

“ERMESİNTAN SINIRI AÇILSIN” 

Türkiye’nin Ermenistan ile sınırını açması istenen tavsiye kararında, Türk ve Ermeni hükümetlerinin karşılıklı barış sürecine destek vermeleri ve bağımsız uzmanların desteğiyle geçmişteki acı tecrübelerin üstesinden gelinmesi gerektiği ifade edildi.   

“ERMENİ SOYKIRIMI” ÖNERGERGESİNE RET 

Genel kurulda yapılan oylamada, sözde Ermeni soykırımının tanınmasının müzakerelerin başlaması için koşul olarak getirilmesini öngören değişiklik önergesi reddedildi.   

Bununla birlikte, sözde soykırımın tanınmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu’nun (AP) daha önce aldığı tavsiye kararına atıfta bulunan bir değişiklik önergesi ile AB Komsiyonu ve Konseyi’nin Türkiye’nin sözde soykırımı tanımasını talep etmesini öngören bir başka değişiklik önergesi kabul edildi.    

İMTİYAZLI ORTALIK ÖNERİSİNE RET  

AP, Türkiye’ye tam üyelik yerine “imtiyazlı ortaklık” öneren değişiklik önergesini de reddetti.

Bağlayıcılığı bulunmayan AP kararları, AB zirvesi sonunda açıklanacak nihai bildiride zikredilecek.  

TÜRKİYE LEHİNE OY VERENLER  

Genel kurulda yapılan oylamada, Sosyalist, Liberal, Yeşil parlamenterlerle Hıristiyan Demokrat grubun İngiliz, İspanyol ve İtalyan parlamenterlerinin Türkiye lehine oy verdiği gözlendi.    

Hollandalı Hıristiyan parlamenter Camiel Eurlings tarafından kaleme alınan rapor ve buna bağlı tavsiye kararında, “Müzakerelerin başında siyasi kriterlerin uygulamaya sokulmasına öncelik verilmesi” istendi.   

AB Komisyonu’nun ilerleme raporunda belirttiği 6 yasal değişikliğin TBMM’de onaylanması çağrısında bulunulan tavsiye kararında, “AB Komisyonu tarafından gerektiğinde müzakerelerin askıya alınmasını öngören ve yakın denetim süreciyle etkili siyasi diyalog mekanizmasının işletilmesi” önerildi.   

 Türkiye lehine oy kullanan parlamenterler, Türkçe “evet” yazan dövizleri kaldırdılar. 

TÜRKİYE LEHİNE VE ALEYHİNE GÖSTERİLER    

AP’nin AB’nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine başlamasını tavsiye eden karar tasarısını kabul etmesinden sonra Strasbourg kenti, Türkiye’nin AB üyeliği lehine ve aleyhine yapılan gösterilere sahne oldu.  

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi yandaşları, Türkiye’nin AB üyeliğine karşı çıkmak için kent merkezinde bir gösteri düzenledi. 

“Adalet ve Özgürlük” isimli Fransız örgütün girişimiyle, aşırı sağcıların gösterisine karşılık olarak, Türkiye’nin AB üyeliği lehinde bir yürüyüş düzenlendi.    

Yürüyüşe, Strasbourg’taki Türk göçmenler de yoğun ilgi gösterdi.

“SERBEST DOLAŞIM TÜRKİYE’Yİ OLUMSUZ ETKİLEMESİN”

Müzakere sürecinin uzun olacağı belirtilen kararda, serbest dolaşım ve tarımla ilgili kısıtlamaların Türkiye’nin üyelik çabalarına olumsuz etki yapmaması istendi.

Kararda, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin AB’nin 2014 yılı bütçesi için öngörülen hedeflerinden önce tamamlanamayacağı ima edildi.

1096560cookie-checkAB`de ‘hayır’cılar ilk raundu kaybetti

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.