Acil servislere kameralı gözetim

Hastalar burada ilgili tabip tarafından, hemşire ve tabibin lüzum görmesi halinde hasta refakatçisi eşliğinde muayene edilecek. Görüntüleme ve benzeri işlemler görevli hostesler refakatinde gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı’nın, ”Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, kamu, üniversite ve özel hastaneler için fiziki mekan, donanım ve insan kaynağı açısından ortak bir standart oluşturulmasını ve basamaklandırılmaya gidilmesini öngörüyor.

Buna göre acil servisler, hasta kapasitesi, vakaların özelliği ve branşlara göre ağırlıklı oranı, fiziki şartları, bulundurduğu malzeme, tıbbi donanım ve personelin niteliği, hizmet verdiği bölgenin özellikleri, bulunduğu konum, bünyesinde faaliyet gösterdiği sağlık tesisinin statüsü gibi ölçütler dikkate alınarak 3 ayrı seviyeye ayrıldı.

Acil vakalar komuta kontrol merkeziyle kurulan irtibat doğrultusunda sağlık durumlarına göre en uygun seviyedeki acil servise yönlendirilecek. Böylece hastaların gereksiz yere sağlık kuruluşları arasında dolaşması engellenecek.
Acil servislerde ayrıca etkin bir hizmet sunumu için renk kodlaması uygulanacak ve triyaj (İlk yardımda yararlıların önem sırasına göre sınıflandırılması) işlemi başvuru sırasında yapılacak. Triyaj uygulaması için muayene, tetkik, tedavi, tıbbi ve cerrahi girişimler bakımından öncelik sırasına göre kırmızı, sarı ve yeşil renkler kullanılacak.

Trafik kazası ya da kalp krizi gibi aciliyeti olanlara kırmızı, daha az riskli hastalara sarı, en az risklilere ise yeşil kod verilecek. Bu hastalar kendi kodlarına uygun alanlara yönlendirilecek.

Dal hastaneleri ve bünyesinde 1. seviye acil servisi bulunan sağlık tesislerinde triyaj uygulaması yapılması zorunlu tutulmazken, 112 acil ambulanslarıyla sağlık tesisine getirilen hastalara triyaj uygulaması yapılmayacak. Ambulansla getirilen acil vakaların sağlık tesisine kabul işlemleri en kısa sürede tamamlanacak.

ACİL SERVİSLERDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Acil servislerde hastaların ruh sağlığını olumsuz etkileyecek travmatik görüntülerden uzak tutulması için gerekli düzenlemeler yapılacak.

Acil serviste hastalar ilgili tabip tarafından, hemşire ve tabibin lüzum görmesi halinde hasta refakatçisi eşliğinde muayene edilecek. Görüntüleme ve benzeri işlemler görevli hostesler refakatinde gerçekleştirilecek.
Durumu kritik olan hastalara, bu işlemleri sırasında tıbbi durumunun gerektirdiği bir sağlık personelinin refakat etmesi sağlanacak.

Acil servislerde hasta, hasta yakınları ve çalışanların güvenliği için sağlık tesisi yönetimlerince gerekli önlemlerin alınması zorunlu tutuldu. Önceki düzenlemede güvenlik önlemi olarak kamera sistemi kurulması zorunlu değilken, artık bu birimlerde güvenlik, resmi kolluk kuvveti veya özel güvenlik personeli vasıtasıyla ve yeterli sayıda güvenlik kamerası desteği ile sağlanacak.

Tıbbi işlemlerin gerçekleştirildiği alanlar ile cerrahi müdahale, ameliyathane, yoğun bakım gibi kritik birimlere görevli personel dışında ilgisi olmayan kişilerin girmesi ilgilisine göre açılma özelliği olan kapılar konulmak suretiyle engellenecek.

Görevli personel, hasta, hasta yakını, ziyaretçi, ambulans, hasta nakil aracı veya sedye ile getirilen acil hastaların alındığı girişler gerekli idari ve teknik önlemler alınarak kontrol altında tutulacak. Acil servisle bağlantılı otopark alanlarında da yeterli ışıklandırma, gözetleme kameraları ve güvenlik personeli ile gerekli güvenlik önlemleri alınacak.

Kamu ve özel tüm sağlık tesisleri, tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 24 saat içerisinde 112 İl Ambulans Servisi Baştabipliğine bağlı Komuta Kontrol Merkezinde bulunan hastane entegrasyon programına dahil olmak ve en geç bir ay içerisinde de online bağlantılarını tamamlamakla yükümlü tutuldu.

1221700cookie-checkAcil servislere kameralı gözetim

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.