Ağaç kıyımı, plansız otlatma ve sulu tarımın sonucu: Çölleşme ve kum fırtınası

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – İç Anadolu’da rüzgâra bağlı toprak erozyonu ve rüzgar perdeleri konusunda çalışmaları bulunan toprak bilim ve ekoloji uzmanı Prof. Dr. Doğan Kantarcı, Polatlı’daki kum fırtınasının ardından ağaçlandırma seferberliği çağrısında bulundu.

Önceki gün Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşanan ve bölgeye yakın yerleşimlerde de etkili olan kum fırtınasının ardından değerlendirme yapan toprak bilim ve ekoloji uzmanı Prof. Dr. Doğan Kantarcı, İç Anadolu Bölgesinde 5 yıl boyunca toprak erozyonu ve rüzgar perdeleri konusunda bilimsel çalışmalar yaptığını belirterek, hatalı arazi kullanımının kum fırtınası gibi sonuçlar doğurduğunu dile getirdi. Kuraklığın hâkim olduğu bölgede geçmişten beri yaşanan orman tahribi ile kontrolsüz ve aşırı hayvan otlatılmasının bitki örtüsünün yok olmasına neden olduğuna dikkat çeken Kantarcı, alçak kesimlerdeki arazilerdeki tuzlu toprakların sulu tarıma açılması ve aşırı buharlaşmaların bu alanların tuzlanıp çoraklaşmasına neden olduğunu kaydetti. Bölgedeki hava neminin kimi zaman yüzde 20 seviyelerine düştüğüne işaret eden Kantarcı, bunun insanın burun deliklerini bile kurutan mutlak kuruluk anlamına geldiğini belirterek, “Burada toprağı koruyacak bir şey yoksa bu yaşananlar kaçınılmazdır. Polatlı’daki kum fırtınasının benzerleri daha küçük ölçekte zaman zaman yaşanıyordu. Bu sefer çok önemli bir fırtına oldu. Bizim bu açık alanları ağaçlandırmak için büyük bir seferberlik yapmamız lazım” dedi.

Türkiye önceki gün Ankara’nın Polatlı ilçesinde yaşanan kum fırtınasının görüntüleriyle sarsıldı. Kent merkezinin üzerinde büyük bir toz bulutu halinde yayılan kum fırtınası, Ankara ve civardaki yerleşimlerde de etkili oldu. İç Anadolu, hem coğrafi konumu hem de iklim tipinden dolayı binlerce yıldır bozkır ekosisteminin hüküm sürdüğü bir bölge. Bu nedenle bölge binlerce yıldır küçükbaş hayvancılık merkezi.

BİR ZAMANLAR ANADOLU’DA KRALLAR BİLE ÇOBANDI

Ünlü antik çağ coğrafyacısı Amasyalı Strabon, Geographika Galatya Kralı Amyntas’ın Konya bozkırlarında 300 koyun sürüsünün bulunduğunu belirtiyor: “Lykaonia Platosu (Konya Ovası), soğuk, ağaçsız olup az su bulunduğu halde yabani merkeplerin otlak yeridir… ülke sulanmadığı halde gene de olağanüstü koyun yetiştirilir; fakat yünü serttir. Buna rağmen bazı kimseler yalnız bunun üzerinden büyük servet elde etmişlerdir. Amyntas’ın bu bölgede üç yüzün üstünde sürüsü vardı.”

HAYVANCILIK AZALIYOR, SULU TARIM TEŞVİK EDİLİYOR

Bir zamanlar meralarla kaplı olan İç Anadolu’da son yıllarda hızla sulu tarım teşvik ediliyor ve bunun bir ekonomik refah sağlayacağı öne sürülüyor. DSİ eliyle yapılan göletler ve havzalar arası su transferiyle Konya Ovası’na akıtılan Göksu Vadisi’nin suları, kuru tarımın merkezi ve Türkiye’nin buğday ambarı olan bölgede ayçiçeği, pancar ve silajlık mısır gibi yoğun su tüketen ürünlerin ekimini yaygınlaştırıyor.

OBRUKLAR OLUŞUYOR, TOPRAKLAR TUZLANIYOR

Oysa kurak bir iklime sahip olan bölgenin küresel iklim değişikliğinin etkilerine hazırlanması yerine daha çok zenginlik vaadiyle teşvik edilen sulu tarımın öne çıkarılması, birbiri ardına oluşan obrukların çoğalmasına neden olurken aynı zamanda toprakların da tuzlanmasıyla sonuçlanıyor. Konya Kapalı Havzası olarak anılan bölge, benzer iklim tipinin hâkim olduğu Polatlı sınırından itibaren başlıyor ve İç Anadolu’nun önemli bir kısmını kapsıyor.

POLATLI’DAKİ KUM FIRTINASI ÇÖLLEŞME GERÇEĞİNİ ANIMSATTI

Polatlı’da önceki gün yaşanan kum fırtınası, Türkiye’deki çölleşme gerçeğini bir kez daha acı biçimde anımsattı. 1960’lardan bu yana Türkiye’nin mücadele etmeye çalıştığı sorunlardan biri olan çölleşme konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 2011’de bir genel müdürlük bile kuruldu. Ancak bu konuda yapılan çalışmaların yeterli olmadığı Polatlı’da yaşanan kum fırtınasıyla da ortaya çıktı.

PROF. DR. KANTARCI BÖLGEDEKİ TOPRAK EROZYONUNU ARAŞTIRIYOR

Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı, İç Anadolu Bölgesi’nde Karapınar’dan Tuz Gölü’ne, Ankara’nın bir kısmını da içine alan Konya Kapalı Havzası’nda toprak erozyonu ve bunu önlemek için yapılan rüzgâr perdeleri konusunda bilimsel çalışmalar yapıyor. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı’ndan Emekli olan Prof. Kantarcı 5 yıl boyunca incelediği İç Anadolu Bölgesi’ndeki hatalı arazi kullanımları ve rüzgâra bağlı toprak erozyonunun nasıl önleneceği konusunda çok sayıda bilimsel makale ve rapor yayınladı.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA MEŞE AĞAÇLARI TRENLERDE YAKILDI

Polatlı’da yaşanan kum fırtınasının ardından konuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Prof. Dr. Doğan Kantarcı, İç Anadolu Bölgesinin yüksek dağlarla çevrili olduğu için deniz etkisi alamadığını ve karasal iklimin etkisinde kaldığını belirterek, bölgedeki orman dokusunun da zamanla tahrip edildiğini söylüyor. Bölgedeki orman tahribatının yoksulluk ve savaş dönemlerinde arttığına işaret eden Kantarcı, Birinci Dünya Savaşı sırasında İç Anadolu’dan geçen trenlerde kömür bulunamadığı için bölgedeki meşe ağaçlarının kesilerek yakıldığını belirtiyor.

KUMUL VE ÇORAKLAŞMA NEDENİ USULSÜZ OTLATMA VE SULU TARIM

Ancak İç Anadolu’daki tek ekolojik sorun ormansızlaşma değil. Bölgede halen varlığını sürdüren küçükbaş hayvancılığa bağlı kontrolsüz otlatma yüzünden geniş orman alanları otlak haline dönüşmüş. Kantarcı, “Ekolojik bakımdan hassas olan bu otlaklarda da usulsüz ve aşırı hayvan otlatılması, bitki örtüsünün yok olmasına ve rüzgâr erozyonu ile kumullaşmalara sebep olmuştur. Öte yandan alçak arazideki tuzlu toprakların sulu tarıma açılması ve aşırı buharlaşmalar bu alanların tuzlanıp, çoraklaşmasına sebep olmuştur” bilgisini veriyor.

KUMULLARIN DA BULUNDUĞU BÖLGENİN YAKLAŞIK YARISI TARIM ALANI

Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar,  Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman ve Konya illerini kapsayan bölgenin yüzde 48.1’inin tarım alanı, yüzde 32.5’inin mera, yüzde 14.1’inin ise orman arazilerinden oluştuğunu kaydeden Kantarcı, bölgede yüzde 0.01 oranında kumulların bulunduğunu belirtiyor.

Prof. Dr. Doğan Kantarcı

TOPRAĞI TUTACAK ANIZ BİLE BIRAKILMIYOR

Bilinçsiz ve kontrolsüz otlatma önce orman alanlarını çalılıklara dönüştürüyor, daha sonra kökleri sökülerek yakılan bu çalılıkların da araziyi terk etmesiyle ortaya çıplak meralar çıkıyor. Bu meralarda yetişen bitki örtüsü ise bilinçsiz otlatma nedeniyle yok ediliyor ve sonuçta ortaya kızgın güneşin altında kuruyup kumula dönüşen toprak kalıyor. Prof. Dr. Doğan Kantarcı’nın verdiği bilgilere göre buğday ambarı olarak bilinen İç Anadolu Bölgesi’nde yüzlerce yıldır nadaslı tarım yapılıyor. Tarlalarda ürün kaldırıldıktan sonra kalan seyrek anızda ve otlaklarda kapasitenin üstünde ve erken otlatmalar sonucunda koruyucu diri örtüden yoksun kalan toprağın ince bölümünün (toz ve kil) rüzgâr etkisiyle taşınması ve iri bölümünün (kum) de hareketlendirilmesi ile kara kumulları oluşuyor. Daha alçak arazide ise topraktan buharlaşan suyun bıraktığı tuz ile toprak yüzeyi tuzlanıyor.

RÜZGÂR PERDELERİ VE AĞAÇLANDIRMALAR ÇÖZÜM SAĞLAYABİLİR

İç Anadolu Bölgesi’nde kış aylarındaki sıcaklık artışlarının da dikkat çekici boyutlarda olduğunu kaydeden Kantarcı, “Sıcaklık artışı havanın nem oranının azalmasına ve çoraklaşma ile rüzgâr erozyonunun yaygınlaşmasına sebep olmaktadır. İç Anadolu’daki sıcaklık artışları ve buna bağlı olarak havanın nem oranının azalması, iklim değişikliği ile yaygınlaşan çoraklaşma ve rüzgâr erozyonu ancak rüzgâr perdeleri ve orman ağaçlandırmaları ile önlenebilir. Bu konuda yeterli miktarda örnek çalışma yapılmış ve bilgi birikimi sağlanmıştır” diye konuştu.

POLATLI’DAKİ KUM FIRTINASININ DAHA KÜÇÜKLERİ YAŞANDI

Bölgedeki hava neminin kimi zaman yüzde 20 seviyelerine düştüğüne işaret eden Kantarcı, bunun insanın burun deliklerini bile kurutan mutlak kuruluk anlamına geldiğini belirterek, “Burada toprağı koruyacak bir şey yoksa bu yaşananlar kaçınılmazdır. Polatlı’daki kum fırtınasının benzerleri daha küçük ölçekte zaman zaman yaşanıyordu. Bu sefer çok önemli bir fırtına oldu. Bizim bu açık alanları ağaçlandırmak için büyük bir seferberlik yapmamız lazım” çağrısında bulundu.

TARLALARIN KENARINA İĞDE AĞACI, MERALARA RÜZGÂR PERDESİ

Bölgedeki tarlaların kenarlarına mutlaka iğde ağaçları dikilmesi gerektiğini dile getiren Kantarcı, meralara ise rüzgâr perdeleri yapılmasını öneriyor. Ancak çölleşmeyle mücadelede en önemli sorunlardan biri olan ormansızlaşmanın da önüne geçilmesi gerekiyor.

‘ON YIL SONRASININ AĞAÇLARI BİLE KESİLİYOR, ÇÜNKÜ PARA LAZIM’

Türkiye’nin ormanlık bölgelerinde süren ölçüsüz ağaç kesimlerini de eleştiren Prof. Dr. Doğan kantarcı, “Şimdi aşırı miktarda ağaç kesimi yapılıyor. Çünkü para lazım. Bizim amenajman planlarımız vardır. Her yıl buna göre kesim yapılır. Ancak bu dönemde tıraşlama yapılıyor. Şu anda 10 yıl sonra kesilmesi gereken ağaçlar bile kesiliyor” diye konuştu.

ANTİK KAYNAKLARA GÖRE TUZ GÖLÜNÜN GÜNEYİ ÇÖLDÜ

İç Anadolu Bölgesi’nin geçmişte de bozkır olduğunu dile getiren Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı, Sokrates’in öğrencisi olan Yunan Filozof Ksenofon’un Pers Ordusu’nun eve dönüş yolculuğunu anlattığı “Anabasis: On binlerin Dönüşü” adlı eserinde, Tuz Gölünün güneyinin çöl olduğundan söz ettiğine işaret ediyor.

TÜRKİYE’DE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE ÇABALARI

Ancak Anadolu coğrafyası belki de günümüzdeki kadar yoğun bir nüfusa ve buna bağlı olarak kullanım baskısına hiçbir zaman maruz kalmamıştı. Prof. Dr. Kantarcı’ya Türkiye’deki çölleşmeyle mücadelenin geçmişi hakkındaki görüşlerini soruyoruz. Konya’nın Karapınar ilçesinde 1960’lı yıllarda büyük toprak erozyonu başladığını ve kumların evlerin pencerelerine kadar çıktığını belirterek şunları anlatıyor:

İLK RÜZGAR PERDELERİ ANKARA BALA’DA YAPILDI

“1963 yılında Karapınar’da bir ekip oluşturuldu ve toprak muhafaza çalışmalarına başlandı. Ziraatçılardan oluşan bu ekipte çalışan insanları gördüm ben. Aralarından profesörler çıktı, çok esaslı, gayretli adamlardı. Bu dönemden sonra ormancılar da toprak erozyonunun önüne geçmek için rüzgâr perdeleri yapılmaya başlandı. İlk rüzgâr perdeleri Ankara’nın Bala ilçesinde yapılmıştı. Daha sonra da özelikle Altınova (Kadınhanı-Konya) gibi bölgedeki devlet üretme çiftliklerinde bu rüzgâr perdeleri planlanıp uygulandı. Ben de 5 yıl boyunca bütün İç Anadolu’yu çalıştım, rüzgâr perdelerini ölçtüm, bir sürü de yayın yaptım.”

 

2450370cookie-checkAğaç kıyımı, plansız otlatma ve sulu tarımın sonucu: Çölleşme ve kum fırtınası
Önceki haberİngiltere’de sağlıkçılar zam için yürüdü
Sonraki haberLondra’dan Afşin Elbistan’daki HES, termik ve filtre protestosu
YUSUF YAVUZ
YUSUF YAVUZ (GAZETECİ-YAZAR) Isparta, Sütçüler'de doğdu. 1990’da edebiyatla ilgilenmeye başladı. Deneme ve inceleme tarzındaki ilk yazıları 1996 yılında 'Atatürkçü Ses' Dergisi’nde yayımlandı. Aynı yıl yerel ölçekte yayın yapan kanallarda 'Dönence' başlıklı radyo ve televizyon programları hazırlayıp sundu. 1999 yılında Antalya'da kurulan Müdafaa-i Hukuk Dergisi’nde yazmaya başladı. 2001’de Gazete Müdafaa-i Hukuk’ta Muhabir-Temsilci olarak görev aldı. Daha sonra adı 'Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk' olan dergiyle bağını temsilci-yazar olarak sürdürdü. 2001-2007 yılları arasında Kaş Kitap Şenliğini organize ederek başta çocuklar ve gençler olmak üzere yöre insanının kültür, sanat ve edebiyat çevreleriyle buluşmasını sağladı. 2005 yılında Muğla ve Antalya arasındaki sahil bandında yaşanan yabancılara toprak satışına ilişkin yaptığı araştırmalar önemli etkiler yarattı. Deneme, inceleme, röportaj, düz yazı, haber ve yorumları; Cumhuriyet Akdeniz, Odatv, Yeni Harman, Edebiyat ve Eleştiri, Yolculuk, Evrensel, Atlas, Magma, Aydınlık, Birgün, Açık Gazete gibi dergi ve gazetelerde yayımlandı. Antalya merkezli VTV Televizyonunda, Pelin Gel Ağan'la birlikte 'İki Ağaç İçin' adıyla 16 bölümden oluşan bir program hazırlayıp ve sundu. Kanal V Televizyonunda, Biyomühendis Çağlar İnce ile birlikte, Yörük kültürünü ve tarihsel köklerini ele alan 'Islak Çarıklar' adlı belgesel haber programı hazırlayıp sundu. Araştırma yazılarından bazıları, 'Yer Bize Çimen Verdi' ve 'Darağacına Takılan Düşler' adıyla belgesel filmlere de konu olan Yavuz, şu sıralar 'Islak Çarıklar' adlı bir belgesel haber programı için çalışmalarını sürdürüyor. Ağırlıklı olarak arkeoloji, çevre, kentsel dönüşüm ve tarım konularını ele alan çalışmalar yapmayı yazılı ve görsel medyada sürdüren Yavuz, yıkım politikalarıyla tarımdan hayvancılığa, kültürden mimariye kırsal yaşamın dönüşümünü ele alan araştırma yazılarıyla tanınıyor. Ziraat Mühendisleri Odası Basın Ödülü, Çağdaş Gazeteciler Derneği Belgesel ödülü, Türkiye Ziraatçılar Derneği Tarım ödülü, Kubaba Derneği kültür hizmeti ödülü'nün yanı sıra Türkiye Ormancılar Derneği gibi çeşitli meslek odası, kurum ve kuruluşlar tarafından ödüle layık görülen Gazeteci Yusuf Yavuz, Likya'dan Teke yöresine uzanan coğrafyadaki su kültürüne ilişkin uluslararası bir sanat projesinin de danışmanlığını ve metin yazarlığını üstleniyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.