Akademisyenlerden çağrı

Barış İçin Akademisyenler’den 20 Temmuz’da akademiyi, barışı ve yaşam hakkını savunmak için Ankara’da YÖK önünde buluşma çağrısı.
Akademisyenlerin çağrısı aynen şöyle:

20 TEMMUZ’DA AKADEMİYİ, BARIŞI VE YAŞAM HAKKINI SAVUNMAK İÇİN ANKARA’DA YÖK’ÜN ÖNÜNDE BULUŞALIM!

İfade özgürlüğünü tam da gerektiği yerde, savaş ortamında, yerinde ve öncü olarak kullanan bu akademisyenler için “işten çıkarma ve bir daha herhangi bir akademik kurumda veya kamu kurumunda iş verilmemesi” anlamına gelen bir ceza talep ediliyor. YÖK’ün 20 Temmuz’da vereceği karar, durumları daha sonra görüşülecek yüzlerce akademisyen için de bir örnek oluşturacak. Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen siyasi iradenin yönlendirmesiyle yürütülen bu soruşturmaların hiçbir hukuki dayanağı yok. Ancak Danıştay 8. Dairesi yürütmeyi durdurma talebini sadece usul hükümleri yönünden kabul ederek 657 sayılı kanunun uygulanabileceği yönünde karar verdi. Bu karardan sonraki süreçte dayanışmayı sürdürme zorunluluğumuz açıktır.

Üstelik TBMM’ye sunulan yeni YÖK yasa tasarısı ile YÖK tüm öğretim elemanlarını tek başına ve re’sen sorgulayacak bir kurum haline getirilmek isteniyor.
Bu yasa yürürlüğe girerse akademi ve akademisyenlik mesleği tasfiye olacak. Savaşın yol açtığı ve akademiye de sirayet eden yıkım büyüyecek, eleştirel düşünce ve ifade özgürlüğü üniversitelerden tamamen kazınacak. Ardarda ilan edilen yüzlerce “özel güvenlik bölgesi” böylece akademiye de yayılarak işi araştırma bulgularından temellenen söz üretmek olan akademisyenler mutlak bir baskı altına alınmış olacak.

Yaşadığı toplumun, insanlığın, doğanın sorunlarına duyarlı olmak, yeterince görünür olmayanı görünür kılmak, toplumda sesini duymakta zorlandığımız insanların sorunlarını çözüm yaklaşımıyla dile getirmek akademisyenlerin asli sorumlulukları arasındadır. Oysa yeni YÖK yasa tasarısı akademisyenleri araştırma yapamaz, çözüm öneremez, söz söyleyemez hale getirecek. Bu durum kabul edilemez.

20 Temmuz’u ‘Akademide ve Türkiye’de Baskı ve Savaşa Hayır!’ dediğimiz bir adalet buluşmasına çevirmek için, akademiyi bütünüyle baskı altına almak amacıyla çıkarılmak istenen YÖK yasa tasarısına hayır demek için, mesleğimizi, yaşam hakkını ve barışı savunmak için 20 Temmuz’da Ankara’dayız!

Hukuksuzluk ve adaletsizliğe karşı itirazı ertelemek, suskun kalmak bizi haksızlığın ve adaletsizliğin bir parçası kılar; tıpkı şimdi içinde yaşadığımız dönemde olduğu gibi. “Barıştan, özgür düşünceden yana herkesi 20 Temmuz’da dayanışma için Ankara’ya çağırıyoruz.

1612530cookie-checkAkademisyenlerden çağrı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.