Ali + Nikoli eder mi bir Kıbrıs milleti?

Üstelik elli yılı aşkın tarihsel tecrübelerimiz de var…!


Kıbrıs, tarihi boyunca kendi ulusuna sahip olmadı. Bütün yerleşikler başka ülkelerden gelip yerleşen tacirlerin ve onların mallarını Akdeniz’deki ülkelere ulaştıran gemicilerin kurdukları kolonilerden ibaretti. Değişik ülkelerden gelen halkların Ada’da sayısı Dokuz’a varan krallıklar bile kurmuş oldukları bilinmektedir. Ada nüfusundan olan bu günkü Rum’ların Ada’ya yerleşmeleri deniz taşımacılığında o devirde de donatıma sahip olmalarındandır. Ama bilindiği kadarıyla Ada’nın maruz kaldığı hiçbir ilhak eyleminde ilhakçılara karşı yer alan savaşlarda Rum yerleşikler savaşmamışlardır. Son olarak Ada’yı işgal eden Osmanlı askeri önünde de yerleşik Rum’lar savaşmamışlardır. Osmanlı güçleri karşısında Venedik askerleri savaşmıştır. Rum’ların Osmanlı önünde savaşa katılmayışları onların isteksizliğinden öteye, Venediklilerin de onlara karşı olan güvensizliklerinden  kaynaklanmıştır. O güvensizlik Rum yerleşiklerin mensup olduğu Ortodoks dini ile Vendedikli’lerin mensup olduğu Katolik inancının uyuşmazlığındandı. O yüzden Venedikli idarecilerin Ortodoks Rum’lar üzerinde büyük baskısı vardı. Hatta görünen o ki Osmanlı istilası devrinde mevcut olan bütün kilse ve dini yapılar, Ortodoks kiliseleri değil, Katolik kiliseleridir. Rum’lar Ada’da ancak Osmanlı’nın hüküm sürdüğü 308 yıllık süre içinde kendi tapınaklarını kurma serbestliğini kazanmışlardı. Ama kendi söylemlerine bakarsanız, Osmanlı onlara hep ezgi, dinlerini değişmeleri için de baskı yapmıştır. Başpapazlarına Padişahın huzuruna direk çıkma  yetkisinin tanınması bile onlara göre bir lütuf değil, çok şikayetçi oldukları yaşantılarının doğrudan Padişaha iletilme hakkıdır. Yani koskoca Osmanlı, Ada’daki Rum baskısına boyun eğerek tanımıştı o hakkı onlara! Osmanlı’nın liberalliğini bile kendi çıkarları doğrultusunda inkar ediyorlar asırlardır!


Gelelim asıl konumuza. Ali + Nikoli eder mi bir Kıbrıs milleti? Yukarıdaki izahatımda da görüldüğü gibi Osmanlı Ada’yı aldıktan sonra asıl baskı kurup Ada’dan kaçmaya zorladığı yerleşikler Venedikliler olmuştur mantıki olarak. Onlar hakikaten ya kaçmışlar ya da Ortodoks Rum yerleşiklere tanınan kolaylıkları görerek Katoliklikten Ortodoksluk mezhebine sığınmışlardı sempatiye terfi eden Rumlarla iyi geçinebilmek için.. Sonrası malum, Osmanlı’lar Ada’nın sahibi olarak Rum yerleşiklere iyi davranmışlar, onları din ve ırk değişimine zorlamamışlardır. Aksi yöndeki Rum iddiaları yalan ve iftiradan başka bir şey değildir. Düşmanlık körüklemesidir ki asırlardır ekiyorlar bu düşmanlığı beyinlere. Yani Türk’e karşı en azından bir buçuk asırdır şuurlarını nefretle ambarlamaktadırlar ki tabii olarak Ali ile Nikoli’nin bir ‘Kıbrıslı Ulus’ olmasını gönüllerin kabulü dışına itmişlerdir.


Günümüzde Ali ile Nikoli bir Kıbrıs ulusunu nasıl oluşturacak peki? Hıristiyanlığın ayrı bir mezhebi olan Katoliklik ile Ortodoks Rumlar geçmiş tarih içinde kaynaşamadı da nefret duydukları  Müslüman dinine bağlı Türk’le, kendi şartları dışında kaynaşarak ortaya bir ‘Ulus’ çıkaracaklarını hangi hayal gücü tasavvur ediyor bilin bakalım: AKEL ve bizim Türk sempatizanlar…!


Siz Rum kızı seven bir Türk’ün, kızla evlenebilmesi için önüne konan şartların ne olduğunu biliyor musunuz? Ben söyleyim… Kıza kavuşabilmesi için hem dinini hem de ismini değişmesi şart olur. Olmazsa olmazdır ve benim bilgim dahilinde Limasol’dan ve Piskobu’dan örnekler vardır. Peki ya bizim kızlar bir Rum gencini sevse biz ne mi yaparız? Biz de ayni şartları koyarız Rum gencinin önüne. Bir nevi ‘Kan Davası’ süregelmiştir bu hususta Rumlarla aramızda. Yani Ada nüfusu diniyle ve mensup olduğu milliyeti ile iftihar eden iki kibirli ve zıt şartlanma içerisinde olan cemaatten oluşmaktadır. Son elli yıldır, Rumlar amansız bir de düşmanlık yaratmışlardır Enosis yolunda. O yoldan ve Ada’nın patronu olmaktan vazgeçtiklerini de açıkladıkları duyulmamıştır bu güne kadar. Bilakis emellerine kavuşuncaya kadar mücadelelerini yürüteceklerini açıklamaktan kaçındıkları da yoktur! ‘Kıbrıslılık’ Ulusal yapısını nasıl oluşturacak peki Ali ile Nikoli?


Olmayacak duaya Amin der misiniz?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.