Antalya’ya neden bir kent anayasası gerekli

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Polonya, Belçika, Arnavutluk ve İsrail’den daha büyük kıyı şeridine sahip olan Antalya bu büyük zenginliği neden değerlendiremiyor…

Doğu ve batı sınırlarını iki nehrin belirlediği Antalya, Eşen ve Kaledran çayları arasında 640 kilometrelik kıyı uzunluğu ile birçok ülkeden daha fazla sahile sahip. Maldivlerin 644, Katar’ın 563, Bangladeş’in 580, Kuveyt’in 499, Polonya’nın 491, Arnavutluk’un 362, Gürcistan’ın 310, İsral’in 273, Suriye’nin 196, Bahreyn’in 161, Litvanya’nın 99, Belçika’nın 66, Bosna Hersek’in 20, dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Monako’nun ise sadece 4 kilometrelik kıyı şeridi uzunluğu bulunuyor.

BELÇİKA’NIN ON KATI KIYISI OLAN ANTALYA’DA DENİZCİLİK YOK

Kıyı uzunluklarıyla turizm ve deniz ticareti ilişkisi karşılaştırıldığında sahip olunan coğrafyanın akılcı ve planlı kullanımının yarattığı katma değerin ölçüsü birçok ülke için çarpıcı sonuçlar elde edilebilir. Türkiye’nin tarım ve turizm başkenti olarak kodlanan Antalya’nın kıyı uzunluğu bu ülkelerin hepsinden fazla olduğu gibi örneğin Belçika’nın yaklaşık 10 katı. Ancak Antalya’nın bu büyük potansiyelini akılcı ve verimli kullanabildiğini söylemek zor. Denizle bunca iç içe olan kentin belediyesinde bir denizcilik dairesinin bulunması, sualtı ve kıyı ekosistemleri ve buna yönelik turizm türleri geliştirilmesi, bir denizcilik müzesi oluşturulması gereklidir.

ANTALYA İSVİÇRE’DEN 600 KAT DAHA ZENGİNDİR

Kentin sahip olduğu avantajlar sadece kıyılarıyla sınırlı değil. Örneğin Avrupa’nın en fazla endemik bitkiye sahip ülkesi Yunanistan’da 800 endemik tür bulunurken, dağlarıyla ünlü İsviçre’de ise yalnızca 1 endemik bitki türü bulunuyor. Buna karşılık 3 binden fazla bitki türüne ev sahipliği yapan Antalya’daki endemik bitki sayısı bugüne kadar keşfedilebilen türlerle 600 civarında. Antalya’nın sahip olduğu sedir ve ardıç ormanlarının niteliği de yine birçok ülkeyi kıskandıracak boyuttadır.

FARKLI BİR İKLİME YARIM SAATTE GEÇİLEBİLEN BAŞKA KENT YOK

Akdeniz iklim tipinin hâkim olduğu Antalya kent merkezinden yaklaşık yarım saatlik otomobil yolculuğu yapıldığında, Yenice Boğazını aştığınızda Korkuteli’ne doğru bozkır ekosisteminin hâkim olduğu İran-Turan iklimine geçebilirsiniz. Örneğin Avrupa ülkelerinin birçoğunda ya da Rusya’da, Amerika’da bir iklim tipinden diğerine geçmek için ülkeleri aşmak ve uçak yolculuğu yapmanız gerekir.

ANTALYA’YI ÜTÜLERSENİZ ÜÇ TANE KONYA ÇIKAR

Antalya aynı zamanda bir dağlar coğrafyasıdır. En yükseği 3086 metrelik Kızlar Sivrisi olmak üzere 2 bin metrenin üstünden birçok zirve, Antalya’yı Toros dağ silsilesinin en önemli merkezlerinden biri kimliğine büründürür. Dağlar, “Antalya’yı ütülerseniz üç tane Konya çıkar” sözünü doğrular niteliktedir. Dağların koynundan çıkan irili ufaklı onlarca nehir, Antalya’yı aynı zamanda bir vadiler kenti yapar.

ANADOLUNUN İLK PLANLI KENTLERİ PLANSIZLIĞA KURBAN EDİLMEMELİ

Antik çağdan günümüze nehir vadileri Antalya coğrafyasında dünyanın en görkemli kentlerinin kurulmasına neden olmuştur. Köprüçay Aspendos’u, Aksu Perge’yi, Demre Çayı Myra’yı, Eşen Çayı Patara ve Letoon’u doğuran sulardır. Binlerce yıldır coğrafyayı büyük bir bilgelikle planlayarak, daha çok doğanın binlerce yılda yarattığı büyük planla uyumlu kentler inşa eden insanların kenti olan Antalya ne yazık ki bugün plansızlığın kurbanı olan kentlerden biri haline gelmiştir. Tek isteklendirme kaynağı ‘rant yaratmak’ olan belediyecilik ve siyasi yönetim anlayışıyla kentin bu benzersiz coğrafyası geri dönüşümü mümkün olmayacak bir biçimde tahribata maruz kalmaktadır.

ANTALYA UCUZ TURİZM DESTİNASYONU OLMAKTAN ÇIKARILMALI

Kıyılar, koylar birer birer plansız yapılaşmaya kurban edilirken yapılan imar planlarının da amacı coğrafyaya uyum sağlamaktan çok yeni betonlaşma alanları yaratmaya yöneliktir. Plansız ve öngörüsüz turizm Antalya’yı önce Avrupa’nın, ardından ise Rusya ve İran gibi ülkelerin ucuz tatil cenneti haline getirmiştir. Kentin yöneticilerinin yeni girişimleri, bu ülkelere Çin ve Arap ülkelerini de dâhil etmeye yöneliktir. Nehir havzaları baraj ve HES’lerle, dereler ve yüzey suları göletlerle kelepçelenen Antalya giderek doğal akışlı sular coğrafyası olmaktan uzaklaşıyor. Görkemli antik kentleri var eden sular artık dağlardan denizlere kültür taşımıyor, betondan kanallarla yönleri ‘para’ya giden yollara çevrilmiş durumdalar.

ANTALYA COĞRAFYASINDA İSTANBUL BÜYÜKLÜĞÜNDE MADEN RUHSATI

Elmalı’nın, Finike’nin, Akseki’nin, Alanya’nın sedir ve ardıç ormanları mermer ve taş ocaklarının tehdidi altında günden güne yok ediliyor. 2013 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın konuyla ilgili bir soru önergesine verdiği yazılı yanıtta, madencilik faaliyetleri için Antalya genelinde verilen ruhsatların kapsadığı alanın yaklaşık 5 bin 498 kilometrekare olduğu bilgisini vermiştir. Bu oran, Antalya ilinin toplam yüzölçümünün dörtte birinden fazla alanı kapsarken, İstanbul başta olmak üzere birçok ilin yüzölçümünden de daha büyüktür. Verilen bu ruhsatların tamamının faaliyete geçmesi durumunda kentin dağlarının, su kaynaklarının, tarım arazileri ve ormanlarının nasıl bir yok oluşla karşı karşıya kalacağını düşünmek dehşet vericidir.

KAŞ GİBİ ‘BUTİK’ TURİZM MERKEZLERİ CAZİBESİNİ YİTİRMEMELİ

Türkiye’de kitle turizmine açılmamış ender yerlerden biri olan Kaş ilçesinin kalan son doğal alanlarını da betonlaştırarak kitle turizmine açma girişimleri son yıllarda hem ilçedeki turizmcilerin hem de sivil toplum örgütlerinin tepkisini çekmektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kaş ilçesi için hazırladığı 1/25 binlik Çevre Düzeni Planı, bozulmamış doğal dokusu ve dantel gibi koylarıyla ünlenen ilçenin korunan alanlarının imara açılmasını öngörünce ilçedeki sivil toplum örgütleri ve 30 ayrı yurttaş planın iptali için dava açmıştır. Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği ile aralarında turizmcilerin de bulunduğu 30 ayrı yurttaşın 2015 yılında açtığı davayı gören Antalya 4. İdare Mahkemesi, davacıları haklı bularak Mart 2017’de planı iptal etmiştir.

BATI ANTALYA’DA HAVAALANI SÖYLENTİSİYLE RANT ÜRETİLİYOR

Mahkemenin planla ilgili iptal kararında, önemli bölümü doğal sit alanı, orman ya da Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olan alanlara yönelik koruma ilkelerine uygun plan kararları üretilmediği belirtilerek, çevre düzeni planında 40 bin kişilik nüfus kitlesinin yerleşimine olanak tanınmasının korunan alanları tahrip edeceğinin vurgulanmış olması önemlidir. Bölgedeki imar ve rant beklentisini canlı tutmak amacıyla yıllardır gündeme getirilen ve projelendirilen ancak uygun yer arayışlarının halen net bir sonuca bağlanmadığı havaalanı projesi de aynı şekilde kitle turizmi endişesiyle özellikle Kaşlı turizmciler tarafından olumsuz görülmektedir. Havaalanı projesinin bir başka yanı da hükümetin yapılabilirliği tartışmalı olan bu projeyi yerel seçmen ve yatırımcılara her seçim öncesinde bir havuc olarak uzatmasıdır. Demre ve Kaş arasında havaalanı yapımına uygun bir arazi bulunmadığı gibi, rantabl da değildir. Nüfus ve turizm potansiyeli bakımından Demre ve Kaş’tan çok daha büyük olan Alanya (Gazipaşa) havaalanı bile rantabl olarak çalışamamaktadır. Aynı şekilde Kaş-Kalkan arasında inşa edilmek istenen 28 kilometrelik yeni otoyol projesi de iptal edilmesi için ilçedeki turizmciler ve STK’lar tarafından yargıya taşınmıştır. Antalya 2. İdare Mahkemesi, otoyol projesini de hukuka aykırı bularak koruma kurulunun projeye izin veren kararının yürütmesini durdurmuştur.

HALK DOĞAL VARLIKLARI DEVLETTEN KORUYOR

Antalya’nın ranta dayalı bir başka sorunu da doğal sit alanlarının yeniden değerlendirilmek suretiyle ‘kullanıma’ açılmasıdır. Alanya, Demre, Kaş gibi turizm bölgelerinde bulunan doğal sit alanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeniden değerlendirilerek sınıflandırılmış, ’Doğal-Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan’, ’Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve ’Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ gibi tanımlarla ‘kesin korunacak’ alan olarak ayrılan yerlerin dışındaki araziler yapılaşmaya açılmıştır. Kaş-Patara ve Fırnaz Koyu gibi bölgelerde bu kapsamda ortaya çıkan rant baskısı ve yapılaşmaya karşı sit alanlarıyla ilgili yeni düzenlemeye de Kaşlı STK’lar Mart 2018’de dava açmıştır.

ANTALYA’NIN SEDİR ORMANLARINI KORUMAK İÇİN CAN VERDİLER

Demre’de inşa edilen Kuruvaziyer Limanı, Finike’deki portakal bahçelerini ve genel olarak tarım alanlarını tehdit eden otoyol projesiyle Kumluca Alakır Vadisi’nde yıllardır devam eden HES baskısı kentin batısındaki önemli çevre problemlerini oluşturur. Finike Alacadağ’daki mermer ocaklarının sedir ormanlarına yönelik tehditlerine karşı hukuki mücadele yürüttükleri sırada Mayıs 2017’de dağ evlerinde vahşice katledilen Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu çifti ise Antalya başta olmak üzere tüm ülkede çevre mücadelesinin simgelerinden biri olmuştur.

ANTALYA-ALANYA ARASINDA PARALI OTOYOL VE YENİ RANT KAPILARI

Kemer Tekirova’da önce mesire yeri ardından ise tabiat parkı ilan edilerek yapılaşmaya açılan Kleopatra Koyu’nun iktidara yakın bir iş adamına kiralanması Antalya’nın çevre yağması gündemine eklenen yeni sorunlardan biri olmuştur. Kent merkezinde tarım topraklarının ve su kaynaklarının kaybını hızlandıran rant girişimlerine, Döşemealtı-Alanya arasında inşa edilmesi planlanan ve bir kısmı tamamlanan yeni otoyol projesinin yaratacağı çevre sorunları da eklenecektir. Yap-İşlet-Devret modeliyle ihale edilen ve paralı olacağı bilinen otoyolun gerekçelendirilmesi turizmi geliştirmek olarak açıklansa da mevcut otoyolun yeterliliği de göz önüne alınırsa, özel sektöre yeni rant kapısı yaratmak için büyük bir doğa ve tarih kıyımına yol açılacağını söylemek abartılı olmaz. Çünkü bu otoyol projesinin büyük kısmı arkeolojik ve doğal sit alanlarından geçmektedir.

DÜNYANIN EN ÇOK YAĞMALANAN KENTİNDE ÖRGÜTLÜ BİR KORUMA YOK

Antalya’nın sahip olduğu coğrafi ve iklimsel avantajlarıyla dünyanın birçok ülkesinden çok daha önemli bir konumda olmasının yanında bütün bu doğal varlıklara yönelik saldırılar göz önüne alındığında “dünyanın en çok yağmalanan kenti” demek de abartılı olmayacaktır. Mevcuttaki koruma yasaları popülizm uğruna deliniyor, KHK’lar ya da benzeri yasal düzenlemelerle kentin coğrafyası yağmalanıyor, bütün kamunun ortak varlığı olan doğal değerler iktidar tarafından yandaşlarına zenginleşme aracı olarak sunuluyor. Bütün bu tablo karşısında Antalya’nın coğrafyası ve zengin doğasını büyük yağma saldırısına karşı koruyacak kurumsal mücadele yürüten bir tane bile kuruluşun olmaması durumun vahametini ortaya koymaktadır. “Kamu, üniversite ve sivil toplum” sacayağı ile yürütülen göstermelik koruma çabaları daha çok yıkımın sürdürülebilir olmasının yasal yollarını arayıp bulmakta, gerçekte kentin doğası bir avuç gönüllü insanın yürüttüğü cılız mücadele dışında tümüyle sahipsiz kalmaktadır. Bu konuda gösterilen dirençler iktidar tarafından ‘çevreci’ yaftası yapıştırılarak ötekileştiriliyor, suyunu, ormanını, toprağını korumaya çalışan insanlar adeta ‘vatan haini’, ‘terörist’ ilan ediliyor. İktidar partisinin en tepesindeki isimlerin ‘en büyük çevreci biziz’ söylemleriyle yaşam alanlarını savunmaya çalışan bir avuç insanın direnci kırılmaya çalışılıyor.

‘BİZ BU KENTİ KORUYORUZ’ DİYEBİLECEK YÖNETİME İHTİYAÇ VAR

“Biz bu kenti koruyoruz, ağacını, denizini, dağını, suyunu, ormanını koruyoruz”, “Biz bugün şu ağacı koruduk, şu fesleğeni yeşerttik” diyebilen bir yönetim anlayışına son yıllarda yağma ve yıkımdan oldukça yıpranan toplumun büyük ölçüde ihtiyacı vardır. Bu her sınıftan ve kesimden insanın ihtiyacıdır ve geleceğin politik söylemine yön verecek bir gerçekliktir. Müziğinden mutfağına, dokumasından mimarisine, geleneksel sporundan yerel tarım ürünlerine kentin kültürel köklerinin eriyip gitmesine seyirci kalmayacak bir yönetim anlayışına ihtiyaç var.

KENTİ SAVUNMAK BÜTÜN ANTALYALILARIN GELECEĞE BORCUDUR

Döşemealtı’ndan Konyaaltı’na, Gazipaşa’dan Kaş’a kadar Antalya’nın doğası temelde tüm kamunun ortak değeri olan “doğal varlıkların” iktidar eliyle yandaş ya da ittifak ortaklarına peşkeş çekilmesi süreci, “yasal” altlıklar hazırlanarak kılıfına uydurulmakta, çoğu zaman da yasalar dolanılarak sürdürülmektedir. Hem yurttaşlık sorumluğunun hem de Anayasa’nın bir gereği olarak bu yağmaya karşı hukuki, siyasi ve eylemsel mücadele yürütmek başta kenti yönetmeye soyunan kişiler olmak üzere bütün Antalyalıların geleceğe olan borcudur.

ANTALYA’YA YENİ BİNALAR DEĞİL, YENİ ÜRETİM ALANLARI LAZIM

Antalya birçok değeriyle dünyada “biricik” olan bir kenttir. Kentin asıl avantajı olan tarihi ve doğal varlıklarıyla iklimsel avantajları birçok ülkeden daha büyük bir potansiyeli barındırır. Günümüzde belediyecilik bir yandan kenti insani yaşam koşullarına göre planlarken diğer yandan da kentin sahip olduğu değerleri koruyarak insani yaşam kalitesini yükseltmeye odaklanmıştır. Tarımdan turizme yılın dört mevsimine yayılan üretim odaklı bir yaşam modelini hayata geçirmeyi başaran belediyecilik uzun vadeli ve kalıcı etkiler bırakacaktır. Antalya’da konut fazlası bulunmaktadır, kentin yeni inşaat alanlarına değil, yeni üretim ve yaşam alanlarına ihtiyacı vardır. Rant ekonomisi sürdürülebilir değildir ve bir süre sonra kentin avantajı olan bütün değerleri kısa vadeli kazançlar uğruna tüketme potansiyeline sahiptir.

ANTALYA’NIN NEDEN BİR KENT ANAYASASINA İHTİYACI VAR?

Antalya’nın ayrıcalıklı konumu mevcut yasal düzenlemelerin dışında belediye ve sivil toplum eliyle bir tür kent anayasasını zorunlu kılmaktadır. Bunun ‘resmi’ bir yasa ile düzenlenmesi gerekmez. Katılımcı bir belediyeciliğin yaratacağı pozitif enerji, kısa süre içerisinde kentin kimliğini ve ortak belleğini oluşturacak, değerleriyle birlikte Antalya’yı geleceğe taşıyacak ‘kent anayasasını’ hayata geçirebilir. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından göç alan ve çok kültürlü bir kent olan Antalya hem demografik yapısıyla hem de birlikte yaşayabilme deneyimiyle bu alanda Türkiye’ye örnek olacak konumdadır.

31 Mart’ta kenti 5 yıllığına yönetecek kadroları seçmek için sandığa gidecek olan bütün yurttaşların mevcut tablo karşısında vicdanının sesini dinleyerek tercihte bulunmaları dileğiyle…

2286780cookie-checkAntalya’ya neden bir kent anayasası gerekli
Önceki haberKaan’ın katil zanlısı tutuklandı
Sonraki haber“Venezuela krizi 1 milyondan fazla çocuğu etkileyecek”
YUSUF YAVUZ (GAZETECİ-YAZAR) Isparta, Sütçüler'de doğdu. 1990’da edebiyatla ilgilenmeye başladı. Deneme ve inceleme tarzındaki ilk yazıları 1996 yılında 'Atatürkçü Ses' Dergisi’nde yayımlandı. Aynı yıl yerel ölçekte yayın yapan kanallarda 'Dönence' başlıklı radyo ve televizyon programları hazırlayıp sundu. 1999 yılında Antalya'da kurulan Müdafaa-i Hukuk Dergisi’nde yazmaya başladı. 2001’de Gazete Müdafaa-i Hukuk’ta Muhabir-Temsilci olarak görev aldı. Daha sonra adı 'Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk' olan dergiyle bağını temsilci-yazar olarak sürdürdü. 2001-2007 yılları arasında Kaş Kitap Şenliğini organize ederek başta çocuklar ve gençler olmak üzere yöre insanının kültür, sanat ve edebiyat çevreleriyle buluşmasını sağladı. 2005 yılında Muğla ve Antalya arasındaki sahil bandında yaşanan yabancılara toprak satışına ilişkin yaptığı araştırmalar önemli etkiler yarattı. Deneme, inceleme, röportaj, düz yazı, haber ve yorumları; Cumhuriyet Akdeniz, Odatv, Yeni Harman, Edebiyat ve Eleştiri, Yolculuk, Evrensel, Atlas, Magma, Aydınlık, Birgün, Açık Gazete gibi dergi ve gazetelerde yayımlandı. Antalya merkezli VTV Televizyonunda, Pelin Gel Ağan'la birlikte 'İki Ağaç İçin' adıyla 16 bölümden oluşan bir program hazırlayıp ve sundu. Kanal V Televizyonunda, Biyomühendis Çağlar İnce ile birlikte, Yörük kültürünü ve tarihsel köklerini ele alan 'Islak Çarıklar' adlı belgesel haber programı hazırlayıp sundu. Araştırma yazılarından bazıları, 'Yer Bize Çimen Verdi' ve 'Darağacına Takılan Düşler' adıyla belgesel filmlere de konu olan Yavuz, şu sıralar 'Islak Çarıklar' adlı bir belgesel haber programı için çalışmalarını sürdürüyor. Ağırlıklı olarak arkeoloji, çevre, kentsel dönüşüm ve tarım konularını ele alan çalışmalar yapmayı yazılı ve görsel medyada sürdüren Yavuz, yıkım politikalarıyla tarımdan hayvancılığa, kültürden mimariye kırsal yaşamın dönüşümünü ele alan araştırma yazılarıyla tanınıyor. Ziraat Mühendisleri Odası Basın Ödülü, Çağdaş Gazeteciler Derneği Belgesel ödülü, Türkiye Ziraatçılar Derneği Tarım ödülü, Kubaba Derneği kültür hizmeti ödülü'nün yanı sıra Türkiye Ormancılar Derneği gibi çeşitli meslek odası, kurum ve kuruluşlar tarafından ödüle layık görülen Gazeteci Yusuf Yavuz, Likya'dan Teke yöresine uzanan coğrafyadaki su kültürüne ilişkin uluslararası bir sanat projesinin de danışmanlığını ve metin yazarlığını üstleniyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.