Batının ahlaksızlığı (!)..

Başbakan Erdoğan, geçenlerde batının ahlaksızlığını aldığımızı vurgulamıştı.
Oysa Batının yaşam normlarını, sosyal hayatına uyumu ve hukukunu da aldığımızı es geçmişti.
Bir kere AB’ye samimi olarak girme niyetindeyseler, Avrupayı olduğu gibi kabul etmek ve bu haliyle içlerine sindirmek zorundalar.
Bakın tek tek yasalarımızı değiştiriyorum.
Neye göre?
Tabii ki Avrupa normlarına göre.
İşte yeni bir yasa daha.
Buyrun yasanın “ahlaksızlıkla” ilgili olmayan, insanlıkla ilgili yönlerini kapsayan kısmın özeti.

”YENİ Sosyal Güvenlik Yasası ile genelevlerde çalışan kadınlara, işsiz kaldıklarında “İşsizlik Yardımı” ödenmesine, olanak sağlanıyor.

Yasa yürürlüğe girdiğinde, Almanya’da olduğu gibi devlet genelev kadınlarına, işsizlik parası vereceği gibi, bunlara “iş bulmak” zorunda da kalacak!

1 Haziran 2008’de yürürlüğe girmesi öngörülen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. maddesinde yer alan, birinci fıkranın (a) bendine göre, “hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar” sigortalı sayılıyorlar. Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre de, birinci fıkranın (a) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler;

– İşçi sendikalarının yönetim kurullarına seçilenler,

– Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan; film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlardan, düşünürlerden ve yazarlardan, hizmet akdi ile çalışanlar,

– 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda belirtilen umumi kadınlar (genelev kadınları), hakkında da uygulanacak.

Görüldüğü gibi, yeni dönemde yalnızca işveren emrinde hizmet akdi ile çalışanlar değil, sendika yöneticileri, genelev kadınları ve sanatçılar da “hizmet akdi ile çalıştırılanlar” niteliğinde sigortalı sayılacaklar.

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 46. maddesi uyarınca, sendika yöneticileri, genelev kadınları ve sanatçı olarak çalıştırılanlarda “hizmet akdi ile çalıştırılanlar” niteliğinde sigortalı sayıldıklarından, bunlar hakkında da “işsizlik sigortası” hükümleri uygulanacak”

Şimdi bu yasaya kim ne diyebilir?
Eğer bağnaz, Batıyı reddeden ama bir yandan da dört eşli hayatı savunanlar bu yasayı  “devlet genelev kadınına iş bulmak zorundaysa, devlet p..z… lik mi yapacak yani?” sorusunu dahi sorabilirler.
Eğer olaya bu gözle bakarsanız zaten mesele bitmiş demektir.
Oysa sosyal devlet her kesimdeki insanı korumak zorunda.
Devlet dediğin ne pozitif ayrımcılık yapacak…
Ne de insanları ötekileştirecek.
Devlet ahlakı ve ahlaklı olmayı öğütler ama bazı beyinlerdeki “ahlaksızlık” takıntılarını önleyemez.
Sadece her kesime hizmet götürmeye çalışır.
Bu hem inanç, hem de çalışma özgürlüğüne ters bir tutum değildir.
Üstelik insanlar doğuştan ahlaksız olamazlar.
Doğuştan ahlaklı ve inançl olunamayacağı gibi…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven + eight =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.