Bilişim suçları

 sizi kıramayacak olan tanıdıklarınızda bu kontörleri göndermektedir.


Bu konuda mağdur olan kişilerden, Eğer elinizde bu kişilere göndermiş
olduğunuz kontör kartları yada şifreleri telefon numarası vs. var ise mutlaka
savcılığa suç duyurusunda bulunarak bu kişileri yakalatabilirsiniz. Yeni bilişim suçları yasasına göre aşağıda belirtilen suçlardan ceza alabilirler. Başka insanlara da zararı olmasın ve hak ettiği cezayı çeksin isterseniz mutlaka şikayetçi olmalısınız.


BİLİŞİM SUÇLARI İLE YAPILAN ÇALIŞMALARIN HUKUKİ DAYANAKLARI


1.Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık TCK 503-507: Dolandırıcılık ve İflas


2.Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik TCK 316-368: Sahtecilik Suçları


3.Kanunla Korunmuş Bir Yazılımın İzinsiz Kullanımı 5846’nolu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK)


4.Yasadışı Yayınlar TCK 125-200: Devletin Şahsiyetine karşı cürümler;


– TCK 480-490: Hakaret ve Sövme Cürümleri


– TCK 426-427: Halkın ar ve haya duygularını inciten veya cinsi arzuları tahrik eden ve istismar eder nitelikte genel ahlaka aykırı: ve diğer anlatım araç ve gereçleri.


5.Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme “Bilişim Alanında Suçlar TCK 525a, b, c ve d”. Maddeleridir.


YENİ TCK’DA BİLİŞİM SUÇLARI


1 Nisan 2005 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni TCK’nın kapsamında, bilişim sistemlerine karşı işlenen suçları da gerekçeleriyle birlikte yer alıyor.
 
 
Bilişim sistemine girme, sistemi engelleme,bozma, verileri yok etme veya değiştirme, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması kapsamındaki suçları tanımlayan kanun maddeleri TCK’nın 243 -246.maddelerinde yer alıyor.
 
Bilişim sistemine girme


MADDE 243. – (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren veya orada kalmaya devam eden kimseye iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir.
 
(2) Yukarıdaki fıkrada tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir.
 
(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
 
Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme


MADDE 244. – (1) Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen, bozan, sisteme hukuka aykırı olarak veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen, erişilmez kılan, değiştiren, yok eden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
 
(2) Bu fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
 
(3) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.
Saygılarımızla 


Hakan TOPUZOĞLU
İnternet Kullanıcıları Derneği
2. Başkanı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.