Cari açık 4.1 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası, Türkiye'nin 2008 Temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.


Buna göre, alt kalemler itibariyle incelendiğinde, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına oranla ödemeler dengesindeki dış ticaret açığı yüzde 32,6 artarak 6 milyar 480 milyon dolara, hizmetler dengesi kaleminden kaynaklanan net gelirler yüzde 26,2 artarak 2 milyar 618 milyon dolara ve gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net giderler yüzde 7,2 artarak 464 milyon dolara yükseldi.


Öte yandan, aynı dönemde cari transferlerden kaynaklanan girişlerin yüzde 44 oranında azalarak 209 milyon dolara düştüğü gözlendi.


Bu gelişmeler sonucunda 2008 yılının Ocak-Temmuz döneminde cari açık, bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 42,5 oranında arttı ve 22 milyar 140 milyon dolardan 31 milyar 554 milyon dolara yükseldi.


HİZMETLER DENGESİ Temmuz ayı tahmini veriler olmak üzere, 2008 yılının 7 aylık döneminde turizm gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 23,7 artarak 10 milyar 483 milyon dolara, turizm giderleri yüzde 9,9 artarak 2 milyar 126 milyon dolara yükseldi.


Bunun sonucunda söz konusu dönemde, net turizm gelirleri yüzde 27,8 oranında artarak 8 milyar 357 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Hizmetler başlığının diğer önemli kalemi olan taşımacılık kaleminde 2007'nin 7 aylık döneminde 32 milyon dolar net giriş olmuşken, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 334 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti.


Taşımacılık alt kalemler itibariyle incelendiğinde, navlun kaleminde bir önceki yılın Ocak-Temmuz dönemine oranla yüzde 49,7'lik artışla 1 milyar 916 milyon dolar net çıkış, diğer taşımacılık kaleminde ise yüzde 20,6 oranında artışla 1 milyar 582 milyon dolar tutarında net giriş gerçekleşti.


Yurt içinde yerleşik inşaat şirketlerinin yurt dışında gerçekleştirdikleri inşaat hizmetlerinden kaynaklanan net döviz girişi, 2007 yılının Ocak-Temmuz dönemine oranla yüzde 17,3 artarak 563 milyon dolar oldu.


2007 yılının 7 ayında toplam 5 milyar 968 milyon dolar fazla veren hizmetler dengesi kalemi, 2008 yılının aynı döneminde yüzde 24,1 artışla 7 milyar 405 milyon dolar fazla verdi.


GELİR DENGESİ


Ücret ödemeleri ve yatırım geliri kalemlerinden oluşan gelir dengesi kalemindeki net çıkış, 2007 yılının Ocak-Temmuz dönemine göre yüzde 20 oranında artarak 4 milyar 858 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Yatırım geliri kaleminin altında büyük ölçüde kar transferlerinden oluşan doğrudan yatırımlar ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen net çıkış, sırasıyla yüzde 64,7 artışla 1 milyar 945 milyon ve yüzde 27,2 artışla 3 milyar 270 milyon dolar olurken, portföy yatırımlarından kaynaklanan net giriş 418 milyon dolara ulaştı.


Bu yılın 7 ayında uzun ve kısa vadeli kredilere ilişkin faiz giderleri de bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 18,3 artarak 4 milyar 561 milyon dolar olarak gerçekleşti.


CARİ TRANSFERLER


Cari transferler kaleminde, 2008 yılının 7 aylık döneminde yüzde 4 oranında küçülerek 1 milyar 148 milyon dolar giriş kaydedildi. Bu dönemde, diğer sektörler kalemi altında yer alan işçi gelirleri 791 milyon dolar gelir kaydederken, diğer transferlerden kaynaklanan net giriş 15 milyon dolar olarak gerçekleşti.


DOĞRUDAN YATIRIMLAR


Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde finans hesaplarında gerçekleşen net sermaye girişi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79,7 artarak 35 milyar 917 milyon dolar oldu.


Doğrudan yatırımlar kalemi altında, Türkiye'deki yabancı sermayeli şirketlerin yurt dışındaki ortaklarından kullandıkları kredileri ve yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'de gerçekleştirdikleri gayrimenkul alımlarını da içeren yurt dışında yerleşik kişilerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, bir önceki yılın Ocak-Temmuz döneminde 14 milyar 516 milyon dolar olarak gerçekleşirken, bu yılın aynı döneminde yüzde 35,5 azalarak 9 milyar 358 milyon dolar oldu.


Alt kalemler itibariyle incelendiğinde, yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'de gerçekleştirdikleri net gayrimenkul alımlarının bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 15,4 artarak 1 milyar 720 milyon dolara yükseldiği tahmin edilirken, Türkiye'deki yabancı sermayeli şirketlerin yurt dışındaki ortaklarından kullandıkları kredilerle ilgili olarak 35 milyon dolar net kredi kullanımı gerçekleştirildi.


Sonuç itibariyle, doğrudan yatırımlar kaleminde 2008 yılının ilk 7 ayında gerçekleşen net sermaye girişi, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 40,9 azalarak 7 milyar 529 milyon dolara geriledi.


DİĞER YATIRIMLAR


Ticari ve nakit krediler ile mevduatlardan oluşan bu kalemde bir önceki yılın Ocak-Temmuz döneminde 6 milyar 569 milyon dolar net giriş gerçekleşmişken, 2008 yılının aynı döneminde 26 milyar 512 milyon dolar net giriş kaydedildi.


Finans hesaplarının son kalemi olan rezerv varlıkların içinde bulunan resmi rezervler, 2007 yılının Ocak-Temmuz döneminde 7 milyar 863 milyon dolar artmışken, bu yılın aynı döneminde 659 milyon dolar artış gösterdi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.