Cepten sağlık harcaması 2019’da yüzde 17,4 arttı

Hane halkının cepten sağlık harcaması, 2019’da bir önceki yıla göre %17,4 artarak 33 milyar 626 milyon liraya ulaştı. Kişi başına sağlık harcaması da geçen yıl %19,9 artarak 2 bin 434 lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin sağlık harcamaları istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, hane halkı tarafından tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 17,4 artarak 33 milyar 626 milyon liraya ulaştı. Kişi başına sağlık harcaması ise 2018’de 2 bin 30 lirayken 2019’da yüzde 19,9 artarak 2 bin 434 lira oldu.

TÜİK verilerine göre toplam sağlık harcaması 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 21,7 artarak 165 milyar 234 milyon liradan 201 milyar 31 milyon liraya çıktı.

Genel devlet sağlık harcaması yüzde 22,5 artarak 156 milyar 819 milyon lira oldu. Özel sektör sağlık harcaması ise yüzde 18,8’lik yükselişle 44 milyar 212 milyon lira olarak tahmin edildi.

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı geçen yıl yüzde 78, özel sektör sağlık harcamasının ise yüzde 22 olarak gerçekleşti.

Sağlık harcamalarında 2019’da sosyal güvenlik kurumu yüzde 51,7, merkezi devlet yüzde 25,6, hane halkları yüzde 16,7, sigorta şirketleri yüzde 2,9, hane halklarına hizmet eden kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler yüzde 2,4, mahalli idareler yüzde 0,7’lik bir paya sahip oldu.

Sağlık harcamaları, 2010-2019 | Grafik: TÜİK

Cari sağlık harcaması, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 21,1 artarak 187 milyar 673 milyon liraya yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar ise yüzde 30,5 artarak 13 milyar 357 milyon lira oldu.

Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı 2019’da yüzde 48,2 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 25,8 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve yüzde 11,9 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

Kişi başına sağlık harcaması 2018’de 2 bin 30 lira iken, 2019’da yüzde 19,9 artarak 2 bin 434 liraya yükseldi.

Kişi başına sağlık harcaması, 2010-2019 | Grafik: TÜİK

Toplam sağlık harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2018’de yüzde 4,4 iken, 2019’da yüzde 4,7 çıktı. Cari sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise 2018’de yüzde 4,1 iken, 2019’da yüzde 4,3’e yükseldi.

Hane halkları tarafından tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 17,4 artarak 33 milyar 626 milyon liraya ulaştı. Hane halkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2019’da yüzde 16,7 oldu. (EVRENSEL)

2469590cookie-checkCepten sağlık harcaması 2019’da yüzde 17,4 arttı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.