CHP, yabancılara mülk satışına karşı

Önergede, 3 Temmuz 2003 tarihli 4916 sayılı yasayla yabancıların ülkemizde taşınmaz mal edinmelerinin yeniden düzenlendiği belirtilerek, ”Milletvekili olarak, (Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü) koruyacağımıza ant içmiş bulunmaktayız. Bu yasanın uygulanmasının vatanın bütünlüğünü ve ülke topraklarını tehlikeye atmakta olduğunu düşünmekteyiz” denildi.


Sözkonusu yasa ile karşılıklı olmak ve kanuni düzenlemelere uymak kaydıyla yabancılara 30 hektara kadar taşınmaz edinme hakkı tanındığı anımsatılan önergede, 30 hektarın üzerindeki taşınmaz alımlarının ise Bakanlar Kurulu’nun iznine tabi olduğu ifade edildi. Önergede, kanunda (Kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından bu maddenin uygulanmayacağı yerleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir) hükmü bulunmasına karşın şimdiye kadar bir kısıtlama getirilmeden yurdumuzun her köşesinin satışa arz edildiği bildirildi. Önergede, şu görüşlere yer verildi:


”Bir yıllık uygulamada kıyı kentleri, turistik, tarihi yöreler başta olmak üzere GAP bölgesinde ve verimli tarım arazilerine sahip köylerde araziler adeta yağmalanmaktadır. Şimdiden Yunanlılar, Almanlar, İngilizler, Suriyeliler ve İsrailliler başta olmak üzere binlerce kişi yaklaşık 277 bin dekar taşınmaz satın almıştır. Şirketler aracılığıyla taşınmaz alanların kimlikleri ve miktarı ise bilinmemektedir. Bu toplu alımlar hızla devam etmekte ve planlı şekilde sürmektedir.


Yasadaki karşılıklılığın fiilen uygulanması olanağı bulunmamaktadır. Türkiye AB’a tam üye olmadığı için Türk vatandaşları vizesiz bu ülkelere girememekte, üye olmayan ülke vatandaşlarına tarımsal arazi satışı yapılmamaktadır.”


‘YENİ SORUNLAR YARATIR’


Araştırma önergesinde, yüzbinlerce dekar taşınmazın alımının sadece ekonomik gerekçelerle izahının mümkün olmadığı, bu taşınmazların yabancılara satışının ülkemiz için yeni sorunlar yaratacağına dikkat çekildi.


Toprağın, devletin vazgeçilmesi olanaksız maddi unsuru ve egemenliğinin simgesi olduğu kaydedilen önergede, şöyle denildi:


”4916 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ülkemizde taşınmaz mal edinen gerçek ve tüzel kişilerin ülkemizin hangi alanlarında ne kadar mülk ve ayni hak edindiğinin, kamu yararı, ülke güvenliği bakımından yasanın uygulanmayacağı yerlerle ilgili olarak Bakanlar Kurulu’nca değerlendirme ve sınırlamanın yapılıp yapılmadığının, yabancı gerçek ve tüzel kişilere taşınmaz satışının siyasal, ekonomik ve sosyal boyutlarının neler olabileceğinin tespiti için Meclis Araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim.”

675660cookie-checkCHP, yabancılara mülk satışına karşı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.