Cumhurbaşkanı’nın bilinmeyen danışmanı

Dün bir arkadaşımdan gelen bilgi ile KKTC ikinci Cumhurbaşkanı’nın pek bilinmeyen bir danışmanı olduğunu öğrendim.
‘Pek bilinmeyen’ dememin nedeni bilmeyenlerin içinde benimde yer almam.
Bu güne değin böyle bir kişinin varlığından haberdar olmadığım gibi bu ismi de duymamıştım.
Kulağıma gelen bu bilgiden sonra konu kişi hakkında kısıtlı olsa da araştırma yapma fırsatım oldu.
Aslında bu bilgi bir iddia ama iddiayı öne süren de danışmanlık yaptığını söyleyen kişinin ta kendisi. Adı Thomas J. Miller.
Yazar olan değil, diplomat olan Miller bu.
ABD Dışişleri bakanlığında 29 yıl görev yapmış. Balkanlar, Akdeniz, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Doğu Asya ile ilgili, ABD’nin politikaları konusunda epey çalışmış. ABD’nin Yunanistan ve Bosna-Hersek Büyükelçilik görevlerinde bulunmuş.
1997-1999 yılları arasında ABD Dışişleri Bakanlığında Kıbrıs Özel Koordinatörü olarak görev ifa etmiş, ABD Birleşmiş Milletler Derneği Başkanlığında bulunmuş ve bir dönem de Kıbrıs’ta Büyükelçi sıfatı ile Özel Kıbrıs Koordinatörü olarak görev yapmış. Bu özel görevinin adına kısaca “Arabulucu” da denebilir.
Bay Miller, 2010 yılının başlarında emekli olduktan sonra merkezi New York’da bulunan “Independent Diplomat” adlı örgütte göreve başlamış ve örgütün Washington Ofisi Müdürü olmuş.

“Independent Diplomat” adlı örgütle ilgili bilgiler http://www.independentdiplomat.org sitesinden alınabilir.
Bu örgüt, iddia edildiğine göre kâr amacı gütmüyor ve isteyen kuruluşa da dış politikada danışmanlık görevi yapıp, siyasi destek veriyor.
Söz konusu örgütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkisi 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın döneminde başlamış.
Başlamasına başlamış ama yazılı evraklarda KKTC, TRNC, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya da Turkish Republic of Northern Cyprus tanımı veya kelimeleri yok. Bu kelimeler hiç kullanılmadığı gibi hiçbir belgede de geçmiyor. (Yazılı olmadığına göre sözlü de hiç kullanılmamış demektir.) Kullanılan tanımlamalar sadece, Kıbrıs’ın Kuzeyi, Kuzey Kıbrıs, Northern Parts of Cyprus veya da North Cyprus.
Independent Diplomat’ın Washington ofisi müdürü Thomas Miller açıklamalarında, örgütün hem ikinci Cumhurbaşkanı Talat hem de Kuzey Kıbrıs ile arasında bir sözleşme bulunduğunu belirtiyor. Özellikle dikkat ettim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi bir tanımlaması yok.
Miller, Hristofyas’ı, Eroğlu’nu ve Talat’ı tanıdığından, aynı zamanda Talat ile Hristofyas arasındaki kimyayı da bildiğinden bahsediyor ve “günün sonunda adada tek bir ülkenin var olacağını, herhangi bir çözüm çerçevesinin de tek egemenliği içereceği” öngörüsünde bulunuyor.
Ayrıca iddiaya göre Eroğlu’nun katı görüşleri ve vatanseverliği, “Independent Diplomat”ın bu görüşleri ve düşünceyi savunmasını zorlaştırmış! Buna ilaveten de, Amerika’daki Rumlar da, “Independent Diplomat” ile Kuzey Kıbrıs arasındaki işbirliğinin kesilmesinin Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun katı görüşleriyle alâkalı olduğu iddiasında bulunmuşlar. Rumların niye bu iddiayı dile getirdiği düşüncesine yanıt olarak da aklıma hemen, ‘bu örgütün üst düzey yöneticileri arasında Rumlar mı vardı’ sorusu geliyor.
Bunlar gizli ve özel konular olduğuna göre Rumlar nereden biliyorlar “Independent Diplomat”ın 2. Cumhurbaşkanı Talat’a danışmanlık yaptığını?
“Independent Diplomat” ile 2. Cumhurbaşkanı Talat ve “Kuzey Kıbrıs” arasındaki söz konusu hizmet/ danışmanlık anlaşmaları Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen sonra iptal edilmiş.
Asıl önemlisi de “Tek devlet, tek vatandaşlık ve tek egemenlik” fikrini savunan bu örgütün verdiği danışmanlık hizmeti için ödenen veya da ödenmiş ücretin ne kadar olduğu.
Annan Planı döneminde, yani 2002-2004 yılları arasında benzer bir örgüte “Building Public Perception” yani “Bir fikri bir halka kabul ettirmek” çalışması için de para ödenmişti ve sonucunda da yüzde 65 evet oyları çıkmıştı.
Bu durumda da ister istemez akla ‘seçimleri Talat kazansaydı, gene aynı taktikle Kıbrıs Türk halkına içinde Tek devlet, tek vatandaşlık ve tek egemenlik olan yeni bir anlaşma mı kabul ettirilecekti’ sorusu geliyor.

Ata ATUN
ata.atun@atun.com
http://www.twitter.com/ataatun
http://www.ataatun.com
8 Haziran 2012

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.