Darbe komisyonu ön raporu: Herkes var siyasi yok

Darbe Komisyonu ön taslak raporunda FETÖ’nün teşkilat şemasını çizdi. Raporda terör örgütünün siyasi ilişkilerinden bahsedilmemesi dikkat çekti.

TBMM Darbe Araştırma Komisyonu’nun ön taslak raporunda yer alan FETÖ’nün teşkilat şemasına göre örgüt lideri Fethullah Gülen “kainat imamı” olarak yapılanmanın en tepesinde bulunuyor. Örgüt liderinin altında Gülen’in mahrem işlerini yapan “özel kalem”, Gülen’in yetiştirdiği kişilerden oluşan “mollalar grubu” ve örgüt içi teftiş yapan 16 kişiden oluşan “iştişare heyeti” yer alıyor. Şemada FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin herhangi bir tespit yapılmaması dikkat çekerken; taslak raporda örgütün gizli amacının “kâinatı yönetmek” olduğu ifade ediliyor. TBMM Darbe Komisyonu’nun resmi çalışma süresi 4 Ocak 2017 tarihinde son bulacak. Komisyonun karar alınması durumunda çalışma süresini bir ay daha uzatma hakkı da bulunuyor. Ancak komisyonda geçen haftalarda başlayan rapor yazım çalışmalarında ön taslak rapor tamamlandı. Cumhuriyet’in ulaştığı ön taslak raporda en dikkat çekici bölüm FETÖ’nün teşkilat şeması oldu. Taslak rapora göre teşkilat şeması şu şekilde:

Kâinat imamı Gülen: Kâinat imamı olarak örgütün en üstünde terör elebaşısı Fethullah Gülen bulunuyor. Gülen örgüt tarafından Mesih-Mehdi olarak kabul ediliyor. Gülen’in altında “özel kalem”, “mollalar grubu” ve iştişare heyeti (başyüceler)” olmak üzere üç yapı örgütleniyor. Özel kalem Gülen’e bağlı çalışıyor ve Gülen’in mahrem işlerini üstleniyor. İstişare heyeti 16 kişiden oluşuyor; talimatlara uyulup uyulmadığını kontrol ediyor, bilgi topluyor, rehberlik yapıyor ve teftiş işlerini yürütüyor. Mollalar grubu doğrudan Gülen tarafından yetiştirilen kişilerden oluşuyor. İstişare heyetinin altında, tayin heyeti, kıta sorumluları örgütlenmesi bulunuyor.

Tayin heyeti ülke imamlarını belirliyor: Tayin heyeti kıta imamlarını, ülke imamlarını seçimle görevlendirebiliyor. Türkiye imamı dışında diğer ülkelerin imamlarının atamaları, yer değiştirmeleri bu yapı tarafından kararlaştırılıyor. Sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan da istişare heyeti içinde bulunuyor ve Gülen’le bu kapsamda doğrudan bağ kurabiliyor. Dünyanın toplamda 8’e bölünüp imam olarak atanan kıta sorumluları; Avrupa, Pasifik, Orta Asya, Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika ve Ortadoğu bölgelerinden sorumlu bulunuyor.

Şemada siyasi yapı yok: Örgütün Türkiye’deki illegal özel yapılanması altında ise yargı, emniyet, TSK, MİT ve mülkiye alt kademeleri yer alıyor. Komisyonun ön taslak raporunda FETÖ’nün teşkilat şemasında örgütün siyasi ayağıyla ilgili hiçbir tespit yapılmaması da dikkat çekti. Örgütün illegal olarak kamuya sızdığı alanlar tek tek belirlenirken, örgütün bunu yaparken kullandığı siyasi ayağı yer almıyor.

Hücre tipi örgütleniyor: Raporda FETÖ’nün örgütlenmesi askeri örgütlenmeye benzetilerek en temel idare ilkesinin emir-komuta zinciri olduğu vurgulanıyor. Örgütün alt birimlerinin modüler bir yapı halinde, hücre tipi örgütlenme modelini uyguladığı vurgulanan raporda, örgüte üyelik için kesin bir kriter bulunmadığı, toplumun her inanç kesiminden örgütün üyeleri olduğu belirtiliyor. Raporda, “Türk, Müslüman, Sünni, dini bütün, ibadet aşkıyla dolu, dindar insanlar olduğu gibi, örgüt işine gelen ve kullanılması mümkün olan herkesi bünyesine katmaktadır. Alevi, ateist gibi yapıya uzak gibi duran gruplardan, Yahudi ve Hıristiyan dinine inananlardan da paralel yapılanma içerisinde yer alanlar bulunmaktadır” ifadeleri yer alıyor.

Yedi katlı kast sistemi

Rapora göre FETÖ’nün içinde yedi tabakadan oluşan katı bir hiyerarşik kast sistemi bulunuyor. Söz konusu tabakalar ve açıklamaları şöyle:

Birinci Kat (Halk tabakası): Örgüte iman ve gönül bağı ile bağlı olanlar, fiili ve maddi destek sağlayanlardan oluşur. Bunların birçoğu örgütün hiyerarşik yapısına dahil olamayan örgüte bilinçli veya bilinçsiz hizmet ettirilen halk kesimidir. Genellikle faaliyetlerden habersizlerdir. Bu katmandakileri örgüte bağlayan ana unsur İslami duyarlılık ve din duygularıdır.

İkinci Kat (Sadık tabaka): Okul, dershane, yurt, banka, gazete, vakıf ve resmi kurum görevlilerinden oluşan örgüte sadık gruptur. Bunlar örgüt sohbetlerine katılan, düzenli aidat ödeyen ve az çok örgüt ideolojisini bilen kişilerdir. Bu tabakaya girebilmek için örgüt üyesi olmak gereklidir

Üçüncü Kat (İdeolojik Örgütlenme Tabakası): Gayri resmi faaliyetlerde görev alırlar. Örgütün ideolojisini benimseyen ve ileri derecede bağlı ve çevresine de örgüt fikirlerini aşılayan tabakadır. Kaymakam, vali, şehir sorumluları, general, müfettişler, irşat ekipleri bu tabakada yer almaktadır.

Dördüncü Kat (Teftiş Kontrol Tabakası): Bütün hizmeti (legal ve illegal) denetler. Bağlılık ve itaatte dereceye girenler buraya yükselebilir. Bu tabakaya girenler örgüte çocuk yaşta kazandırılanlardan seçilirler. Örgüte sonradan katılanlar genellikle bu katta ve daha üst düzeyde görevlendirilemezler.

Beşinci Kat (Organize Eden ve Yürüten Tabaka): Üst düzey gizlilik gerektirir. Birbirlerini çok az tanır ve Fethullah Gülen tarafından atanırlar. Devletteki yapıyı organize edip yürüten tabakadır. Örgüt içinden evlilik yapanlar buraya yükselebilmektedir. Altıncı Kat (Has tabaka): Fethullah Gülen ile alt tabakaların irtibatını sağlar, örgüt içi görev değişiklikleri yapar ve azillere bakarlar. Fethullah Gülen tarafından atanmaktadırlar.

Altıncı Kat (Has tabaka): Fethullah Gülen ile alt tabakaların irtibatını sağlar, örgüt içi görev değişiklikleri yapar ve azillere bakarlar. Fethullah Gülen tarafından atanmaktadırlar.

Yedinci Kat (Kurmay Tabaka): Fethullah Gülen’e doğrudan bağlı olan, atamasını yaptığı seçkin kesimdir ve on yedi kişilik kurmaydan oluşur.

Hedef: Kâinatı yönetmek

Ön taslak raporda FETÖ’nün gizli amaçları başlığı altında örgütün hedefleri de sıralandı. Örgütün Türkiye başta olmak üzere bütün yeryüzünde yayıldığı ülkelerde perde gerisinden devletleri yönetebilecek evrensel emperyal bir güç olmayı hedeflediği belirtilerek, “Bu kapsamda örgütün nihai hedefi; kâinatı yönetmektir” denildi. Örgütün temel hedefinin devlet kurumlarını ele geçirip egemenliği perde arkasından gizlice kullanmak olduğu belirtilen taslak raporda, “Fethullah Gülen’in devleti ele geçirme modeli, Mussolini ve Hitler’den çok Humeyni’ye benzemektedir. Fethullah Gülen, bir siyasi parti olmadan, seçime girmeden, yetiştirdiği kamu görevlilerini kendine bağlayıp itaat ettirerek fedakârlık kültürü altında seçilmişlik duygusuna dayanarak devleti teslim almayı ve dışardan alternatif hiyerarşi üzerinden yönetmeyi amaçlamaktadır’ denildi.

Önce MİT Müsteşar Yardımcısı gitmiş

Ön taslak raporda 15 Temmuz’a ilişkin kronolojik bir sıralama da yapıldı:

14:45: Kara Havacılık Okul Komutanlığı’nda görevli bir pilot binbaşının MİT’e gelerek ihbarda bulunuyor.

16:03: MİT Müsteşar yardımcısı Genelkurmay Başkanlığı’na gidiyor.

16:30: MİT Müsteşarı Genelkurmay Başkanlığı’na gidiyor.

18:00: Genelkurmay Karargâhı’nda; MİT Müsteşarı ile toplantı yapılıyor ve alınması gereken tedbirler belirleniyor.

19:20: Genelkurmay Başkanlığı’nın tüm ülke sahasının uçuşa kapatıldığı emri yayınlanıyor.

20:30: MİT Müsteşarı Genelkurmay Başkanlığı’ndan ayrılıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen + twenty =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.