Day Mer’den 1 Mayıs çağrısı

Day Mer açıklaması aynen şöyle:


2008 1 Mayıs’ı, yerli ve göçmen işçi ve emekçilere hem alanlarda hem de belediye seçimleri için gidecekleri sandık başında; özelleştirmeye, ayrımcılığa, baskıcı anti-demokratik yasalara, savaşlara ve işsizliğe karşı birleşme ve dayanışma olanağını sunuyor.


Son on yıl içerisinde uygulanan politikaları değerlendirdiğimizde; iki şey çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor: bankaların, patronların ve zenginlerin hassasiyetlerine ve Anti-Terör yasalarına verilen önem. Peki zenginlere ve sermayeye yönelik beslenen bu kör sevdanın ürünleri neler? Bugün İngiltere’yı saran ekonomik durgunluk; borçlanmaya zorlanan toplum ve kamu emekçilerine önerilen enflasyon altındaki komik ücret zammı ve mezarda emekli olma hakkı.


Dünyaya demokrasi dersi veren İngiltere, insan hakları karnesi en zayıf olan ülkelerden biri olduğu ortaya çıktı. Çünkü Anti-Terör yasaları sonucunda bir çok demokratik hak ve özgürlükler elimizden alındı ve alınmaya devam ediliyor. Örneğin, polis artık hiç bir haklı gerekçe göstermeden bizleri 28 gün göz altında tutabilme veya hiç yok yere sokakta bizleri durdurup sorgulama hakkına sahip. 


Yerli ve göçmen emekçilerin haksız, gerici ve baskıcı politikalara karşı verdikleri haklı mücadeleyi bölmek ve parçalamak için ayrımcılık ve bölünmüşlük besleniliyor. Bunun en açık göstergesi, İngiltere son dört yıldır sıkça tartışılan gerici “Britanyacılık” tartışması ve uygulanan iltica ve göçmenlik yasa paketleri.


Hem sinsi böl, parçala ve yönet politikalarını boşa çıkarabilmek için hem de özeleştirmelere, anti-demokratik yasalara ve savaşlara karşı tepkimizi dile getirebilmek için en demokratik hakkımız olan oy ve eylem hakkını kullanıp; alanlarda ve sandık başında buluşalım.  


Sömüreye, baskıya ve zorbalığa karşı işçilerin, emekçilerin, yoksulların ve ezilenlerin birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’da,  hükümetin ülke içinde ve dışında izlemiş olduğu haksız, gerici ve baskıcı politikalara karşı, yerli ve diğer göçmen emekçilerle birlikte taleplerimizi alanlara taşıyalım.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.