Dev banka satılıyor!

TMSF, Adabank AŞ’nin yüzde 94,44’lük hissesini yeniden satışa çıkardı. İhale 25 Nisan 2017 tarihinde, saat 11.00’de TMSF’nin Esentepe’deki binasında düzenlenecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adabank AŞ’nin yüzde 94,44’lük hissesini satışa çıkardı. TMSF’nin Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

İlanda, Fon tarafından amme borçlularından haczedilen Adabank AŞ’nin yüzde 94,44’lük hisselerinden oluşturulan Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak satışa çıkarıldığı bildirildi.

Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün muhammen bedeli 186 milyon 222 bin lira olarak belirlenirken, ön yeterlilik incelemesi için gerekli belgelerin en geç 19 Nisan 2017 tarihi saat 17.00’ye kadar Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış Komisyonuna elden teslim edilmesi gerektiği kaydedildi.

İlanda, ön yeterlilik incelemesi neticesinde ön yeterliliği geçen katılımcıların en geç 24 Nisan 2017 tarihinde saat 17.00’ye kadar satış komisyonuna idari zarf, mali zarf ve Rekabet Kurumu bildirim zarflarından oluşan kapalı zarflarını verebileceği dile getirildi. İhale 25 Nisan 2017 tarihinde, saat 11.00’de TMSF’nin Esentepe’deki binasında düzenlenecek.

DAHA ÖNCEDEN DE SATIŞA ÇIKMIŞTI

TMSF tarafından daha önce yapılan en son duyuruda, Adabank’ın 60 milyon dolarlık muhammen bedelle 29 Kasım 2016’da yapılacak ihale ile satışa çıkacağı ifade edilmişti.

TMSF tarafından ilk defa 60 milyon liralık muhammen bedel ile 26 Haziran 2006 ve 3 Temmuz 2006’da 6183 sayılı kanun kapsamında cebri icra yoluyla satışa sunulan Adabank hisseleri, Fon Kurulu’nun 13 Aralık 2007 tarih ve 2007/639 sayılı kararı ile “Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” oluşturularak 10 Eylül 2008’de tekrar satışa çıkarılmıştı.

Bundan sonra yapılan birçok ihale ile satışı tekrar gündeme gelen söz konusu banka, 3 Temmuz 2006’da Fon tarafından yapılan ihale sonucu Kuveyt menşeli The International Investor Company’e satılmış, ancak BDDK’nın 26 Temmuz 2007 tarihli kararı ile hisse devrine izin verilmemişti. Adabank, Uzan Grubu’ndan devralınmıştı.

ADABANK 1984’TE KURULDU

1984 yılında faaliyete başlayan Adabank, Bankalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bankacılık faaliyetinde bulunmak üzere kurulmuş olan özel sermayeli bir mevduat bankası konumunda bulunuyor.

Merkez şubesi ve 65 çalışanı ile bankacılık faaliyetlerini sürdüren banka, 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 14/1 maddesi uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından izlemeye alındı. 25 Temmuz 2003’de 1102 sayılı karar ile bankaya yeni bir yönetim kurulu atandı.

UZANLAR’DAN TMSF’YE GEÇTİ

Bankanın, yüzde 9,5 hisse ile Rumeli Hayat Sigortası A.Ş.’ye iştirakliği, yüzde 98,8 hisse ile Ada Menkul Değerler A.Ş.’de bağlı ortaklığı bulunuyor.

Banka 114 ortaklı olup, banka kurucularında aranan nitelikleri kaybetmeleri nedeniyle hissedarlardan Kemal Uzan’ın yüzde 39,51, Melahat Uzan’ın yüzde 2,13 ve Cem Cengiz Uzan’ın yüzde 30,60 oranındaki hissesinin kar payı hariç ortaklık hakları Fon tarafından kullanılıyor.
Banka hisselerinin toplam yüzde 10,8’ine sahip tüzel kişi ortaklarının, kar payı hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri Fon tarafından devir alınarak, halen banka hisselerinin yüzde 83,04’ünün ortaklık hakları Fon tarafından kullanılıyor.

2070880cookie-checkDev banka satılıyor!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.