Dışişleri Vakfı: Neden kuruluyor, eleştiriler neler?

Gülsen Solaker / DW – İktidar ile muhalefeti karşı karşıya getiren Dışişleri Vakfının kurulması TBMM’de yasalaştı. Vakıf kurulma fikrinin arkasında ne var, neden eleştiriliyor?

İktidar ile muhalefeti karşı karşıya getiren Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfının kurulmasına yönelik yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda dün gece kabul edilerek yasalaştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bakanlık yönetiminin kurumun özellikle finansal açıdan güçlendirilmesini sağlamak için kurulmasını istediği Vakıf muhalefet tarafından eleştiriliyor.

Vakıf fikri nereden ortaya çıktı?
Vakıf ile ilgili TBMM’ye gönderilen yasa teklifinde temel amaç “Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve personelin temsil kabiliyeti yüksek ve donanımlı yetiştirilmesinin desteklenmesi hedeflerine yönelik olarak kaynak üreterek katkıda bulunmak” olarak anlatılıyor.

DW Türkçe’nin Meclis ve diplomasi kulislerinden edindiği bilgilere göre vakıf kurmanın arkasındaki hedefler birkaç başlıkta toplanıyor.

Bunlardan birisi yabancılara verilen vize işlemlerinden elde edilen gelirin Bakanlığın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kullanılması ve dövizdeki yükseliş ile de kurumun giderek artan maddi sıkıntılarının hafifletilmesi.

Yurt dışından Türkiye’ye gelmek isteyenler için Dışişleri Bakanlığı şu anda 58 ülkede 12 farklı şirketten vize aracılık hizmeti alıyor. Vize başvurularında çok sayıda başvuru ve evrak olduğu için bunların tasnifi ve işleme alınmasına konsolosluk çalışanlarının yetişmesi mümkün olmuyor ve bu nedenle Türkiye dahil pek çok ülke aracı şirketlerle çalışıyor.

Bu şirketlerin çoğu ile eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu döneminde sözleşme imzalanmıştı. Yeni dönemde ise kişilere yakın özel şirketlerle çalışmak yerine bu işlemler Vakıf çatısı altında, daha şeffaf ve kurumsal bir şekilde sürdürülmek isteniyor.

Teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında verilen rakamlara göre 2023 yılında vize aracı şirketlerinin yıllık geliri 5,5 milyar lira olurken bu miktarın 1,1 milyarı Hazine’ye devredildi, kalan 4,4 milyar TL ise aracı şirketlere kaldı.

Vakıfla ilgili bir diğer hedef ise Türkiye merkezli, uluslararası yapıda orta ya da yüksek öğretim kurumunun kurulmak istenmesi.

Vakıf neleri yapabilecek?
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yasa ile Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Dışişleri Bakanlığının hizmet kalitesinin artırılması amacıyla her türlü taşınır ve taşınmazı alabilecek, kiralayabilecek, inşa edebilecek ve gerektiğinde bunların kullanımını kısmen veya tamamen Bakanlığa bırakacak.

AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey’in teklif görüşmeleri sırasında verdiği bilgiye göre Dışişleri Bakanlığının şu anda yurt içinde 53 tane arsası, 10 tane de binası var. Yurt dışında ise 36 arsası, 242 binası bulunuyor.

Yasayla Vakıf her türlü taşıtı da alıp kiralayabilecek ve gerektiğinde Bakanlığa tahsis edebilecek.

Ayrıca Vakıf, Bakanlığa ait veya tahsisli olup güncel olarak ihtiyaç duyulmayan taşınmazların ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle Bakanlık yararına değerlendirilmesine yönelik çalışmalar da yapabilecek.

Bunun yanı sıra yükseköğretim kurumları kurabilecek olan Vakıf personelin niteliklerinin ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesini destekleyecek.

Vakfın yetki alanında farklı finansal işlemler de bulunuyor. Yasaya göre Vakıf takas, trampa, ipotek tesisi ve benzeri tasarruflarda bulunmak; taşınmaz inşa etmek ve ettirmek, devlet iç borçlanma senetleri ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, şirket tahvilleri, hisse senetleri ve sair menkul kıymetler almak, satmak; şirket ve ticari işletme kurmak, işletmek, işlettirmek faaliyetlerini de yürütecek.

HABERİN DEVAMINI KAYRAĞINDAN OKUMAK İÇİN LÜTFEN LİNKİ TIKLAYINIZ
https://www.dw.com/tr/d%C4%B1%C5%9Fi%C5%9Fleri-vakf%C4%B1-neden-kuruluyor-ele%C5%9Ftiriler-neler/a-69220683

2781120cookie-checkDışişleri Vakfı: Neden kuruluyor, eleştiriler neler?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.