Eğitim Sen birçok ilde tasarıya karşı sokakta

Eğitim Sen, Mecliste görüşmesi devam eden Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı ile ilgili birçok ilde açıklama yaptı. Eğitim emekçileri tasarının meslek kanunu olmaktan çok uzak olduğunu kaydetti.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası birçok ilde TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’nda görüşülmeye başlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısına dair basın açıklaması yaptı. Eğitim emekçileri tasarının meslek kanunu olmaktan çok uzak olduğunu belirterek yasanın geri çekilmesini istedi.

EĞİTİM SEN İZMİR ŞUBELERİ: TASARI GERİ ÇEKİLSİN
Eğitim Sen İzmir Şubeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısının geri çekilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelen eğitim emekçileri adına basın açıklamasını Eğitim Sen İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Suğayip Vayiç okudu.

Eğitim Sen olarak yıllardır sadece öğretmenlerin değil, eğitim kurumlarında çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini savunduklarını hatırlatan Vayiç, “Nitelikli eğitim için öğretmenler kadar emeği olan idari ve teknik personel, yardımcı hizmetliler sınıfı ve 4-B statüsünde çalışan eğitim emekçilerinin hakları ve talepleri de dikkate alınmalıdır. Öğretmenler için düşünülen iyileştirmeler, tüm eğitim ve bilim emekçisi arkadaşlarımızın çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile birlikte ele alınmalıdır” diye konuştu.

Siyasi iktidarın, TBMM’ye sunduğu Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı’nı derhal geri çekmesi taleplerini dile getiren Vayiç, “Bir meslek kanunu hazırlanacaksa sadece öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerin hakları ve talepleri güvence altına alınmalıdır. Bu doğrultuda çalışmalar yürütmek üzere eğitim alanında örgütlü tüm sendikaları birlikte hareket etmeye çağırıyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

EĞİTİM SEN ADANA: REKABETÇİ TASARIYI KABUL ETMİYORUZ
Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Hüseyin Kaya, öğretmenler arasında rekabeti arttıracak tasarıyı kabul etmediklerini belirterek, öğretmenlerin konumlarını güçlendirmeyi, haklarını geliştirmeyi ve korumayı amaçlayan bir kanun istediklerini söyledi.

Yoğun yağmur nedeni ile Eğitim Sen Adana Şube Binası’nda gerçekleştirilen açıklamada basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Hüseyin Kaya, meslek kanununun kamu-özel ayrımı yapmadan özel okul ve kurslarda öğretmenlik yapanları da kapsayarak o mesleği icra eden herkesin ilgili meslek kanunu kapsamında olması gerektiğini ifade etti.

“TASARI SEÇİME YÖNELİK”
Adaylık sınavı kaldırılarak yerine değerlendirme komisyonu getirilmesinin akıllara torpil uygulamalarını getirdiğini ifade eden Kaya, sadece birinci derecedeki öğretmenlere verilmesi öngörülen 3600 ek gösterge ve ekonomik düzenlemelerle ilgili diğer maddelerin 15 Ocak 2023 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olmasının tasarının seçime yönelik olduğunun göstergesi olduğunun altını çizdi.

“ÖĞRETMENLER ARASINDA DAYANIŞMAYI BOZMAYI HEDEFLİYOR”
Öğretmenler arasında halen var olan sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmen ayrımlarına yenilerinin eklenmek istendiğini dile getiren Kaya, öğretmenleri kariyer basamaklarına bölüp farklı ücretlerle eğitimin rekabetçi bir yapıya büründürüldüğünü ifade etti. ‘Nitelikli Okul/Niteliksiz Okul’ ayrımında olduğu gibi, ‘Nitelikli Öğretmen/Niteliksiz Öğretmen’ algısı yaratılmak istendiğini ifade eden Kaya, bunun aynı işi yapan, sınıfında, branşında aynı eğitim içeriğini anlatan öğretmenler arasında dayanışmayı bozmayı hedeflediğini ve sınıflarında uzman ya da başöğretmen isteyen velilerle okul idaresi ve öğretmenler arasında gerilimlere ve okullarda oluşturulan özel sınıfların yaygın hale gelmesi sonucunu doğuracağını söyledi.

“ÖĞRETMENLERİN HAKLARINI GELİŞTİRMEYİ VE KORUMAYI AMAÇLAYAN BİR TASARI İSTİYORUZ”
Siyasi iktidar eğer bir meslek kanunu yapmakta samimi ise öğretmenlik mesleği açısından uluslararası düzeyde kabul gören en önemli belge olan ‘Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı’na uygun bir düzenleme yapması gerektiğini dile getiren Kaya, şunları söyledi,

“Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı, öğretmenlerin konumlarını güçlendirmeyi, haklarını geliştirmeyi ve korumayı amaçlarken, aynı zamanda uluslararası düzeyde yapılmış bir toplu sözleşme niteliği taşımaktadır. 145 paragraftan oluşan belge, öğretmenlik mesleğinde işe alınma, işe alınmada seçme ve formasyon, mesleğe hazırlık, değişik düzeydeki öğretmenlerin mesleki sorunları, iş güvencesi, öğretmenin hak ve sorumlulukları, disiplin işleri ve mesleksel bağımsızlık gibi konuları kapsamaktadır. Temel ücret, çalışma süreleri ve koşulları, özel izinler, araştırma izinleri, tatil, eğitim-öğretim yardımcı personelleri, sınıf mevcutları, öğretmen değişimi, uzak bölgelerde ve kırsal kesimde çalışan öğretmenler ile ilgili özel düzenlemeler, aile yükümlülükleri olan öğretmenlerle ilgili düzenlemeler, sağlık, sosyal güvenlik ve emeklilik gibi konuların da olduğu temel bir belgedir. Öğretmenlerin sadece okul içinde değil, toplum içinde de yerine getirdikleri görevin taşıdığı önemi, uluslararası düzeyde belgeleyen, öğretmenlerin tüm sorunlarını ele alan ve durumlarını tüm ayrıntıları ile düzenleyen bir metindir. Bu metin dikkate alınmadan hazırlanan bir Meslek Kanununu kabul etmemiz mümkün değildir” dedi. (Adana/EVRENSEL)

SİVAS
Eğitim Sen Sivas Şubesi, şube binasında Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısına ilişkin bir basın açıklaması düzenledi. Eğitim emekçileri adına açıklamayı okuyan Eğitim Sen Sivas Şube Başkanı İbrahim Kılıç, “Kanun tasarısı gerek hazırlanış biçimi, gerekse sınırlı içeriği açısından bir meslek kanunu olmaktan çok uzaktır. Öğretmenlik mesleği gibi 18 milyon öğrencinin eğitim hakkını ve bir milyonu aşkın öğretmenin mesleğini, çalışma koşullarını, ekonomik ve özlük haklarını 13 maddelik bir kanun metni ile düzenlemek mümkün değildir“ dedi. Açıklamaya KESK bileşenleri EMEP ve Sol Parti yöneticileri destek verdi. (Sivas/EVRENSEL)

DENİZLİ
Eğitim Sen Denizli Şubesi de kanun taslağının geri çekilmesi talebiyle Candoğan Parkı’nda açıklama yaptı. Açıklamaya KESK’e bağlı şubelerde destek verdi. Basın açıklaması okuyan Eğitim Sen Denizli Şube Başkanı Hüseyin Özdemir, öğretmenlerin ve eğitim emekçilerinin asıl sorunlarını ele almayan Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısının derhal geri çekmemesi taleplerini
yineledi. (Denizli/EVRENSEL)

Eğitim Sen Denizli Şubesi açıklama yaptı

GİRESUN
Giresun’da Eğitim Sen üyeleri açıklama düzenledi. Öğretmenlik meslek kanun tasarısının geri çekilmesi talebiyle yapılan ortak basın açıklaması okundu. (HABER MERKEZİ)

Giresun’de Eğitim Sen üyeleri açıklama yaptı

ZONGULDAK
Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından Çaycuma Öğretmenevi önünde yapılan basın açıklamasında TBMM’de görüşülmeye başlanan ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı’nın derhal geri çekilmesi istendi. Basın açıklamasında konuşan Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi Zeynel Bakıcı, Meclise sunulan tasarının öğretmenler arasında hiyerarşi oluşturup re kabete sürekleyeceğine dikkat çekerek “Öğretmen rekabet etmez, dayanışma içinde olur” diye seslendi. (Zonguldak/EVRENSEL)

SAMSUN
Eğitim Sen Samsun Şubesi Süleymaniye geçidinde düzenlediği basın açıklamasıyla Çğretmenlik Meslek Kanunu’na itiraz etti. Açıklamaya Eğitim Sen üyelerinin yanı sıra KESK’e bağlı şubeler ve emekten yana kitle örgütleri de katıldı. Ortak açıklamayı Eğitim Sen Samsun Örgütlenme Sekreteri Ersin Gür yaptı. Açıklamada “Siyasi iktidar TBMM’ye sunduğu Öğretmenlik Meslek Kanunu Tasarısı’nı derhal geri çekmelidir. Bir meslek kanunu hazırlanacaksa “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı” temel alınmalı, sadece öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerin hakları ve talepleri güvence altına alınmalıdır. Bu doğrultuda çalışmalar yürütmek üzere eğitim alanında örgütlü tüm sendikaları birlikte hareket etmeye çağırıyoruz.” denildi. (Samsun/EVRENSEL)

2577130cookie-checkEğitim Sen birçok ilde tasarıya karşı sokakta

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.