'Ekonomik kriterleri yarı yarıya tutturduk'

Genel devlet borçlanma gereği ile toplam borç stokunda AB standartlarının bile üstünde bir performans gösteren Türkiye, yüksek enflasyon ve uzun dönem faiz oranlarıyla ise istenen gelişmenin oldukça uzağında kaldı.


Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğünün hazırladığı ''AB Üyesi ve Aday Ülkelerde Ekonomik Gelişmeler'' başlıklı raporuna göre, 2007 yılında Türkiye, enflasyonda yüzde 8,8'i bulan fiyat artış oranı ile yüzde 2,8 olan AB standartlarının 3 misli üstüne çıktı. Böylelikle 2004 yılında yüzde 10,1 ile iki haneli enflasyon oranı, daha sonraki yıllarda tek hanelere düşmesine rağmen, AB normları açısından yeterli iyileşmeyi sağlayamadı. Avrupa Birliğine üye 27 ülkenin ortalama enflasyon oranı ise yüzde 2,4 düzeyinde gerçekleşti.


Diğer taraftan yüzde 18,3'lük uzun vadeli faiz oranıyla da Türkiye, yüzde 5,3'lük AB kriterinden büyük sapma gösterdi.


İKİ GÖSTERGEDE BAŞARI YÜKSEK


Türkiye, son yıllarda Merkezi Yönetim Bütçelerinde kaydedilen olumlu gelişmenin de etkisiyle Maastricht kriterleri bakımından en iyi performansı bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranıyla yakaladı. Mali disiplinle bütçe açıklarının hızla aşağı çekilmesi sonucunda 2007 sonunda borçlanma ihtiyacının GSYH'ye oranı yüzde -1,2'ye düşürüldü. Böylece 2004 sonunda yüzde -4,5 olan borçlanma gereği rakamında 3,3 puanlık bir iyileşme sağlanırken Türkiye, ulaştığı bu oranla, yüzde -3'lük Maastricht kriterlerini de geride bıraktı.


Türkiye toplam borç stokunun GSYH'ya oranı açısından da olumlu bir performans sergiledi. Buna göre, yüzde 38,8'lik oranla Türkiye, AB'nin referans değeri yüzde 60'ın altında kaldı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.