Emekli ABD’li ahmak mı akıllı mı?

seyredeceğine, başka bir işe soyunmuş görünüyor. Bu emekli ahmak ya da akıllı ajan, Ortadoğu’nun haritasını yeniden şekillendirmek ve Türkiye sınırları içini de kapsayan bir hayali Kürdistan devleti öngören bir harita ile gündeme geldi (Bakınız : Harita BOP’un Son Şekli, Cumhuriyet Gazetesi, 8 Temmuz 2006, sy. 1 ve 8).


Amerikalı albay emeklisi Peters, ABD Silahlı Kuvvetleri (bazılarınca ABD Silahlı Kuvvetlerince desteklenen) dergisinde ABD’nin BOP projesini konu alan bir makale yazmış. Bu makalede, Irak 3 parçaya bölünerek Şii Arap Devleti, Sünni Irak ve Özgür Kürdistan devletleri kurulması öngörülmekteymiş. Bu sözde devletlerden Şii Arap Devleti ile Özgür Kürdistan, enerji kaynaklarını kontrol eden bir haritaya sahip kılınmış. Bu makale, bunamış bir emekli albayın renkli rüyalarını ifade eden bir şaka olmayabilir. ABD Silahlı Kuvvetleri dergisinde yayınlanmış bir makale ise, bu bir rüya ya da şaka değildir. Bunu yazan kişi, ABD ordusunda albay rütbesine kadar yükselmiş bir asker ya da halen görevde olan bir CIA görevlisi ise, bu makale ve haritayı ciddiye almakta yarar vardır.


Bu makale ve harita, ABD’nin niyetini ve hayalini yansıtması bakımından çok ilginç bir tesadüftür. ABD, Avrupa’daki müttefikleri ile birlikte yeni bir imparatorluk kurma hevesi ile dünyayı yeniden şekillendirme planlarını uygulamaya koymuştur.  Bu plan, Afganistan ve Irak işgalleri ile başlatılmış olup İran ve Suriye işgalleri ile sürdürülecektir. Ne tesadüftür ki, İran’ın ABD tarafından ve Suriye’nin İsrail tarafından işgali öncesi, Filistin toprakları da yeniden baskı ve işgal atmosferine sokulmuştur.


“Köleci toplum yıkılalı yüzlerce yıl oldu, ancak hepimiz kölelere dönüştük”. ABD öncülüğündeki saldırgan küresel emperyalizm, dünyada imparatorluklar çağını yeniden kurmaktaki kararlılığı ile hepimizi gerçek birer köleye (ya da robotlara) dönüştürerek hayatın öznesi olmaktan çok nesnesi durumuna getirmeye ve emperyalizme altın çağını yaşatmaya dönük çalışmalara bütün gücüyle sarılmıştır.


ABD’nin öncülüğündeki küresel emperyalizm imparatorluğu, ABD’deki son seçimlerde George W. Bush’un seçim hileleri ile iktidara taşınıp Al Gore’un sandıkta kazandığı seçimin göz göre göre elinden alınması ile de yakından ilişkilidir. Canfora, ABD seçimlerindeki bu açık hileyi, bir “Hükümet Darbesi” olarak nitelendiriyor ve Al Gore’un da bu ifadeyi kullandığını hatırlatıyor (Bakınız : Luciano Canfora, Demokratik Retoriğin Eleştirisi, Dost, 2003, Ankara, sy. 27). Aynı kitapta Canfora, Yeltsin’in % 2 oy tabanı ile Rusya Devlet Başkanlığına nasıl seçtirildiğini anlatırken bunun bir çocuk oyunu ve oyuncularının da CIA görevlileri olduğunu belirtiyor (Canfora, a.g.k., sy. 28).


Yeni bir imparatorluk ortaya çıkmışa benziyor. Sınır tanımayan ve sınırları yeniden şekillendirmeye kararlı bir imparatorluk. İnsanı ve özgürce yaşamaya dönük yaşayan her varlığı denetlemeyi ve sömürmeyi amaçlayan bir imparatorluk.


“Demokrasinin Sonu” isimli eserinde Guehenno, Sovyetler Birliği’nin yıkılması sonrasında, 1789 Devrimi ile kurumsallaşan ulus-devletler çağına son verildiğini belirterek “yasalar reçetelere, hukuk bir yönteme, ulus-devletler ise hukuksal alanlara dönüşmüştür” diye devam etmekte ve önümüzdeki çağa “imparatorluklar çağı” dendiğini, Roma Cumhuriyeti sonrasından nasıl ki Roma imparatorluğu gelmişse, ulus-devlet çağından sonra da yeni bir imparatorluğun geleceğini ileri sürmektedir (Jean-Marie Guehenno, Demokrasinin Sonu, Dost, Ankara, 1998, sy. 11). Görüldüğü gibi, Irak işgali ile kapımıza dayanan imparatorluğun farkında olan yalnızca bizler değilmişiz.


ABD destekli Küresel emperyalizm, yeni bir uygarlık projesi yaratmak için Küresel İmparatorluk Çağı’nı başlatmıştır. Bu çağda, ulus-devletlerin sınırları da yeniden çizilmeye başlayacaktır. Bu sınır çizme operasyonu kapsamına Türkiye’nin de girmesi, birer Türk insanı olarak hepimizi kaygılandırmalı ve bu kirli stratejiye karşı durmak için verilecek mücadeleye destek olmak için yeterli bir neden olmalıdır. Bu açıdan bakıldığında, Amerikalı emekli albayın bir ahmak değil, sıradan olmayan bir Amerikalı askeri stratejist olduğu anlaşılacaktır.


________________


* Siyaset Bilimci


 


 


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.