EMEP: Ayrımcı infaz yasası, af ve baskı yasası olarak Meclisten geçti!

Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezi tarafından Mecliste kabul edilen ayrımcı infaz yasası ile ilgili yapılan açıklamada yasanın af ve baskı yasası olarak Meclisten geçtiği belirtildi.

AKP Hükümetinin, koronavirüs salgınını da fırsata dönüştürerek, 300 bine yakın tutuklu ve hükümlünün bulunduğu cezaevlerinde ağır hak ihlalleri yaratacak bir düzenlemeyi tüm eleştirilere rağmen Meclis çoğunluğuyla yasalaştırdığı belirtilen EMEP açıklamasında; “Meclis’te kabul edilen İnfaz Yasası, AKP-MHP blokunun hapisteki oy tabanını serbest bırakmaya ve baskıyı artırarak iktidarlarını sürdürme hesaplarına hizmet etmektedir. Yasa teklifi; baroların, hukuk kurumlarının, toplumsal kesimlerin, kendileri dışındaki parlamento dışı/içi siyasi partilerin öneri ve düşünceleri alınmadan, kamuoyunda tartışılmadan, tüm itirazlara ve eleştirilere rağmen yasalaştırılmıştır” denildi.

SALGIN RİSKİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN CEZAEVLERİ AYRIMSIZ BOŞALTILMALI
“Korona virüs salgınının cezaevleri için de büyük risk taşıması nedeniyle, başta siyasi tutuklular, hasta-yaşlı-engelli-çocuklu kadın mahpuslar olmak üzere salgın riskini ortadan kaldıracak şekilde cezaevlerinin boşaltılmasını sağlayacak tedbirlere ihtiyaç vardır” denilen açıklamada kabul edilen İnfaz yasasının bu ihtiyaca cevap verecek bir yasa olmadığının altı çizildi.

“HEDEFE KONMUŞ SİYASİ MAHPUSLARI CEZAEVİNDE TUTMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER”
Yeni yasada, mahpusların temel insan haklarını ortadan kaldıracak, 12 Eylül döneminde olduğu gibi daha fazla baskı oluşturacak, mahpusların haberleşme özgürlüğünü daha fazla kısıtlayacak düzenlemeler getirildiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Demirtaş ve Kavala örneklerinde olduğu gibi hedefe konmuş siyasi mahpusları cezaevinde tutmaya yönelik hukuksuz tutumlarına yasallık kazandırmak için masumiyet karinesini ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılmıştır. Cezaevinde bulunan mahpusların, MİT talebiyle cezaevinden alınması yetkisi kabul edilemez bir hukuksuzluktur. Siyasi mahpuslara yönelik ikili ayrımcı hukuk düzeni infaz yasasında da sürdürülmekte, genel infaz indirimi yapılmasına rağmen, hasta-yaşlı-çocuklu kadınlar, çocuklar dahil olmak üzere siyasi mahpuslarla ilgili 3/4 gibi ağır infaz süresiyle ilgili ayrımcılık devam ettirilmektedir. Mecliste son dakika değişikliğiyle Oda Tv’den tutuklu gazetecilerin yargılandığı MİT kanununa muhalefet maddeleri de 2/3 infaz kapsamına alınarak infaz süresi uzatılmıştır.”

“KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET SUÇLARI KAPSAM DIŞI BIRAKILMADI”
Kısmi af nitelikli geçici ceza indirimleriyle ilgili düzenlemede disiplin suçlarının kaldırılması ve açık cezaevine ayrılma şartında da siyasi mahpusların büyük bir kısmının kapsam dışı bırakıldığı vurgulanan açıklamada; “İktidarın ‘kadınlara yönelik şiddet suçlarının kapsam dışı bırakıldığı’ söylemi gerçeği yansıtmamaktadır. Sadece aile içi öldürme ve ağır yaralama suçları kapsam dışı bırakılmaktadır. Kadınlara yönelik şiddet suçlarının büyük bölümü indirim kapsamındadır. Korona salgını nedeniyle bütün mahpuslara verilecek geçici izin düzenlemesinde ise kadınları koruyucu hiçbir özel önlem yoktur. Bu nedenle kadınlar, kendilerini öldürmeye, yaralamaya teşebbüs eden, cinsel saldırıda bulunan faille aynı evde yaşamaya mecbur edilecektir” denildi.

“DÜŞMAN CEZA HUKUKU POLİTİKASI DAHA DA AĞIRLAŞTIRILARAK DEVAM ETTİRİLİYOR”
Kabul edilen İnfaz yasasının, siyasi muhaliflere karşı yürütülen düşman ceza hukuku politikasının daha da ağırlaştırılarak devam ettirildiğini gösterdiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi; “AKP-MHP bloku mafyacıların, uyuşturucu tacirlerinin, hırsızların, rüşvetçilerin, Soma-Ermenek ve diğer iş cinayetleri faillerinin serbest bırakılmasında anlaşmıştır. Anayasa’nın kısmi af niteliğindeki düzenlemelerle ilgili nitelikli çoğunluk şartını dahi uygulamamak için torba yasa formülüyle, salgın koşullarında 3-4 güne sıkıştırılmış görüşmelerle oldu bitti ile bu yasa yapılmıştır. Bu yasa halk vicdanında hükümsüzdür. Cezaevlerinin bu kadar dolmasına neden olan toplumsal/ekonomik/siyasal iklim değişmeden 5-10 yılda bir tekrarlanan hiç bir af, infaz indirimi yasaları cezaevleri sorununu çözmeyecektir.” (EVRENSEL HABER MERKEZİ)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.