‘Enflasyonda hedef sapması olabilir’

Para Politikası Kurulu, para politikasının öncelikli amacının fiyat istikrarı olduğunun vurgulanması gerektiğini belirterek, ancak, arz yönlü şoklara sert tepki verilmesinin, iktisadi faaliyette ve göreli fiyatlarda arzu edilmeyen oynaklıklara yol açabileceğinden, para politikasının kontrolü dışındaki olumsuz gelişmelerin sürmesi halinde enflasyonun geçici bir süre hedeften sapmasına izin verilebileceğine dikkati çekti.


Kurul, bu bağlamda, enflasyonun hedefe ulaşma süresinin büyük oranda gıda ve enerji fiyatlarının seyrine bağlı olacağının belirtilmesi gerektiğini de bildirdi.


Kurul’un 14 Şubat 2008 tarihli toplantısına ilişkin değerlendirme özeti bugün yayımlandı.
Değerlendirmede Kurul, olumsuz hava koşulları nedeniyle Şubat ayında, işlenmemiş gıda fiyatlarının geçen yıla kıyasla yüksek bir artış gösterebileceğine ve bu artışın yıllık enflasyonda geçici bir yükselişe neden olabileceğine dikkati çekti.


Kurul, bununla birlikte, gıda ve enerji kalemleri dışlanarak hesaplanan enflasyonun yüzde 4 seviyesine yaklaşmaya devam etmesinin beklendiğini de bildirdi.


Değerlendirmede, enerji grubunda yıllık enflasyonun, Ocak ayında yüzde 16,26’ya yükseldiği ve söz konusu artışta elektrik tarifesindeki yüzde 19,19 ve doğal gaz fiyatlarındaki yüzde 8,04 oranında artışların belirleyici olduğu belirtildi. Bu artışların, Ocak ayı enflasyonuna net katkısının 0,56 puan olduğu bildirilen değerlendirmede, akaryakıt ürünleri fiyatlarında ise belirgin bir değişim gözlenmediği kaydedildi.


Değerlendirmede, KDV indiriminin yemek ve konaklama hizmetleri üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığının görüldüğü de bildirildi.
 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.