Erdoğan’ın eski ortağı ve Baykal’ın arazilerine imar izni yargıya taşındı!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE  – Antalya’nın Kaş ilçesinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski iş ortağı ile eski CHP lideri Deniz Baykal’a ait arazilerin ‘eko-turizm’ vasfıyla imara açılması yargıya taşındı…

Doğal sit alanı statüsündeki Çukurbağ Yarımadasında bulunan 119 ve 50 dekarlık iki ayrı parsel ile karayolu ulaşımı bulunmayan Limanağzı Mevkiindeki üç ayrı parsel geçtiğimiz Haziran ayında askıya çıkarılan imar planı ile yapılaşmaya açılmıştı. Kaş’taki sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar kişilere özel planlama girişimini yargıya taşıdı. Danıştay 6. Dairesi’nde açılan dava ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2018’de hazırladığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ise Temmuz 2019’da onayladığı Çukurbağ Yarımadası ve Limanağzı Doğal Sit Alanlarını kapsayan 1/25 bin ölçekli Nazım İmar Planının iptali isteniyor.

Antalya’nın ünlü turizm merkezlerinden biri olan Kaş ilçesinde bulunan Çukurbağ Yarımadası ve Limanağzı Mevkii’ndeki doğal sit alanlarında yer alan topla 5 ayrı parselin adeta kişiye özel düzenlemeyle imara açılması yargıya taşındı.

İMARA AÇILAN PARSELLERDEN BİRİ ERDOĞAN’IN ESKİ ORTAĞININ

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan ve Ekim 2018’de Meclis kararıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilen imar planı Temmuz 2019’da ise Bakanlık tarafından onaylandı. Yapılan itirazların değerlendirilmesinin ardından imar planı 9 Haziran 2020’de yeniden askıya çıkarıldı. Korunan alanlarla sınırlı imar planı kapsamında yapılaşmaya açılan arazilerden birinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski iş ortaklarından Ergun Bodur’un şirketine ait olduğu ortaya çıkmıştı. İlgili haberimiz için bakınız: (https://odatv4.com/kasta-imara-acilan-zeytinlik-arazi-bakin-kimin-cikti-07082019.html)

YARIMADADA İMARA AÇILAN DİĞER PARSEL DE BAYKAL’IN HİSSESİ VAR

Önemli kısmı 1980’lerde imara açılarak yapılaşan Çukurbağ Yarımadası’nda doğal sit alanı vasfıyla bugüne kadar korunabilen, ancak son imar düzenlemesiyle betonlaşmaya açılan arazilerden bir diğeri de eski CHP lideri Deniz Baykal’ın. Onaylanan planda ‘Eko-Turizm’ niteliği verilerek imara açılan 209 ada 20 parsel numaralı zeytinlik arazinin üçte biri olan 16 bin metrekarelik kısmı eski CHP lideri ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a, aynı ölçüdeki bir diğer hissesi de Baykal’ın akrabası olan bir iş adamına ait. Üçüncü hisse ise yerel halktan birinin üzerine kayıtlı.

KİŞİLERE ÖZEL DÜZENLEMENİN İPTALİ İÇİN DANIŞTAY’DA DAVA AÇILDI

Kaş’ta uzun yıllardır tartışma konusu olan yarımadadaki bu iki parsel, böylece hem iktidar yandaşlarının hem de ana muhalefet partisinin eski lideri ve yakınlarının beklentisini karşılayacak şekilde imara açılmıştı. Kamuoyunda tepkiyle karşılanan ‘kişilere özel’ imara açma girişimi Kaş’taki sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar tarafından yargıya taşındı. Danıştay 6. Dairesi’nde açılan dava ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2018’de hazırladığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ise Temmuz 2019’da onayladığı Çukurbağ Yarımadası ve Limanağzı Doğal Sit Alanlarını kapsayan 1/25 bin ölçekli Nazım İmar Planının iptali isteniyor.

ERGUN BODUR, ERDOĞAN, KARDEŞİ VE ENİŞTESİ İLE BİRLİKTE ORTAKTI

Ergun Bodur adı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı ve öncesinde kurduğu ya da yöneticisi olduğu ticari şirketlerde öne çıkıyor. 16 Aralık 2003 tarih, 5947 sayılı Ticari Sicil Gazetesi’nde kuruluşu ilan edilen 100 milyar lira sermayeli ‘Yenidoğan Gıda Pazarlama ve Tic. A.Ş.’nin bir numaralı kurucusu olarak Atilla Özokur’un adına yer verilirken şirketin iki numaralı ortağı Ergun Bodur, üç numaralı ortağı Reşat Sözen, dört numaralı ortağı Recep Tayyip Erdoğan, beş numaralı ortağı Mustafa Erdoğan, altı numaralı ortağı ise Erdoğan’ın eniştesi Ziya İlgen’den oluşuyordu.

ARAZİYİ 2007’DE CİHAN KAMER VE SELİM DOĞAN SATIN ALMIŞTI

Kaş’ta imara açılan arazi, 2007 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığı ile tanınan Cihan Kamer ile Eski Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan’ın oğlu Selim Doğan tarafından satın alınmıştı. Söz konusu arazinin zeytinlik vasfında değişiklik yapılarak imara açtırılması için ilgili kurumlar nezdinde defalarca girişimde bulunulmuştu. Yaklaşık 30 milyon Euro değer biçilen arazinin Şubat 2016’da Erdoğan’ın eski iş ortağı Ergun Bodur’un şirketi Kösdağ Ambalaj’a devredildiği ortaya çıkmıştı.

İMAR PLANINA GÖRE ÖZEL YAT İSKELESİ YAPILABİLECEK

Kaş ilçe merkezine bitişik alanda yer alan arazinin iki yanı da deniz manzaralı. Bakanlığın onayladığı imar planına göre 46 ada 48 nolu parsel kayıtlı arazide eko-turizm amaçlı yapılaşmaya izin verilirken ayrıca kıyı kesimlerinde ise kişiye özel rekreasyon alanları oluşturulabilecek. Bu detay, kişiye özel plaj, yat bağlama iskelesi, kamelyalar ve günübirlik alanlar yapılabileceği anlamına geliyor.

TARTIŞILAN PLAN AKP’Lİ MECLİS ÜYELERİNİN OYLARIYLA GEÇTİ

Yargıya taşınan Çukurbağ Yarımadası ve Limanağzı Doğal Sit Alanlarını kapsayan 1/25 bin ölçekli Nazım İmar Planı, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak 8 Ekim 2018 tarihinde Belediye Meclisi tarafından onaylanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmesi kararlaştırıldı. Oyçokluğu ile alınan kararda, AKP’li meclis üyeleri 41, MHP’liler ise 5 kabul oyu verirken CHP 12, İYİ Parti de 5 ret oyu verdi.

BAKANLIK ONAYLADI, GEÇTİĞİMİZ HAZİRAN’DA ASKIYA ÇIKARILDI

Plana konu bölge doğal sit alanı olduğu için Büyükşehir Belediyesi hazırladığı imar planını 5 Kasım 2018’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’ne (TVKGM) gönderdi. TVKGM’nin 9 Temmuz 2019 tarihinde onayladığı söz konusu imar planı 26 Eylül 2019’da Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldı. Plana yapılan itirazlar üzerine yapılan değişikliklerin ardından son şekli verilen plan ise 9 Haziran 2020’de yeniden Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde yeniden askıya çıkarılmıştı.

KORONA VİRÜS SALGINI KAŞ’TA APART VE VİLLA TURİZMİNİ PATLATTI

Doğal ve tarihi dokusunun yanında temiz koylarıyla son yıllarda kitle turizminden kaçan tatilcilerin gözdesi olan Kaş’ta son yıllarda plansız ve kaçak yapılaşma gündemden düşmüyor. İlçe merkezindeki yoğunlaşan apart ve villa turizmi, korona virüs salgını sürecinde hızla yükseldi. Konut kiralarında artışa da neden olan apart-villa turizminin, yerelde yaşayan halkın ilçe merkezinden Ağullu, Çukurbağ, Gökseki ve Kasaba gibi yakın mahallelere yönelmesine neden olduğu belirtiliyor.

BİR YANDAN PLANSIZLIK BİR YANDAN YAPILAŞMAYI ÖZENDİREN PLAN

Kaş bir yandan plansız yapılaşmanın yarattığı çarpık betonlaşma ile doğal dokusunu yitirirken diğer yanda da hazırlanan planlara karşı açılan davaları tartışıyor. İlçedeki inşaat ve emlak sektörünün beklentisi yeni imar alanları oluşturulması yönünde. Buna karşın Kaş’ın kitle turizmine açılmasının ilçenin cazibesini yok edeceğine inanan kimi turizmciler ve sivil toplum örgütleri ise beklenenin ötesinde yapılaşmayı ve nüfus artışını öngören çevre düzeni planlarını daha önce yargıya taşımıştı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2016’dan beri süren yargı sürecinin sonunda Aralık 2019’da kararını açıklamış ve Kaş’ın korunan alanlarını betonlaştıracak üst ölçekli imar planlarını iptal etmişti. İlgili haber için bakınız: (https://gazeteciyazaryusufyavuzblog.wordpress.com/2020/04/21/kastaki-sit-alanlarini-betonlastiracak-plani-yargi-durdurdu/)

KORUNAN ALANLARIN İMARA AÇILMASI TURİZME DE DARBE VURACAK

Çukurbağ Yarımadası ve Limanağzı bölgeleri Kaş’ın toplam yeşil alan ve doğal karakteri korunmuş alanları içerisinde önemli yer tutuyor. Bu alanlara ilçenin nefes alma noktaları demek daha doğru. Ancak her iki bölgeye de gösterilen yoğun ilgi, bu alanların üzerindeki betonlaşma baskısını da artırıyor. Geçmişte kısmen planlı ve plansız biçimde yaşanan betonlaşmadan korunabilen bu bölgelerde turizm amaçlı yeni yapılaşma alanları oluşturulması planlama ilkelerine aykırı bulunuyor. Kaş’ta bugüne kadar ortaya çıkan plansız yapılaşmanın denetim altına alınması ve planlama ilkeleri ile kamu yararına uygun bütüncül imar planı yapılması bekleniyor. Korunan alanlarda yeni yapılaşma alanları oluşturulması ise ilçenin doğal dokusuna ve turistik cazibesine vurulacak bir darbe gibi görülüyor.

 

Önceki haberMÜZİSYEN ÇAĞLAR ABANOZ:  BÜTÜN DENGELER ALT ÜST OLDU
Sonraki haberEkonomist Muratoğlu: Berat Albayrak’ın tek bir çaresi kaldı
YUSUF YAVUZ (GAZETECİ-YAZAR) Isparta, Sütçüler'de doğdu. 1990’da edebiyatla ilgilenmeye başladı. Deneme ve inceleme tarzındaki ilk yazıları 1996 yılında 'Atatürkçü Ses' Dergisi’nde yayımlandı. Aynı yıl yerel ölçekte yayın yapan kanallarda 'Dönence' başlıklı radyo ve televizyon programları hazırlayıp sundu. 1999 yılında Antalya'da kurulan Müdafaa-i Hukuk Dergisi’nde yazmaya başladı. 2001’de Gazete Müdafaa-i Hukuk’ta Muhabir-Temsilci olarak görev aldı. Daha sonra adı 'Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk' olan dergiyle bağını temsilci-yazar olarak sürdürdü. 2001-2007 yılları arasında Kaş Kitap Şenliğini organize ederek başta çocuklar ve gençler olmak üzere yöre insanının kültür, sanat ve edebiyat çevreleriyle buluşmasını sağladı. 2005 yılında Muğla ve Antalya arasındaki sahil bandında yaşanan yabancılara toprak satışına ilişkin yaptığı araştırmalar önemli etkiler yarattı. Deneme, inceleme, röportaj, düz yazı, haber ve yorumları; Cumhuriyet Akdeniz, Odatv, Yeni Harman, Edebiyat ve Eleştiri, Yolculuk, Evrensel, Atlas, Magma, Aydınlık, Birgün, Açık Gazete gibi dergi ve gazetelerde yayımlandı. Antalya merkezli VTV Televizyonunda, Pelin Gel Ağan'la birlikte 'İki Ağaç İçin' adıyla 16 bölümden oluşan bir program hazırlayıp ve sundu. Kanal V Televizyonunda, Biyomühendis Çağlar İnce ile birlikte, Yörük kültürünü ve tarihsel köklerini ele alan 'Islak Çarıklar' adlı belgesel haber programı hazırlayıp sundu. Araştırma yazılarından bazıları, 'Yer Bize Çimen Verdi' ve 'Darağacına Takılan Düşler' adıyla belgesel filmlere de konu olan Yavuz, şu sıralar 'Islak Çarıklar' adlı bir belgesel haber programı için çalışmalarını sürdürüyor. Ağırlıklı olarak arkeoloji, çevre, kentsel dönüşüm ve tarım konularını ele alan çalışmalar yapmayı yazılı ve görsel medyada sürdüren Yavuz, yıkım politikalarıyla tarımdan hayvancılığa, kültürden mimariye kırsal yaşamın dönüşümünü ele alan araştırma yazılarıyla tanınıyor. Ziraat Mühendisleri Odası Basın Ödülü, Çağdaş Gazeteciler Derneği Belgesel ödülü, Türkiye Ziraatçılar Derneği Tarım ödülü, Kubaba Derneği kültür hizmeti ödülü'nün yanı sıra Türkiye Ormancılar Derneği gibi çeşitli meslek odası, kurum ve kuruluşlar tarafından ödüle layık görülen Gazeteci Yusuf Yavuz, Likya'dan Teke yöresine uzanan coğrafyadaki su kültürüne ilişkin uluslararası bir sanat projesinin de danışmanlığını ve metin yazarlığını üstleniyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight − four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.