Çevirinin önemli noktaları

Hedef dilde doğru kelimeleri seçerek, iyi bir çeviri, değiştirmeden  kaynak dildeki kelimelerin seçimi arkasındaki nüansları ifade eder. Çevirmen,  görünüşün ötesine gitmesi ve çevrilecek belgenin doğru niyetini  ve tam anlamını  bulması gerekir. Eninde sonunda, çeviri süreci yüksek bir stardarttan değilse, ileti  kaybeder.


Çevirinin Önemli Noktaları:


Çeviri, esas itibariyle, dil yeteneği, konuya-özgü bilgi,  anlama kabiliyeti, ve araştırma vasıflarının  bir birleşimini grektiren bir karar verme sürecidir. Her iki dil, çeviriyi çok zor bir süreç yapabilen,  aralarında belirli dilbilimsel açıklara sahiptir. Bu, açıklar “yanlış arkadaşları”  , iki dilde aynı olan yine de farklı  imalara veya anlamlara sahip olan terimleri içerir. Çevirmenler, tatmin edici bir hedef metni üretebilmek için böyle tuzakların farkında olmak zorundadır.


Çevirinin kalitesi


Bir çevirinin kalitesi öncelikle şunlara dayanır:
-Kaynak belgenin kalitesine.  Çevirmek için kötü bir şekildeki yazılı bir belge verilen bir çevirmen, aynı derecede kötü bir çeviri  verebilir.
-Çevirmenin belirli bir konudaki bilgisine
-Çevirmenin kaynak dil ve hedef dil yeterliliğine
-Çevirmenin anlama kabiliyeti ve yorumlama  vasıflarına
-Çevirinin kalite kontrolüne
Çevirmen, süreç içinde çok önemli bir rol oynar.  Çevirinin nihai sonucu için sorumluluğun büyük bir kısmını üstlenir. Resmi nitelik, iyi bir çevirmenin olmazsa olmaz  bir garantisi  değildir. Dil için içten gelen bir ilgi  esastır ve öğretilemez. Çevirinin kalitesine karar veren diğer birçok norm vardır.


Eğer bir çeviri aşağıdaki ölçütleri sağlarsa,  yüksek kalite dikkate alınabilir:
-Orijinal metnin özü ve bağlamı (genel durumu), çevrilmiş uyarlama içinde kalır.
-Kaynak metnin içeriği, hedef dilde tamamen ve doğru bir şekilde teslim edilir.
-İçerik, dilbilimsel, kültürel, ve yürürlükte olan (kanuni)  şartlara uyması için  uyarlanır.
-Çeviri , dilbilgisel ve yazım hataları olmaksızın çok yönlüdür (kapsamlıdır).
-Terminolojiye göre anlam bulanıklığı yoktur.
-O, daha önceki ve paralel projelerle  tutarlıdır.
-Çeviri,  zamanında teslim edilir.
-Çevrilen belge, tam  kaynak dil belgesi kadar  amacına hizmet eder.


Bunlar, bir çeviri projesinin başarısına yargılamada  çok önemli bir rol oynayan  temel unsurlardır.


*İngilizce Öğretmeni, Yüksek Mühendis Naim Uygun tarafından Allegro’nun makalesi İngilizce’den çevrilmiştir.


Web sitesi: http://www.pekiyi.150m.com
E-posta: dersogren@gmail.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.