Çevreciler bir kez daha kazandı!

Artvin’in Şavşat ilçesinde, Derelerin Kardeşliği Platformu tarafından HES’lere karşı yapılan miting öncesinde, izinsiz afiş astıkları iddiasıyla para cezası verilen çevreci köylülerin cezası, ‘hukuk devletine olan güveni zedeler’ gerekçesiyle Şavşat Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından ‘iptal’ edildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde HES projelerine karşı yurttaşlar, köylüler ve çevreciler demokratik ve hukuksal mücadelelerini sürdürürken, bir yandan da karşılarına çıkan engelleri aşmaya çalışıyor.

Bölgedeki HES karşıtı mücadelede, çeşitli çevre örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının bileşmesiyle oluşturulan Derelerin Kardeşliği Platformu ön plana çıkarken; platformun başlattığı çalışmalar da diğer bölgelerdeki HES mücadelelerine örnek oluşturuyor.

HES’lere karşı sürdürülen ve tamamen bağımsız yerel bir halk hareketi olarak çalışmalarını sürdüren Derelerin Kardeşliği Platformu, geçen yaz ayı içerisinde bölgedeki çeşitli HES karşıtı miting ve çalışmaların içerisinde yer aldı. Platformun Şavşat temsilcili tarafından 15 Temmuz’da düzenlenen ‘HES’lere Hayır’ mitingi öncesinde çevrecilere çeşitli zorluklar çıkartılırken; köylerde mitinge ilişkin afiş asmak isteyen çevreci köylüler ise güvenlik güçleri tarafından engellenerek, para cezasına çarptırıldı.

Kendilerine verilen para cezalarına itiraz ederek, Şavşat Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvuran çevreciler, mahkemenin 15 Ekim 2010 tarihli kararı ile bu cezadan da kurtulmuş oldu.

‘DELİL SUNULAMAMIŞTIR’

Düzenleme komitesi başkanı Mümtaz Temiz’in itirazını değerlendiren mahkeme, “İncelenen CD’de afişi asan kişi veya kişilerin fotoğrafı değil, sadece afiş ve pankart fotoğraflarının olduğu tespit edilmiş, başkaca bir delil olmadığı halde, soyut ifadelerle para cezasına hükmolunmuş. Ceza hukukunda ‘cezanın şahsiliği’ ilkesi asıldır. Sunulan fotoğraflamada bizzat kendisinin gerçekleştirdiğine dair hiçbir fotoğraflama yapılmamış, delil sunulmamıştır. Soyut iddialar ve deliller üzerine şahsın idari para cezası ile cezalandırılması hukuk devletine olan güveni zedeliyecektir. O nedenle itiraz edenin itirazının kabulüne 6326 sayılı Kanunun 28/8-b maddesi gereğince idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verilerek; Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığının 07.07.2010 tarih ve 2010/ 17 sayılı idari yaptırım karar tutanağı ile verilen 500 TL idari yaptırım kararının kaldırılmasına, 5326 sayılı yasanın 28/10 maddesi gereğince kesin olmak üzere karar verildi” denildi.

SEVİNDİREN KARAR

Kararı değerlendiren Mümtaz Temiz, Şavşat Derelerin Kardeşliği Platformu gönüllüleri olarak, mitingle ilgili her türlü yasal izin ve başvurularını 25 gün öncesinden tamamlamış olmasına karşın, Artvin Valiliği ve Şavşat Kaymakamlığınca engellenmeye çalışıldıklarını ileri sürerek; kararın kendileri açısından sevindirici olduğunu kaydetti.

‘CEZALAR BASKI KURMAYA YÖNELİK’

HES’lerin yapıldığı her yerde doğaya ve doğal yaşam alanlarına geri dönüşümü olmayacak şekilde zarar verdiğini, birçok yerde derelerin ve vadilerin tamamen ortadan kaldırıldığını anlatan Temiz, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bizler bu doğal yaşam alanlarımızda yaşayan insanlar olarak, kadimden beri su kullanım hakkının soy sayıldığına inanırız. Mahkemelerde HES’lere karşı alınmış birçok ‘iptal ve yürütmeyi durdurma kararı’ olmasına karşın hala bölgemizde HES çalışmalarının devam etmesine karşı tepkilerimizi demokratik olarak yasalar çerçevesinde ve Anayasal hak sorumluluklarımız gereği sürdürüyoruz. Sularımızı ve yaşam hakkımızı savunmak için 15.07.2010 tarihinde bir miting düzenledik. Bütün yasal başvurularımıza, gerekli izinlerin almamıza karşın, HES projelerinin bütün dere yataklarını kaplaması ve bütün köyleri kapsaması nedeniyle, miting duyurularını köylerde de yaptık. Köylerimizde, miting afişleri, köylüler ve değişik kişiler tarafından asıldı. Ciritdüzü Köyü’nde afiş asıldığı gerekçesiyle tarafıma 5326 sayılı yasanın 42. maddesine dayanılarak para cezası verildi. Verilen ceza haksız, dayanaksız ve usulsüz ve aynı zamanda bizi yıldırmaya, baskı kurmaya dönük cezalar idi. Suları ve toprakları savunan bizlerin bu mücadelesi, idarece cezalandırılmayı gerektirir bir tutum olarak değerlendirildi. Bu kabul edilemez bir durumdur bizler için. Bu nedenle bağımsız yargının verdiği bu karar bizler için önemlidir. Ancak siyasi iktidar ve bu projeleri bizlere dayatan bakanlar, mücadelemizde aldığımız sonuçları ve kazanımlarımızı beğenmiyor, bağımsız yargının verdiği bu kararlar hoşlarına gitmiyor. Onlar ne yapıp edip dere tepe ne var ne yok satma gayreti içindeler. Bu satışlardan sonra oluşacak olan çevre felaketleri onları fazla ilgilendirmiyor. Onlar halkın direncini kırmak için böyle baskılar kurmaya devam edecekler. Ancak bilmeliler ki, valiler, kaymakamlar ve onların kolluk kuvvetleri halkın bu haklı taleplerinden vazgeçiremeyecek ve mücadele gücünü kıramayacaktır. Bu halk bin yıldır kullandığı suyunu, doğasını Dolar ve Euro hesabı yapanlara bırakmayacaktır. Bizler, atalarımızın mirası derelerimizi, sularımızı, ormanlarımızı, meralarımızı korumaya devam edeceğiz.”

1. Savsat Miting

2. Savsat Mitng

3. Savsat Veliköy

4. Savsat Veliköy

5. 4. Savsat Veliköy

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.