Federasyon, Batı Trakya Türkleri’ni ağırladı

Kuruluşu onaltı yıl öncesine dayanan İngiltere Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği’nin sorunlarını paylaşan İTDF Başkanı Şener Sağlam, İBTTDD temsilcileri ile tanışmaktan çok mutlu olduklarını ve önümüzdeki dönemde karşılıklı olarak kültürel etkinlikleri destekleme kararı aldıklarını söyledi.


İDDF’nin konuya ilişkin açıklaması aynen şöyle:


“Yunanistan’ın Avrupa Birligi’ne girmesinden sonra İngiltere’ye göç etmeye başlayan Batı Trakya Türkleri, aralarında kurdukları İngiltere Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği aracılığı ile ortak sorunlarına çözüm bulmaya ve uyum sorunlarını aşmaya çalışıyorlar.


Batı Trakya Türkleri yıllardan beri insan ve azınlık hakları konusunda bazı sorunlar yaşıyor. 1990 yılında yapılan değişiklikler ile bazı koşulların düzeldiği Batı Trakya’daki temel sorunlar, “Türk” adının dernek ve cemiyetlerde kullanılması sorunu, dini lider seçimi (müftülük) sorunu, vakıflar sorunu, eğitim sorunu ve ekonomik alandaki sorunlar şeklinde sıralanabilir.


Bilindigi gibi, Lozan Antlaşması gereğince Yunanistan Türklerin dinî kimliklerini tanıyor, ancak etnik kimliklerini “Türk azınlık yoktur, Müslüman Yunanlılar vardır” söylemiyle reddediyor.


Bir çoğunluğu Londra ve civarında yaşayan Batı Trakya Türkleri dernekleşme çalışmalarını başarıyla yürütüyorlar. Öncelikli amaçlarının Londra’da yaşayan Batı Trakya Türklerinin sorunlarını çözmek olduğunu, özellikle eğitim konusunda sorunları olduğunu belirten İBTTDD Başkanı Sebahattin Abdurrahman İTDF’nin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ifade etti.”

796490cookie-checkFederasyon, Batı Trakya Türkleri’ni ağırladı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 − 6 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.