FRANSA’DAN… Küresel saldırı ve asimetrik savaş

KÜRESEL SALDIRI STRATEJİSİ VE  ‘ASİMETRİK SAVAŞ’

 ABD askeri stratejisiyenlerince hazırlanan ve Pentagon tarafından fiili olarak uygulamaya konulan ‘önleyici savaş’ stratejisi, 11 eylül 2001’deki ‘eylemden’ sonra, uluslararası terörizme karşı ‘asimetrik savaş’ stratejisi ile kapsamı genişletildi.  Kapitalist sistemin yürüttüğü politik mücadalenin bir başka boyutta devamı olan Asimetrik Savaş: kapasiteleri arasında çok büyük farklar olan iki güç arasındaki savaş olarak tanımlanmaktadır. Dünyanın en gelişmiş askeri gücüne sahip ABD ile ‘terör’ grupları arasındaki savaş güç oranlarının çok farklı olması nedeniyle ‘asimetrik savaş’ olarak ifade edilmektedir.

Böylece askeri, ekonomik ve politik olarak zayıf olan kuvvetlerin, kendisinden daha büyük bir güce karşı kapsamlı eylemler yapabileceğine dikkat çekiliyor. Karşılıklı güç ilişkisine göre tarifi yapılan asimetrik savaş, aynı zamanda, başta ABD olmak üzere küresel kapitalist güçlerin, kendisinden çok daha zayıf olanak kuvvetlere karşı çok yönlü saldırıyıda kapsamaktadır.

 ‘Asimetrik savaş’ın düşman hedefi ‘terörizm’dir. Ancak terörizm eksenli  düşman tanımı çok bilinçli olarak belirginsizleştirildiği için, her an her yerde ‘terörist bir düşman ortaya çıkacağına göre, ‘asimetrik savaş’ın kapsam alanı da bir o kadar geniş tutulmaktadır. Dünyanın hemen her bölgesinde, sayısal ve askeri güç olarak zayıf olan ve kapitalist sisteme karşı mücadele eden politik örgütler bulunduğuna göre, bunların yürüttükleri faaliyetler asimetrik savaşın bir parçasını oluşturmaktadırlar.

Dolasıyla askeri kuvvetler bakımından kıyaslanması söz konusu dahi olmayacak küresel orduların, bu politik örgütlere karşı yürüttüğü savaş, dünyanın her bölgesini kapsamaktadır. “Bu tür krizler-kapitalist krizler bn- kontrolden çıkarak genelleşme ya da ‘ötekileştirme’ süreci yaratılan sisteme karşı isyanların başkaldırma tehlikesi”ni önlemeye yönelik savaş olarak gösterilmektedir.  Bunun nerede ve nasıl  olduğu pek önemli değil. Bugün Ortadoğu, bu askeri savaş politikasının uygulandığı bir merkezdir. Yarın başka bir bölge olacaktır. Küçük grupların denetlenmesi veya kontrol altına alınması iddiasıyla ‘küresel terörizme’ karşı yürütülen ‘asimetrik savaş’ın uygulandığı bütün alanlarda büyük yıkımlar ve katliamlar yaşanmaktadır. 

Bu ‘küresel savaş’ta kapitalist sistemle mücadele halinde olan politik organizasyonların hangi biçim ve koşullarda olursa olsun varlıklarına son verilmesi, haydut kapitalist devletlerin ‘terörizme karşı mücadelesinin’ en önemli yanıdır.  Onların hem  fizik olarak hem de politik olarak ortadan kaldırılması ve bu nedenle izlenmesi gereken savaş yönteminin çok yönlü olması gerektiğine ilişkin özel vurgular sık sık yapılır.

 Bugüne kadar kapitalist sisteme karşı savaşan politik örgütlere karşı yürütülen ‘düşük yoğunluklu savaş’ın 21.yy’daki ekonomik ve siyasal koşullara uyarlanan yeni  adı ‘Asimetrik Savaş’tır.  Bunun bölgesel alanlara veya küresel kapitalist güçlerin ihtiyacına göre biçimler alması, ‘Asimetrik Savaş’in politik kapsamını kesinlikle değiştirmiyor.
ABD’nin savaş stratejisinde  ‘yakın tehdit’ olarak açıklanan  iki temel düşman belirlendi. Birincisi ‘Haydut devletler’, İkincisi, ‘Terörist güçler’. Bu iki yakın tehdit güç arasında ilişki olduğunu iddia eden ABD, aynı zamanda stratejisini çok bilinçli olarak belirsizleştirmektedir.

Örneğin bir dönem ABD’nin ‘haydut devlet’ ilan ettiği Libya, bu kategoride çıktı. Ancak  seçimlerde-iki kez- halkın büyük bir desteğini alan Venezuella lideri Chavez ‘haydut’lar kategorisine girdi.  ABD bakımından kimin ne zaman ‘haydut veya şer’ ülke kadegorisine dahil edilip edilmemesinin tek bir koşulu var; ilgili ülkelerin ABD’nin istemlerini kayıtsız-şartsız kabul etmeleri ve kapitalist küresel sisteme entegre olmalarıdır.  Aksi taktirde bu ülkelere ve ya politik gruplara karşı her türlü silah kullanılarak yok edilmesi hedeflenmektedir. Bush’un ‘global teröristleri mahvedeceğiz, yok edeceğiz’ biçimde yaptığı kaba tanımlama ABD’nin askeri saldırılarının stratejik hedefini çok net olmak ortaya koymaktadır.

ABD’nin özellikle Ortadoğu bölgesinde uygulamaya koyduğu askeri strateji ‘asimetrik savaş’tır. Kapitalist sistemin gelecek için  şekillendirmeye çalıştığı ve dünyanın bütün her yerinde uygulamak istediği bu ‘önleyici savaş’ın Ortadoğu bölgesinde denenmesi, bölgenin stratejik pozisyonu ile doğrudan ilişkilidir.

Politik bakımdan dünyanın en karmaşık bölgesinde bu stratejinin test edilmesi bilinçli bir tercihdir. Küresel kapitalist güçlere karşı ‘radikal’silahlı veya barışçıl hareketlerin en dinamik olduğu bölge olması bakımından ön plana çıkan Ortadoğu’da uygulanacak ‘asimetrik’ savaşın ne kadar etkileyici olacağı kapitalist güçler bakımından oldukça önemlidir.

Bu neden ‘yıkmak, yok etmek, haritadan silmek, yerle bir etmek’ gibi en barbar yöntemlerin en modern silahlarla uygulanmaya konulması kapitalist sistemin, gelecekte dünyayı nasıl yöneteceğine ilişkin bize  çok somut bir fikir vermektedir.  

_______________
  David Harvey, Yeni Emperyalizm, sfy:126, Everest yay., İstanbul, 2004.

MUSTAFA PEKÖZ
[email protected] 

1605840cookie-checkFRANSA’DAN… Küresel saldırı ve asimetrik savaş

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.