FT: Türkiye’ye sahte engeller çıkarmayın

Ciddi ekonomi gazetesi Financial Times, logosu üzerindeki ince bantta duyurduğu yorum haberde AB’ye ‘Türkiye’ye sahte engeller çıkarmayın’ çağrısında bulundu. Haberde Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk bayrağının önündeki bir fotoğrafı kullanıldı.


Londra Üniversitesi’ne bağlı London School of Economics’te misafir öğretim üyeliği yapan Kirsty Hughes’un imzasını taşıyan yorum şöyle:


‘‘Avrupa’da Türkiye tartışması kızışıyor. Türkiye’nin üyeliğine karşı çıkanlar, temel demokratik kriterlerin ötesinde kaygılar öne sürüyor.


Fazla büyük, fazla fakir olduğunu, Avrupa kültürünün, coğrafyasının ya da tarihinin bir parçası olmadığını, sınırlarının tehlikelerle dolu olduğunu ve anlamadıkları, benimsemedikleri Avrupa entegrasyonuna zarar vereceğini söylüyorlar. Haklılar mı? Yoksa yabancı ve islam düşmanlığının bir karışımından mı kaynaklanıyor bu sözler?’’


BÜYÜK VE FAKİR


‘‘Türkiye 70 milyonluk nüfusuyla gerçekten büyük bir ülke, ve olası katılım tarihlerinden 2015’te bu rakam 82 milyona çıkarak Almanya’yla eşitlenecek’’ diyen gazete şöyle devam etti:


‘‘Ama AB müktesebatında ‘Bütün ülkeler Almanya’dan küçük olacak ve siyasi dinamikleri değiştirmeyecek’ diye bir kural yok. Türkiye’nin birlik standartlarında fakir bir gelişmekte olan ülke olduğu da doğru. Ama AB, 25 üyeye çıkarken de yeni üyelerin yapısal fonlardan alacakları pay, gayrısafi milli hasılalarının yüzde 4’üyle sınırlanmış ve tarıma doğrudan verilen katkıların yavaş yavaş artacağı açıklanarak bu hassas konu halledilmişti.


Türkiye için de benzer bir anlaşmaya varılabilir. İlk üç yılında, senelik 12 ila 15 milyon euro brüt yardım alabilir. Bu rakam Avrupa bütçesinin yüzde 10-12’sine denk gelecek ve hatırı sayılır olmakla birlikte, kaldırılabilir bir yük olacaktır.’’


LAİK BİRLİĞE, LAİK TÜRKİYE


Financial Times’daki yorumun devamında, din ve kültür konularındaki çekincelere karşılık olarak da Türkiye’nin diğer Avrupa kurumlarına zaten dahil olduğu ve laik bir AB’ye katılmaya çalışan, laik bir ülke olduğu anımsatıldı.


Yorum özetle şöyle sona erdi:


‘‘Sınırlarının tehlikelerle dolu olduğu, daha geçerli bir sav.


Ama bu, Avrupa Birliği’nin istikrarlı ve işbirliğine hazır bir Türkiye’yi desteklemek için elinden gelen herşeyi yapması, ve bu yolla sınır kontrollerinde daha fazla söz sahibi olması için bir neden.


Son çekinceye, yani Türkiye’nin Avrupa entegrasyonunu baltalayacağı iddiasına gelince… Acaba birliğin kendisi ne yönde gelişecek? Siyasi entegrasyona 27 üyenin tümü mü katılacak, bir öncü grup mu yolu açacak, yoksa zaten bu iş olmayacak mı? AB temelsiz savlara boyun eğip Türkiye’nin gelecekteki üyeliği önüne yeni engeller dikmemeli.’’

674720cookie-checkFT: Türkiye’ye sahte engeller çıkarmayın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.