“Gelecek seçimlerde dengeler değişebilir mi?” araştırması

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süphan Nâsır başkanlığında Dr. Onur Şahin ve Doktorant Erdeniz Erdem tarafından yürütülen seçmen tutum ve davranışları ile ilgili araştırmanın ön sonuçları dikkat çekti.

Seçmen araştırmasında çarpıcı sonuçlar: Gelecek seçimlerde dengeler değişebilir mi?

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süphan Nâsır başkanlığında Dr. Onur Şahin ve Doktorant Erdeniz Erdem tarafından yürütülen seçmen tutum ve davranışları ile ilgili araştırmanın ön sonuçlarında çok çarpıcı bulgular ortaya çıktı.

Araştırmada CHP’li seçmenlerin %21’i kendilerini merkezde ve %15’i ise sağda tanımlamakta. AK Parti seçmenlerinin ise %32’si kendisini siyasi yelpazenin merkezinde göstermekte.

İYİ Parti seçmenleri ise %57’si kendisini merkezde konumlandırmaktadır. Gelecek seçimler ile ilgili, merkez ve sağa yakın yeni partilerin de etkisiyle Muhafazakâr seçmenlerin daha kararsız olduğunu belirten Prof. Dr. Süphan Nâsır partiler arasında beklenmedik oy kaymalarının yaşanabileceğini ifade etti.

Araştırmaya katılımlar hâlen akademikcalisma.neocities.org linki üzerinden devam etmekte olup, Prof. Dr. Süphan Nâsır her kesimden görüşlerin objektif yansıtılabilmesi için tüm seçmenleri araştırmaya katılmaya davet etti.

Stratejik Oy Kullanan Seçmenler Türk Siyasetinde Dengeleri Değiştirebilir
Türkiye’deki seçmenlerin politik değer yönelimleri ve demokratik katılıma yönelik tutumlarının mercek altına alındığı çalışmanın sonuçları merakla beklenmekteydi.

Prof. Dr. Süphan Nâsır, Dr. Onur Şahin ve Doktorant Erdeniz Erdem bir süredir yapmış oldukları ve geniş çapta devam eden saha çalışmalarına ilişkin ön sonuçları kamuoyu ile paylaştılar.

Türk Siyaseti Alternatifsizlik Çıkmazında mı?

Sürmekte olan araştırmanın ön sonuçlarına göre Türk seçmenlerinin oy verdikleri siyasi partiye yönelik duygusal bağlarının sanıldığı kadar güçlü olmadığı ve seçmenlerin karşıt görüşte oldukları siyasi partilerin güçlenmesine engel olabilmek gibi nedenlerle stratejik oy kullandıkları görülmektedir.

Prof. Dr. Süphan Nâsır, seçmenlerin oy verdikleri siyasi partiye duygusal bağlılıklarının zayıf olmasının bir nedeni de oy vermeye değer iyi bir alternatif siyasi parti bulunmaması olarak yorumlanabileceğini belirtti.

Sosyal demokrat seçmenler kadar muhafazakâr seçmenlerin de alternatifsizlik sorunu yaşadığı anlaşılmaktadır.

Asil olan seçmenler, vekil olan siyasetçiler ile iletişim kurmuyor…

Araştırmada öne çıkan bir diğer sonuç ise çoğu seçmenin taleplerini, önerilerini ya da karşılaştıkları sorunları iletmek için politikacılar, hükümet veya yerel yetkililer ile iletişim kurmaya istekli olmamalarıdır.

Bu konuda seçmenlerin ciddi oranda karamsar olduğuna değinen Doktorant Erdeniz Erdem seçmenler ile vekil tayin ettikleri siyasetçiler arasındaki iletişimin yetersiz olduğuna dikkat çekmektedir.

Seçmenlerin hiçbir kaygı duymadan tüm seviyelerde ki siyasetçiler ile iletişim kurabilmesi, siyasilerin bu konuda açık kapı politikası izlemesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Seçmenler farklı siyasi görüşlere sahip olsa da toplumsal konularda birleşiyor.

Dr. Onur Şahin, katılımcılara hak ve özgürlükler, göçmen politikaları, terör olayları ve inanç özgürlüğü gibi konularda da soruların yöneltildiğini belirtti. Araştırmada seçmenlerin siyasal görüş ve ideolojik bakış açısından ayrışmış olmalarına rağmen adil bir toplum, gelir eşitsizliği sorunsalının çözülmesi, liyakat sistemi ve kurumların daha doğru işlemesi gibi konularda hem fikir oldukları görülmektedir.

Çalışmanın ön sonuçlara göre seçmenler hak ve özgürlüklerin korunması ve bireysel inanç özgürlüklerine saygılı olunması konusunda da ortak görüş içindedirler. Araştırmaya katılanlar göçmen ve mültecilerin kültürel yaşantıyı olumsuz etkilediklerini belirtirken terör olaylarına karşı Türkiye’nin her türlü harekat ve operasyonuna destek vermekte olduklarını ifade ettiler.

Gelecek seçimlerde dengeler değişebilir!
Araştırmanın ilk sonuçlarında çok çarpıcı bulgular da bulunmaktadır. Araştırmada CHP’li seçmenlerin %64’ü kendisini siyasi yelpazede solda tanımlarken %21’i merkezde ve %15’i ise sağda tanımlamaktadır.

AK Parti seçmenlerinin ise %32’si kendisini siyasi yelpazenin merkezinde göstermekte. İYİ Parti seçmenleri ise %57’si kendisini merkezde konumlandırmaktadır. Gelecek seçimler ile ilgili Muhafazakâr seçmenlerin Sosyal Demokrat seçmenlere kıyasla daha fazla kararsız oldukları görülmektedir.

Prof. Dr. Süphan Nâsır her partinin farklı siyasi görüşte seçmene sahip olması, stratejik oy verme eğiliminin seçmenler arasında yaygın olması ve oy verilen partiye duyulan duygusal bağların zayıf olması gibi araştırmanın ön bulgularının göz önüne alındığında partiler arasında beklenmedik oy kaymalarının yaşanabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Süphan Nâsır ayrıca 2018 genel seçimlerinde alternatifsizlik vurgusu yapan seçmenlerin, merkez ve sağa yakın yeni partilerin kurulması sonrası kararsızlık yaşamasının ve solda yeni parti kurma çalışmalarının yarattığı belirsizliğin de bu oy kaymalarında önemli bir etkiye sahip olacağına dikkat çekti.

Araştırmanın devam ettiğine değinen Prof. Dr. Süphan Nâsır her kesimden görüşlerin objektif yansıtılabilmesi için tüm seçmenleri araştırmaya katılmaya davet etti. Araştırmaya akademikcalisma.neocities.org linkinden katılınabilinecektir.

2477240cookie-check“Gelecek seçimlerde dengeler değişebilir mi?” araştırması

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.