Geçmişe yolculuk!

Türk solunun temel taşlarını oluşturan gençlik nasıl oldu da sol dalgadan etkilendi? 


Etkilenirken neler yaptı? 


Başlangıçta ne düşünüyordu, şimdi neler düşünmekte? 


Bütün bu soruları sorduğumda bana ne, ne anlamı var diye düşünebilirisiniz, fakat bizim bugünkü duruşumuzu anlayabilmek için yararlı olduğunu düşünmekteyim. 


Bu benim tercihim elbette, kişilere göre tercihler değişir. 


İlk gençlik hareketi 68 gençliği olarak tarihimize geçti, peki bu 68 gençliği neden sol kulvarda kendini tanımladı? 


Ülkemiz o dönemlerde hala köylü çoğunluğun yaşadığı bir dönemdi, şehir nüfusları bugünkü gibi milyonlardan bahsedilmezdi. Şehir kültürü, her ne kadar kendileri ortadan kaldırılsalar da, azınlıklardan alınan kültür bir şekilde devam ediyordu. 


Yeni yeni gecekondular şehirleri kuşatmaya başlamıştı.  


Teknolojinin geriliği sayesinde, köyden kente göçler bugünkü gibi bir kamyon tut hemen şehre yatağı at şeklinde olmuyordu. Yani göreceli olarak yavaştı. 


İlk gençlik hareketinin içinde yer alanlar, kendi yerleşim yerlerinden çıkmış, okuma imkanına hak kazanmış şanslı gençlerinden oluşuyordu.  


Teknoloji çok az, o dönemlerde köylere lüks girmemiş, birçok bölgede hala gaz lambası kullanılıyor, hatta onun bir önceki versiyonu çıra yanıyordu! Elektrik ülkenin küçük bir bölümünde kullanılıyordu. 


Günümüzde sıradan olan eşyalar o dönem için çok lüks sayılırdı. 


Lüks (bir çeşit aydınlanma aracı) bile henüz ortalıklarda gözükmüyordu. Hava kararınca titrek ışıkların altında kısa sohbetler yapılır sonra gün aydınlanmasına kadar yataklara gidilirdi. 


Birçok olanaktan yoksun olan bu gençler şehirlere geldiğinde, akıllarında o güne kadar canlandıramadıkları şeylerle karşılaşmışlardı.  


Neden kendilerinde yoktu? 


Çelişki içinde kalmışlardı, hatta birçoğu ayakkabıyı bile ilk defa şehre giderken giymişti.


Yoksulluk tüm halkın üzerindeydi, küçük azınlık olanlar ise şehir burjuvaları arasında yer alıyorlardı. Onlarda parmakla sayılacak kadardı. 


Tepkici gençler, önceleri arabaları çizdiler, arabaların tekerleklerini patlattılar. 


Kendilerini tatmin eden küçük çeteler kurmuşlardı. 


Daha çok bu çetelerin oluşumu öncelikle hemşerilik öndeydi. 


Dayanışma kaçınılmazdı.  


Büyük şehirlerde, geldiği şehre göre öğrenci yurtları vardı, o yurtlarda kalmaktaydılar. 


Nevşehirliler yurdu, Siirtliler yurdu gibi.  


O şehrin ileri gelenleri çocuklar için yurt yaptırmışlardı. 


Bir nevi gençlere verilen destek! 


O zaman devletin de elindeki olanaklar kıt, o kıt olanaklardan ordu en fazla yararlanmaya devam ediyordu, tıpkı günümüzdeki gibi. 


68 gençliği sol teori kitapları ile tanışınca, o arabayı çizenler, sokakta mini etek giyenlere laf atanlar kendilerini bir anda sol öğrenci derneklerinin içinde buldular. Şehirde gördüklerini kendi memleketine götürmek isteyen idealist gençler konumuna gelmişti! 


Solu da tam tanımadan bir anda kendilerini olayların içinde bulan bu gençlik, solun özgürlüğünden yaralanmıyorlar, aksine daha gerici tutum içine girmişlerdi. 


Kadın erkek ilişkileri, geldikleri yörenin töresi daha geçerli olmaya başlamıştı. 


Kendi yol arkadaşına bacı, yoldaş denmeye başlanmıştı. 


Hatta dernek içinde çıkan (duygusal yakınlaşma içinde olanlar olduğunda) olursa en ağır cezalar verilirdi. 


Solu oluşturanlar, aslında toplumun en geri unsurlarını içinde taşıyorlardı.


Ordu istediği gibi yönlendiriyor, kendi darbesinin koşulunu yaratmak için çeşitli olayların oluşmasına izin veriyordu.


İdealist düşünceler ile örgütlenenler ise, olayların farkında olmadan birçok eylemin içinde kendini bulmuştu. 


Kimse solun tarihini bilmiyordu ama sol adına eylem yapıyordu. 


Teorinin önüne pratik geçmişti. 


İşte bugünü oluşturan solun başlangıcında bu gerici unsurlar etkili olmuştu. 


O dönemde tepkici gençler kendilerini sol içinde bulmuştu.


Bağnazlık ve tutuculuk sol içinde hüküm sürmeye devam ediyor, özgürlükçü sol ise hala kendisini tanımlayamamıştır.  


Daha doğrusu kendisini örgütleyebilecek birikime sahip değildir.


Geçmişe bakınca insan ne gibi olayların farkına varıyor?


______________
ismail@cemoezkan.de
http://www.cemoezkan.de
http://cemoezkan.sitemynet.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.