‘Gerginliğin sebebi çıkar çatışması’

Ankete göre, insanların çoğu İslam ile batı arasındaki gerginliğin dini ve kültürel farklılıklar yüzünden değil, siyasi iktidar ve çıkar çatışmaları yüzünden yaşandığını düşünüyor.


BBC tarafından GlobeScan adlı kamuoyu yoklama şirketine yaptırılan ve 27 ülkeden 28 bin kişinin katıldığı ankette gerek müslümanlar gerekse müslüman olmayanların çoğu bir medeniyetler çatışmasının mümkün olmadığını söyledi.


Ankete katılanların yüzde 52’si gerginliklere çıkar çatışmaları ve iktidar kavgalarının yol açtığını düşünüyor. Batıyla İslam arasındaki gerginliklerin ardında dinin yattığını düşünenlerin oranı ise yüzde 30.


Ankete katılanların çoğu gelecek hakkında iyimser. Ve yarıdan çoğu İslamla batı arasında bir ortak zemin bulunacağı inancında.


İyimserliğin en yüksek olduğu ülkeler ise bir tür uzlaşma bulunacağını düşünenlerin oranının yüzde altmışlar ve yetmişlerde olduğu İngiltere, İtalya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri.


Hindistan ve Endonezya’da halk, yüzde 35 ila 40 ile çok daha karamsar. Türkiye’de ise batı ile İslam arasında bir uzlaşma zemini bulunabileceğini düşünenler yüzde elliye yaklaşıyor.


ABD’deki Maryland üniversitesinden Uluslararası Politik Tutumlar Kürsüsü başkanı Steven Kull, BBC anketinin bulgularının çok önemli olduğunu düşünüyor.


Dünyanın 27 ülkesinde bu tür bir soruyla ilk kez anket yapıldı diyen Kull, şu sonuca varıyor:


“Dine dayalı çatışma dünyanın bazı yerlerinde küçük azınlıkları cezbetse de, dünya genelinde ılımlı çoğunluğun görüşü bu yönde değil”


Bununla birlikte ankete katılanların ortalama yüzde 29’u, İslamla batı arasında şiddetli bir çatışma yaşanmasının kaçınılmaz olduğu görüşünde ve bu hayli yüksek bir oran. Üstelik Endonezya gibi dünyanın en büyük nüfuslu müslüman ülkesinde çoğunluk bu görüşü paylaşıyor. (BBC)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − 16 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.