Gül’e ‘Cargil Yasası’nı geri gönder’ çağrısı

ZMO ( Ziraat Mühendisleri Odası)  ve TEMA VAKFI tarafından yapılan ortak açıklamada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den çıkarılan yasayı bir kez daha görüşülmek üzere TBMM‘ye geri göndermesi talep edildi.


TEMA VAKFI Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Y. Gürses ve  ZMO Genel Başkanı Dr. Gökhan Günaydın imzasıyla yapılan ortak açıklamada,  “yargı kararlarını yok sayıp dinlemeyerek, işgal ettiği verimli tarım arazisini betonlaştıran Cargill, bu kez ülkenin hukukunu değiştiriyor” denildi.


Ülke toprağını korumaya yönelik Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Bursa İdare Mahkemelerinin aksi yöndeki kararları göz önüne alınarak “hukuka aykırı” olduğu öne sürülen kanun teklifinin Cargill’in yararları doğrultusunda kabul edildiği söylenen açıklamada şu görüşlere yer verildi:


“Bilindiği gibi, kamuoyunda Cargill  yasası  olarak tanınan ve “verimli tarım arazilerinin izinsiz ve hukuka aykırı biçimde işgal edilmesi” eylemlerine af getiren 5578 sayılı Kanun 9 Şubat 2007 tarihinde yasalaşmıştır. Cargill firması bu Kanunun sağladığı af olanağından yararlanmak amacıyla aynı gün başvuruda bulunmuş ve Bursa Valiliği tarafından verilen 20 Şubat 2007 tarihli izinle, firmanın hukuk dışı yatırımına “meşruiyet” kazandırılmak istenilmiştir. Valilik işleminin iptali için Bursa İdare Mahkemelerinde iptal davaları açılmıştır. Bu davalar devam ederken,  sayın Cumhurbaşkanı’nın anılan Kanunun iptaline ilişkin olarak açtığı dava ilk sonucunu vermiş ve 19 Şubat 2007 tarihli  Anayasa Mahkemesi kararıyla Kanunla ilgili olarak “yürürlüğün durdurulması” kararı verilmiş ve bu karar Resmi Gazetede yayınlandığı 22 Şubat 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.”
 
Yapılan düzenlemenin,  hukuka  aykırı olduğu gibi ülke ve ulusun geleceğinin güvencesi olan verimli tarım arazilerinin talanına yol açacak özelliğiyle de ülke ve ulus yararlarına da aykırı olduğunun öne sürüldüğü açıklamada, “Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bu karar değerlendirilerek, artık yasal dayanağı kalmamış bulunan Valilik işlemi hakkında Bursa 1. İdare Mahkemesince 23 Mart 2007  ve 3. İdare Mahkemesince de 8 Kasım 2007 tarihlerinde iki ayrı “yürütme durdurma” kararı verilmiştir” denildi.  


Çıkarılan yasanın, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve idare mahkemelerince verilmiş olan yargı kararlarına uymayan ve onları geçersiz kılan niteliği  ile Anayasa’nın 138. maddesinde yer alan “yasama ve yürütme mahkeme kararlarına uymak zorundadır” hükmü  ile hiçbir biçimde bağdaşmayan özelliğinden ötürü hukuka aykırı olduğunun iddia edildiği açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi: “Yasa, ‘özel bir firma yararını amaçlayan’ niteliğinden dolayı,  Anayasa’nın 10. maddesinde yer alan ‘hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz’ hükmüyle de bağdaşmamakta ve bu nedenle de hukuka aykırı bulunmaktadır.  Yasa, esasen son derece yetersiz olan “verimli tarım arazilerinin talanını hızlandıracak özelliğinden ötürü, ülke ve ulus yararlarına da açıkça aykırıdır.  Hukuka ve toplum yararlarına aykırı olan bu yasa, bir yabancı firma yararlarını gözeten özü ve niteliği ile ulusal bağımsızlığımızla da bağdaşmamaktadır.”
 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.