“Göçmen kadınlara ayrımcılıkta ilk neden: dil yetersizliği”

TUNCAY BİLECEN – Dr. Gaye Yılmaz, “Göçmen kadınların ayrımcılık yaşamalarının birinci nedeni dil yetersizliği. Göçmen olmak, ev işleri yapmak, ulusal kimlik, ırk ve cinsiyet gibi faktörler de diğer ayrımcılık nedenleri arasında yer alıyor” dedi.

EMAR Vakfı, 29 Kasım akşamı akademisyen Dr. Gaye Yılmaz ve Dr. Sue Ledwith’in konuşmacı olarak yer aldığı “Göç ve ev işçiliği” semineri düzenledi. Dr. Gaye Yılmaz, Londra, Berlin ve İstanbul’da yaşayan 120 ev işçisi kadınla görüşerek hazırladığı “Göçmenlik ve ev işçiliği” başlıklı araştırmasını Dr. Sue Ledwith ile birlikte kitaplaştırmış, İngiltere merkezli Pelgrave Mcmilan tarafından da 2017’de yayınlanmıştı.

Ali Rıza Aksoy’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminerde iki akademisyen, Londra, Berlin ve İstanbul’da “ev işleri” yapan göçmen kadınlarla yaptıkları alan araştırmasına ilişkin deneyimlerini aktardılar.

“BEN MARKSİSTİM, SUE FEMİNİST”

Ali Rıza Aksoy, söyleşiyi İstanbul’da kadına karşı şiddet yürüyüşünde polislerin kadınlara uyguladığı şiddeti kınayarak açtı. Dr. Yılmaz da seminere katılan topluluğun çoğunluğunun erkek olmasına dikkat çekerek bu sunumun en azından erkeklerin kadınlara nasıl davrandıklarını gözden geçirmeleri için bir fırsat olabileceğini dile getirdi.

Dr. Gaye Yılmaz’ın “ben Marksistim, Sue feminist, birbirimizden çok şey öğrendik” diye ifade ettiği, üç kentte 120 göçmen kadınla yapılan araştırmasından elde edilen verilerle bir kitabın yayınlanmasına vesile olduğu belirtildi.

“EN ÇOK İSTANBUL’DA ZORLANDIM”

Dr. Yılmaz, tahmin ettiğinin aksine alan araştırmasında en çok zorlandığı şehrin İstanbul olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

“Bunun nedeni ise İstanbul’da çalışan göçmen kadınların çoğunun kaçak çalışıyor olması nedeniyle başlarına bir şey gelmesinden korkmaları. İstanbul’u ev işleri yapan göçmen kadınlar bakımından diğer şehirlerden ayıran bir başka özellik ise burada çalışan kadınların Türkiye’ye yakın belli başlı beş ülkeden gelmeleri. Oysa Londra ve Berlin’de ev işi yapanlar dünyanın dört bir yanından gelen göçmen kadınlardan oluşuyor.

Araştırmada, ev işleri yapan göçmen kadınların dinle olan ilişkisine de bakılmış. Buna göre, bazı kadınlar ev işlerinde çalışmaya başladıktan sonra aile baskısından kurtuldukları veya bulundukları sosyal çevreden çıktıkları için dinî pratiklerden uzaklaşmışlar. Bazıları ise tersine daha dindar bir çevreye geldikleri için dinî pratiklere yaklaşmışlar.”

BİRİNCİ AYRIMCILIK NEDENİ

Göçmen kadınların göç etme nedenlerini sırasıyla, savaş ve iç karışıklıktan kaçmak, daha iyi bir hayat koşulu beklentisi, cinsel yönelim, ailevi sebepler, aile birleşmesi ve eğitim olarak sıralandığını anlatan Dr. Yılmaz şunları söyledi:

“Ayrımcılık yaşamalarının birinci nedeni dil yetersizliği. Göçmen olmak, ev işleri yapmak, ulusal kimlik, ırk ve cinsiyet gibi faktörler diğer ayrımcılık nedenleri arasında yer alıyor. Araştırmada ev işi yapan göçmen kadınların yaptıkları işler arasında da ayrım yaptıkları gözlendi. Buna göre çocuk bakımı en prestijli iş olarak görülürken temizlik en kötü iş olarak ifade edildi. Konuştuğumuz göçmen kadınlar arasındaki sendikalaşma oranının düşüklüğü dikkat çekiciydi. 120 görüşmeciden 13’ünün köken ülke, 12’sinin bulunduğu ülke olmak üzere sadece 25’nin sendika üyeliği bulunuyor.”

Bir saat süren seminer, soru ve cevaplarla devam etti. Gaye Yılmaz, 2013’te Londra’da bulunduğu sürede çalışmalarına destek veren DAY MER’e teşekkür etti.

2358280cookie-check“Göçmen kadınlara ayrımcılıkta ilk neden: dil yetersizliği”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.