Hackney eğitimde atakta

– Belediye’nin eğitim atılımları nelerdir?


– Gençlerle ve çocuklarla ilgili olarak önümüzdeki 5 yıllık eğitim planı hazırlanıyor. Program 2005’in Haziran’da yürürlüğe girecek.


– 5 yıllık plandaki ana konular nelerdir?


– Çocukların eğitim düzeyinin yükseltilmesi, çocuk anneliğin önüne geçilmesi, belediyenin bakım altındaki çocuklara en iyi yardımın sağlanması için kurumlar arası eşgüdümün sağlanması, çocuk ve toplum ilişkilerinin iyileştirilmesi, uyuşturucu bağımlısı gibi sorunlu aile çocuklarının yetiştirilmesi gibi ana konular var.


Bu projeler merkezi yönetim tarafından önerilmekte ve yerel yönetimlerce uygulanmaktadır. Belediyeler de projeleri kendi özel koşullarına göre şekillendirmektedir. Bunun için de belediye sınırları içindeki etnik gruplar da dahil bütün sivil toplum kuruluşlarının görüşlerine başvurulmaktadır.


– Hackney’de Türkçe konuşan toplum oldukça yoğun. Projedeki bizim etkinliğimiz nedir?


– Ne yazık ki Türkçe konuşan toplumun pek etkinliği yok. Toplum olarak sessiz olmamızdan da kaynaklanıyor denilebilir. Ayrıca sivil toplum örgütlerine de çok iş düşmektedir. Ben eğitimden sorumlu meclis üyesi ile rendevu alıp gidip görüştüm. Eğitimde de mutlaka Türkçe konuşan toplumun hatettiği yerin verilmesi gerektiğini ve bu işin takipcisi olacağımızı söyledim. Fakat, bu tür bireysel çabalar yerine toplum olarak bastırmalıyız.


– Hackney’de yaşayan topluma mesajınız nedir?


– Eğitim çok önemli bir konudur. Sessiz olmak sorunları çözmez. Bu konuda duyarlı davranıp, yetkililere başvurmaktan çekinmemelidirler. Benim de kapım her zaman açık. Bana da gelebilirler. Hayata geçirilecek projelerde yer almamamız, daha sonraki kuşakları çok olumsuz etkileyecektir. Sesimizi çıkarmanın zamanıdır.

729390cookie-checkHackney eğitimde atakta

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.