Hangisi daha önemli ve değerli?

yani kağıt medyası yazarlığının mı önemli ve değerli olduğuna dair bir yazı yazacağımız vaat ve temennisinde bulunmuştuk.


Bugün kü yazımızda, vaadimizi yerine getirmeye çalışacağız…
Konu hassas, ancak ele alınmasında ve tartışılmasında kimi gerçeklerin su yüzüne çıkması açısından yarar olduğunu düşünüyoruz. Bu yöndeki yorum ve tartışmalara, internet sitelerindeki kimi köşe yazılarında zaman zaman rastlanılması, konunun üzerinde durulmasının haklılığını ortaya koyuyor.


İnternet, dünyada birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de hızla gelişen bir sektör durumunda. Bunu yadsımak artık mümkün değil. Sektörün içersinde, kulvarda yerini almış bulunan medyanın da; internet adlı çağın elektronik mucizesinin gelişiminde, kendisinden beklenilen atılımları, süreç içerisinde gerektiği gibi yapacağı kuşku götürmez bir gerçek.


İnternet medyası, Türkiye’de varlığını ve ağırlığını ülke kamuoyuna ve okurlara önemli ölçüde kabul ettirmiş, yeni sayılabilecek bir medya dalıdır.. Fakat önümüzde ki beş yıl içerisinde çok sayıda kağıt medya okurunun internet okuru olacağı kesin.


Gelelim bugünkü konumuza…
İnternet yazarı mı yoksa genel ve yerel basın diye nitelendirdiğimiz kağıt medyasının köşe yazarları mı daha önemli ve değerli?
Genel medyanın (ulusal değil) tanınmış ve deneyimli yazarları, internet yazarlarından şimdilik önemli ve değerli gibi görünüyor. İnternet yazarları, yazılarında kimileyin genel medya yazarlarından alıntı yapmalarına karşın, genel medyanın köşe yazarları, burunlarından kıl aldırmadıkları gibi,  internet yazarlarından alıntı yapmak şeklinde “fahiş bir hatanın”(!) içerisine düşmüyorlar. Böylece önemliliklerini ve değerliliklerini(!) korumuş oluyorlar…


Köşe yazarlarını yazmış oldukları yer ve alanlara göre önemli önemsiz, değerli değersiz diye bir konuma oturtmak, belki yanlış hatta gereksiz gibi görülebilir. Bir ölçüde bu düşünceye katılmak mümkündür. Bir köşe yazarı internette ve kağıt medyasında yazıyor olabilir. Bunun birçok örneği de mevcut. Ancak, siz bir internet yazarına, şimdiye değin kağıt medyada, salt internette yazmış olmasından ve önemli görülmesinden ötürü yer verilmiş olduğunu gördünüz mü? Oysa, pek çok internet sitesinde kağıt medyasının köşe yazarlarına sırf ünlü oldukları için yer verildiğini hepimiz görüyoruz.


Biz internette yazıyoruz diye internet yazarlarının tamamını bulunmaz kutni kumaşı gösterip, gazete yazarlarının önemsiz oldukları gibi bir egoizme ve yanılgıya peşinen düşmeyeceğimizi, belirtmek isteriz.


İnternetin onurlu yazarlığın er meydanı olduğu konusundaki görüş ve iddiamızdan vazgeçmiş değiliz…


“İşgal edilmiş” kimi internet siteleri ile sabahları saat dörtte ya da beşte kalktığı için, bilgisayarının başına oturup, her gün incir çekirdeğini doldurmayan ve ayni şeyleri çalakalem yazıp sitelere ekleyen ve bundan ötürü de kendilerini  herkesten farklı yazar olduğunu sanıp ona buna ahkam kesmekte olan(!) kimi zavallı muhteremler dışında;  genç yaşlı, tanınmamış ancak, ünlü gazete yazarlarından, yazarlık konusunda hiç de geri kalmayacak internet yazarlarının varlığını kimse görmemezlikten gelemez!    


İşgal altında ki siteler dedik…
Evet, ne yazık ki sayıları az da olsa, internette sahipleri tarafından “resmen işgal edilmiş” haber ve medya siteleri var. Bu site sahiplerinden kimilerinde, “erdem” sayılan saygınlıklardan eser yok! 


Altını çizerek tekrar söylüyoruz, kimi site sahip ve yöneticisi, sitesinde yazar diye görünenleri resmen piyon ve dolgu maddesi olarak kullanıyor! İşte bu tür site yöneticileri ile sabahları uyku tutmadığından erken kalktığı için bilgisayarı başına oturup, incir çekirdeğini doldurmayacak konuları içeren çalakalem yazılar yazıp, bu yazılarını kimi internet sitelerine ekleyerek, kendilerini farklı yazar sanan zavallılar dışında, internet medyası onurlu yazarlığın er meydanıdır.


Bu satırların yazarı, genel medyanın (ulusal değil) bilmem hangi trajı yüksek gazetesinin bilmem hangi ünlü köşe yazarından, kat ve kat özgürce bu sütunlarda yeteneği ölçüsünde yazmaktan ötürü, son derece rahat ve huzur içerisindedir. Biliyoruz ki bizim gibi yüzlerce internet medyası yazarı ayni duyguları paylaşmaktadır.


İnternet yazarlığında; “patron yalakalığı” istisnalar dışında söz konusu değildir. Yazarların pek çoğunda, patronlarına karşı “göbek bağı” yoktur.


Site sahiplerinin çoğunda ise;
İktidarlara, hükümetlere, siyasi erklere dalkavukluk söz konusu değildir. Patronların; iş bağlantıları, ihale takipleri, teşvikler peşinde koşmak ve basın dışında ki rezilliklere girmek gibi, ayıp ve utanç verici durumlara düşmüş olmalarına genellikle pek rastlanmaz!


Site patronları böyle olduğu için de, internet medyasının yüzlerce köşe yazarı, onurlarıyla okur karşısında olmanın, her zaman gururunu ve hazzını yaşamaktadır.


Tartışması uzun sürebilecek konuya, bu aşamada son noktayı şöyle koymak istiyoruz.


İnternet yazarlığı mı, yoksa gazete yazarlığı mı önemli ve değerli? Sorusunun yanıtı bizce, her şeye karşın;
İnternet yazarlığı daha önemli ve değerli!


Neden mi?
Yukarıda bir ölçüde belirttik.
Gerekirse, konuyu ileride ki yazılarımızda tekrar ele alacağız…


burhanaozbey@yahoo.com 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.