ILO heyeti Türkiye’de

ILO Standartlar Bölümü Müdürü Cleopatra Dombia-Henry ve Hukuk Danışmanı Maria Marta Trevieso, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işçi, işveren ve memur konfederasyonlarının yetkilileriyle görüşecek. 


Uzmanlar, Türkiye’nin, sendikal haklar ve örgütlenme özgürlüğü konularında ILO’ya verdiği bazı taahhütleri geçen yıllara rağmen gerçekleştirmediğini belirterek, yaklaşan Uluslararası Çalışma Konferansı ve çalışma yaşamına ilişkin kanunların tartışıldığı bir dönemde ILO heyetinin ziyaretinin anlamlı olduğu ifade ediyor. 


Öte yandan, ülkelerin onayladıkları sözleşme ve tavsiyelerin uygulanmasını inceleyen ILO Uzmanlar Komitesi, Uluslararası Çalışma Konferansı öncesinde, ülkelerdeki uygulamaları içeren raporunu yayımladı. 


Türkiye, 12 sözleşmenin uygulanması konusundaki eksiklikler ve talepler nedeniyle rapora konu oldu. 


Türkiye, Cebri Çalıştırma, Cebri Çalıştırmanın Kaldırılması, İşçinin Tazmini (meslek hastalıkları), Sosyal Güvenlikte Eşit Muamele, Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi, Üçlü Danışma (uluslararası çalışma standartları), Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği, Ayrımcılık (iş ve meslek), İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması, Ücretli İş Bulma Büroları, İstihdam Politikası, Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin ILO sözleşmeleri konularında raporda yer aldı. 


Rapordaki, Türkiye’ye ilişkin eksiklikler ve taleplerden bazıları şöyle: 


-Mevcut sistemin mesleki hastalıkların tanınması açısından yetersiz kaldığı, mesleki hastalık olarak kayda geçen vakaların çok az olduğu, verilerde kadın ve erkek çalışanlar arasında da dengesizlik bulunduğu eleştirilerine karşılık ayrıntılı bilgi. 
-İşçinin işe iade veya tazminat alma olanaklarının pratikte uygulanmasına dair bilgi. 
-‘Eşit işe eşit ücret’ prensibi ve İş Kanunu’nun ilgili maddesine ilişkin, hedef gruplarına ve özellikle iş müfettişlerine yönelik yürütülen farkındalığı artırma tedbirleri ve bu kapsamdaki mahkeme ve idari kararlar hakkında bilgi. 
-Cinsiyete dayalı ayrımcılık konusunda iş müfettişleri tarafından alınan tedbirler ve söz konusu maddenin ihlali ile ilgili verilen mahkeme kararları ve yaptırımlar hakkında ayrıntılı bilgi. 
-Kadın ve gençlerin iş gücü piyasasına girişlerini iyileştirmek için alınan tedbirler hakkında bilgi. 
-Kamu çalışanları için uygulanan grev yasağı, devlet adına yetki kullanan personel ve zorunlu hizmetler ile sınırlandırılmalıdır. 
-Gazetecilerin, yazarların ve yayımcıların siyasi fikirlerinden ötürü hiçbir kısıtlamaya maruz kalmadan görevlerini sürdürmelerini yasal tedbirlerle teminat altına almalı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.