‘IMF talimatlı siyasete karşıyız’

Yapılan ortak açıklamada, ”Bizler özelde AKP siyasetine değil, içinde insan unsurunu barındırmayan, emeği, emekçileri ve halkı dışlayan, halka yoksulluğu ve sefaleti reva gören, IMF talimatlarıyla hazırlanmış siyasetlerin karşısındayız” denildi.


DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Gençay Gürsoy’un imzasını taşıyan açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Yasa Tasarısı’na karşı emek örgütlerinin gösterdiği tepkinin, ”hükümete geri adım attırmış gibi gözükse de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının açıklamaları ve yürütülen teknik çalışmanın ortaya çıkardığı tablonun, hükümetin, tasarının temel parametrelerine dokunmak niyetinde olmadığını gösterdiği” öne sürüldü.


”Bu niyetle hareket eden hükümetin, Emek Platformu’nun talepleri ve eylemleri karşısında oyalama, geçiştirme ve emek örgütlerini bölerek, Meclis’ten yasayı jet hızıyla geçirme taktiği izlediği anlaşılıyor” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


”Sayın Bakan, emekçilerin eylemlerinden ve hükümetin, IMF patentli ekonomi politikalarına biat etmemelerinden fena halde rahatsız olmuş olmalı ki, yasaya bu şekliyle katılmadığımızı bağıra çağıra açıklasak da duymamakta, bizi ‘çelişkili ve politik davranmakla’ itham etmektedir.


Evet, emekçilerin haklarını koruyup geliştirmek, toplum yararlarını korumak ‘politiklik’ ise, saflarımızı, bulunduğumuz yeri kabul ediyoruz ki politiğiz.”


Bakanlıkla yapılan görüşmede, ”içeride ne söylendiyse dışarıda da onunun söylediği” belirtilen açıklamada, kabul edilen ve edilmeyen konuların ortada olduğu belirtildi.


Açıklamada, 17 emek ve meslek örgütünün, sosyal güvenlikle yasa tasarısına ilişkin 19 temel talebini ortaya koyduğu ifade edilerek, ”Bu 19 temel talep emek örgütleri için kırmızı çizgi niteliğindedir. Bu 19 maddenin dayandığı temel yaklaşım bir kenara itilerek ve SSGSS’nin özü korunarak bir uzlaşma sözkonusu olamaz. Aylık bağlama oranları ve güncellenmesine ilişkin hükümler konuşulmadan ve asıl önemlisi Genel Sağlık Sigortası hükümleri konuşulmadan SSGSS üzerinde uzlaşmaya varmak mümkün değildir” denildi.


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.