Çizgiden kurşun kalemlerin masalı bu!

çizile geldiği bu dünyada, atmosfer ya çok renkli ya da duruma göre siyah beyaz çizilirmiş.


Olmazsa olmaz silgiler


Çizgi dünyanın, çizgiden kurşun kalem ülkeleri kendilerini bu çizgi karmaşasında fark ettirsinler diye, ya çizgilerini renklendiriyormuş ya da kesik kesik çizgi, noktalı çizgi ya da işaretli çizgilerle etiketlendiriyormuş. Çizgi dünyası kalemlerinin en büyük korkusu kendileri gibi kurşun kalemler değil, silgilermiş. Çeşitli büyüklüklerde rengarenk albenisi olan bu silgiler, ne maharetle çizilmiş olursa olsun her türlü çizgiyi silme hakkına sahiplermiş.
Silinip yeniden çizilen bir çizgi kalem de artık iflah olmaz, özünden çok şey kaybedermiş. Ama silgilerin gerekliliği ise su götürmez bir gerçekmiş. Çünkü aradan pıtrak gibi baş gösteren kendini bilmez kalemler, silgilerin ortadan kaldırılması için bas bas bağırırlar ama bir yandan da silinesi çizgiler icra ederlermiş.


Çizgi dünyasının yontma kafa kalemleri


Gel zaman, git zaman çizgi dünyasının abuk sabuk kalemleri, kafalarına tebelleş olan paslı kalemtıraşlar tarafından uzaktan kumanda ile keyfe keder çizdirilmeye başlanmış. Kalemtıraşlar, kirli ve paslı kafalarıyla, kalemlerin ucunu yontup hayat vermektense, kalem uçlarını kıra döke kısaltıp yok etmekten yanalarmış. Bir grup cahil ve izansız kalem, kirli ve paslı kafalı kalemtıraşlara kurşunlarını teslim etmişler. Artık kalemlerin bir çizimlik kurşunları yontma baş kalemtıraşlar tarafından sulu zırtlak bir şekilde yontuluyor, yontu kurşun uçlar çizmeye başladı mı, çizgileri de anlamsızlaşıyor, kirleniyor, pas ve kurum döküntüleri altında kararıyormuş. Sonuçta kurşunu tükenen çapsız kalemler, kendi kendini bitiriyor, silmeye bile gerek kalmadan çizgi dünyasından sırra kadem basıyorlarmış.


Tozlu, paslı, usulsüz, kudümsüz kurşun kalemler


Çizgi dünyanın, kendileri de çizgiden olan kalemleri tüm kurşun kalemlere açık bir konferans çizerek orada buluşmaya karar vermişler. Çizgi dünyanın çeşitli boylarda, renklerde ve çizgilerdeki çizili kurşun kalemleri bu konferanslara yapıcı ve pozitif kalemtıraşları ve daima ihtiyaçları olduğuna inandıkları silgileri de davet etmişler. Silgiler silgi silgi kuruldukları çizgiden koltukları, tıraş edecek keskin uçlarını çizgiden bir kılıfla örtmüş, çizgi kalemtıraşlarıyla paylaşıyorlarmış. Kalemler çizgi masanın kenarlarını çize çize bir bir ayağa kalkıyor ve çizgi dünyada çizgi çizebilmenin önemini vurguluyorlarmış. Konuşmanın silinecek yerlerinde silgiler devreye girip itiraz ediyor, konuşma balonlarının içindeki silinesi harfleri silip yerlerine oturuyorlarmış. Dili damağı kuruyan, kurşun uçları kütleşen kalemlere de kalemtıraş desteği veriliyor, yeniden çizebilmeleri sağlanıyormuş. Böylesine düzgün, çizile çizile süren konferans salonunun çizgiden kapısı hiç tok toklanmaksızın birden bire açılıvermiş. İçeriye üstleri başları kapkara kurşun tozuna bulanmış ne çizdiği bilinmeyen birkaç usulsüz ve kudümsüz kurşun kalem dalıvermiş.


İçi geçmiş kurşun kalem çöplüğü


Tozlu, paslı, usulsüz, kudümsüz kurşun kalemler ortamın onlara göre olmadığını anladıklarında ise çoktan iş işten geçmiş.Tüm kurşun kalemler tarafından çizilen dosdoğru çizgiler arasında pek de eğri büğrü kaldıklarını fark etmişler. Yamuk,yumuk, bir atımlık kurşun kalemler, kirli paslı kafalı kalemtıraşlarının da refakatlerinde, çizgi dünyanın çöplüğüne itilmiş ve diğer düzgün kalemlerden tecrit edilmişler.


O gün bu gündür çöplükler, işi bitmiş kirli ve paslı kalemtıraşlar, çirkin yontularak hatalı çizgilere imza koymuş, içi geçmiş kurşun kalemlerle, kirletilir dururmuş.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.