Kara para

Kara para olan yerde; her türlü olasılığın varlığından söz etmeye bile gerek yoktur. O yüzden kara paranın kontrolü için değişik yapılar kurulması da doğaldır. Bu yapıların global olması kaçınılmazdır, çünkü kara para sınır tanımaz, hareket halindedir.

Kara paranın denetimi için varlık sebebi olarak gösterilen NATO; üye ülkeler ve üye ülkeler aracılığı ile kontrol edebildiği ülkelerde kara paranın izini sürer. Kara para demek, sosyal olarak toplumların değişmesi anlamına gelmektedir. Bir anlamda, var olan sistem için tehlikeli durum anlamına gelir ki, bu tehlikeyi baştan ve kontrollü şekilde yok etmek, var olan denetleyen ülkelerin varlık sorunu anlamına gelir.

Kara paranın denetim dışında olanı vardır, bir de denetim içinde hareket eden kara para vardır. Bu denetim halinde hareket eden paraya değişik adlar verilmiştir. Örtülü ödenek, devlet sırrı gibi kavramlar bu kara paranın, denetim dahilinde hareketinin üstünü örten bir bez parçası gibidir. Kara parayı oluşturan ve kara paranın hareket etmesini sağlayan bir anlamda; var olan sistemdir ve sistemin gerçek bir sorunu olarak ortada durmaktadır.

Kara paranın denetim altına alınması için devlet mekanizması değişik yollar geliştirmiştir. Her denetim mekanizması bir yandan da kara paranın kontrolünü ve gelişimini de teşvik etmiştir. Bir biri ile savaşır gibi konumlanan unsurlar, aslında aynı kaynaktan beslenmektedir. Yaşanan çağ, göreceli unsurların sınırlarının sürekli değişimin olduğu bir alanı kuşatmaktadır. Değişim zorunludur ama bu çağdaki değişim baş döndürücü boyuttadır ve zaman ile orantılı gitmemektedir. Bir insan ömrü içinde, birden çok köklü değişimlere şahitlik yapılabilinmektedir.

Kara para ile oluşturulan ‘Underground’ yaşam, bütün evreni kucaklamaktadır. Kara para sahibi olanların para gibi sınırı yoktur, istediği ülkeye ve istediği zaman dilimi içinde hareket ederken, kara paranın dışında yasal olarak hareket halinde paraya sahip olanlar, buna eş değerli hareket alanı yoktur. Kara para bir anlamda bugünkü sistemi kontrol edenlerin yaşama alanı gibidir, gelişmelerini ve yayılmalarını rahatlatan devlet denetimi dışında, örtülü bir yaşam biçimidir.

Kara paranın Amerika’da kontrol altına alınması ve yeniden oluşturulması süreci sokak çatışmalarına sahne olmuştur. Mafya liderlerinin sokak köşelerinde öldürülmesi, paranın dolaşımını sağlayan mekanizmanın oluşturulması süreci kan ile yazılmıştır, bugünde kan ile beslenmektedir. Çünkü kara para; organ ticaretinden, uyuşturucu ticaretine, silah ticaretinden sahte ilaç ticaretine kadar her alanı kapsayabilmektedir. Ve bu kapsam alanı geniş olan pazarın alanı da gün geçtikçe biçim değiştirmektedir ve var olan zenginlerin katmanına yeni zenginler dahil edilmemektedir. Zengin gibi yaşayıp yok olan binlerce insan, bu kara para dünyasından gelip geçmiştir, anlık zengin olanlar anlık yok olmaktadır.

Kara paranın denetim dışı olanı ise savaş demektir, savaşta çatışmanın taraftarıdır. Bu taraftarlar siyasi değişime uygun olarak seçilir ve verilen rollerin oynanması beklenir. Beklenmeyen hareketler olduğunda ise, aklılara durgunluk verecek cevabı alacağını tarafların zayıf olanı ve kontrol edileni bilir. Kara para ülkelerin dolaşım ağını gerek gördüğünde felç edebilmekte ve sistem tıkanma sorunu ile karşı karşıya kalabilmektedir. Buna örnek davalar her ülke tarihi içinde varlığını korur.

Bir ülkenin bütçesinin % 50’sinin üstü kara para ile oluşturuluyor ve yaşıyorsa, bir an gelecektir ki, kara parayı denetim altında tutanlar, o ülkenin varlık sebebini ortadan kaldırabilir veya gerek gördüklerinde sınırlarını değiştirebilir. Buna karşıda ülke içinden gelecek her tepkide balon köpücüğü gibi yok olmak zorundadır, çünkü yaşam alanı ortadan kalkan mevcut durumun savulacak tarafı kalmaz.

Kara parayı kontrol edenler, istedikleri sınırları değiştirmeyi kendilerinde hak olarak görürler ve kara para ile beslediklerini anında yok edebilirler. Sonuç olarak deneti dışında aslında kara para yoktur, denetimsiz sadece tepkiler vardır. O tepkileri de denetlemek için toplumlar kara para sayesinde uyuşturulur ve tepki verebilecek enerjileri boşaltılır.


—————————————
http://cemoezkan.blogcu.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.