Karaparayla mücadelede yeni dönem

Buna göre bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, sigorta ve emeklilik şirketleri ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (Bankacılık faaliyetiyle sınırlı olmak üzere) uyum programına tabi olacak.

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine dönük risk temelli yaklaşımla oluşturulacak uyum programı, “kurum politikası ve prosedürlerinin oluşturulması, risk yönetimi ile izleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim ve iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi” işlemlerini kapsayacak.

Program çerçevesinde yürütülecek risk yönetimiyle müşteri, hizmet ve ülke riskini esas alan tanımlama, derecelendirme, değerlendirme yöntemleri geliştirilecek, müşteriler ve işlemler risklere göre sınıflandırılacak, riskli müşteriler ile işlemler izlemeye alınacak ve ilgili birimleri uyarıcı raporlar hazırlanacak.

Yüksek riskli gruplara yönelik risklerin azaltılması için de işlemler ve müşterilerin sürekli olarak izlenmesine yönelik prosedürler geliştirilecek, bu tür müşterilerle iş ilişkisine girilmesi ya da işlemin gerçekleştirilmesi bir üst seviyedeki görevlinin onayına bağlanacak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.