Kaş’taki sit alanlarını betonlaştıracak planı yargı durdurdu

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE- Turizm cenneti Kaş için temelsiz biçimde bugünkünün 4 katı nüfus öngörüsü yaparak hazırlanan çevre düzeni planını Danıştay durdurdu.

Antalya’nın Kaş ilçesi için abartılı nüfus öngörüsüne dayanılarak hazırlanan imar planına karşı açılan davada nihai karar çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı’nın iptali için Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği, Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve 31 yurttaş adına açılan davanın son olarak görüldüğü Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dava konusu planın nüfus projeksiyonları açısından yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Davacılar adına açıklama yapan Avukat Tuncay Koç, kararla birlikte Kaş için geçerli bir nüfus planlaması olmadığından bundan sonrası için yeni imar planları yapılamayacağını belirterek, “Kaş gibi doğal ve tarihi güzellikleriyle önemli bir alanın fazla nüfusla daha fazla imara açılmasının önüne bu kararla geçilmiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Antalya’nın Kaş ilçesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı 1/25 binlik Çevre Düzeni Planı’nı ile birlikte, üst ölçekli plan olan 1/100 Bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın bazı hükümleri de 2016’da yargıya taşındı. Planın abartılı nüfus öngörüsüne dayandırılarak ilçe merkezi çevresindeki doğal sit alanlarını ve zeytinlik alanları yapılaşmaya açacağını savunan ilçede yaşayan yurttaşlar, iptali için dava açtı.

TURİZM DERNEĞİ, MİMARLAR ODASI VE YURTTAŞLAR PLANA DAVA AÇTI

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği, Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve 31 yurttaş adına açılan davayı gören Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş ancak çevre düzeni planında yer alan Kaş ile ilgili nüfus projeksiyonlarına ilişkin davacıların talebini kabul etmemişti. Danıştay’ın kararına itiraz eden davacıların avukatı Tuncay Koç, yapılan itirazın ardından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun verdiği karar ile Kaş için üç kat daha fazla nüfus öngören projeksiyonuna ilişkin bilimsel bir kanıt olmadığına hükmederek itirazlarının kabul edildiğini belirtti.

AV. TUNCAY KOÇ: ‘KAŞ İÇİN YENİ İMAR PLANI YAPILAMAYACAK’

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Kaş’ın da içinde yer aldığı bölgeyi kapsayan 1/100 Binlik Çevre Düzeni Planı’nın nüfus projeksiyonlarıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiğini dile getiren Avukat Tuncay Koç, “Verilen kararla artık Kaş ilçesine ilişkin geçerli bir nüfus planlaması olmadığından bundan sonra Kaş için yeni imar planları yapılamayacaktır. Kaş gibi doğal ve tarihi güzellikleriyle önemli bir alanın fazla nüfusla daha fazla imara açılmasının önüne bu kararla geçilmiştir” görüşünü dile getirdi.

BÜYÜKŞEHİR VE KAŞ BELEDİYESİ KARARI DİKKATE ALMALI

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kaş Belediyesi’nin yargı kararını dikkate alması gerektiğinin de altını çizen Koç, Kaş’ta özellikle son dönemde artış gözlenen kaçak yapılaşmaların da önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

DOĞAL SİT ALANLARI VE ZEYTİNLİKLER BETONLAŞACAKTI

Hem Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı 25 binlik plana hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı 100 binlik çevre düzeni planına itiraz eden davacılar, yerel halktan tecrit edilmiş ve kitle turizmine dayanan yeni turizm gelişimi öngörüsünün ilçenin doğal yapısını betonlaştıracağına işaret etti. İlçe merkezine odaklanan yeni planın kırsal kesimi göz ardı ederek yeni turizm tesis alanları oluşturduğuna dikkat çekilen dava dilekçesinde, planın yaslandırıldığı nüfus projeksiyonunun gerçekçi olmadığı savunularak özellikle Limanağzı ve Gökseki bölgelerinde arkeolojik sit alanları ile doğal zeytinliklerin de yer aldığı doğal sit alanlarının turistik tesis alanı olarak planlandığı kaydedildi.  Bu alanlardaki altyapı çalışmaları ve turizm yapılaşmasının çok ciddi tahribata neden olacağı, bölgenin imara açılmasının Kaş’ın turizm gelirine, ekonomisine dolayısıyla geleceğine yönelik çok ciddi tehlike oluşturacağı belirtilen dava dilekçesinde, 3. Derece doğal Sit Alanı olan Çukurbağ Yarımadasının da yapılaşmaya açıldığı kaydedildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU: ‘NÜFUS KABULLERİNİN 3-5 KAT OLMASI YANLIŞ’

Davayla ilgili atanan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, şu tespitlere yer verildi: “1/100.000 ve 1/25.000 Ölçekli her iki planın da araştırma raporu ve plan açıklama raporunda, nüfus projeksiyon sonuçları ile nüfus kabulleri arasında 3-5 kata ulaşan kayda değer bir fark olması ve bu farkın teknik ve bilimsel dayanaklarına ilişkin doyurucu bir açıklamanın yapılmamış olması Kurulumuzca önemli bir yanlışlık olarak saptanmaktadır… Dolayısıyla, Kaş merkezi için gerekçeleri açık bir biçimde ortaya konulmadan, planlama çalışmalarına esas olmak üzere 2025 yılı için kestirim verilerinin birkaç kat üzerine çıkan yüksek nüfus öngörüleri doğru ve güvenilir olarak görülmemiştir.

‘PLANSIZ YAPILAŞMA, PLANIN ÖNGÖRÜSÜ HALİNE GETİRİLMİŞ’

Dava konusu planlar; plansızlık sonucu gelişigüzel bir biçimde oluşmuş gelişme eğilimlerini ya da inisiyatiflerini veri alarak bunları plan öngörüsü haline getirmekte, parçacı ve birbirinden kopuk kentsel gelişme ve turizm tesisi alanlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durumda, Kaş’a özgün niteliğini kazandıran doğal ve arkeolojik alanlar ile orman alanları süreklilik arz eden ekosistemler olmaktan çıkıp, kentsel gelişme alanlarının arasında kalan ‘eşikler’ konumuna itileceklerdir. Bu durum ise doğal alanlar üzerindeki gelişme baskısını artıracaktır. Alt ölçekli planlar ile imara açılan alanların sorgulanmadan üst ölçekli plan kararı haline getirilmesi, planlama ilkeleri ve şehircilik esasları ile bağdaşmamaktadır.”

DANIŞTAY KARARI: ‘PLANLAMA ESASLARINA AYKIRI’

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun yürütmeyi durdurma kararında ise şöyle denildi: “Bu haliyle çevre düzeni planlarının Kaş ilçesine yönelik nüfus projeksiyonu ve nüfus kabullerine ilişkin kısımlarında şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uyarlık görülmemiştir. Kaş İlçesine yönelik nüfus projeksiyonları ile nüfus kabullerine ilişkin kısmı yönünden, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen şartların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından, dava konusu çevre düzeni planlarının bu kısımların yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi gerekmektedir.”

BAKANLIĞIĞIN YAPILAŞMA TALEPLİ İTİRAZI DA REDDEDİLDİ

Danıştay İDDK ayrıca davalı kurumlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Kaş Limanağzı Mevkii, Çukurbağ Yarımadası ve Gökseki  Mahallesi için planda öngörülen turizm ve tercihli kullanım alanı kararlarına ilişkin yaptığı itirazı da reddetti.

Davaya konu olan çevre düzeni planında, bugünkü nüfusu 59 bin olan Kaş ilçesi genelinde 2040 yılı için yaklaşık 200 bin nüfus projeksiyonuna yer verilmişti.

 

Önceki haberBUYURUN CENAZE NAMAZINA
Sonraki haberSağlık Bakanı Koca: Salgın kontrolümüz altında
YUSUF YAVUZ (GAZETECİ-YAZAR) Isparta, Sütçüler'de doğdu. 1990’da edebiyatla ilgilenmeye başladı. Deneme ve inceleme tarzındaki ilk yazıları 1996 yılında 'Atatürkçü Ses' Dergisi’nde yayımlandı. Aynı yıl yerel ölçekte yayın yapan kanallarda 'Dönence' başlıklı radyo ve televizyon programları hazırlayıp sundu. 1999 yılında Antalya'da kurulan Müdafaa-i Hukuk Dergisi’nde yazmaya başladı. 2001’de Gazete Müdafaa-i Hukuk’ta Muhabir-Temsilci olarak görev aldı. Daha sonra adı 'Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk' olan dergiyle bağını temsilci-yazar olarak sürdürdü. 2001-2007 yılları arasında Kaş Kitap Şenliğini organize ederek başta çocuklar ve gençler olmak üzere yöre insanının kültür, sanat ve edebiyat çevreleriyle buluşmasını sağladı. 2005 yılında Muğla ve Antalya arasındaki sahil bandında yaşanan yabancılara toprak satışına ilişkin yaptığı araştırmalar önemli etkiler yarattı. Deneme, inceleme, röportaj, düz yazı, haber ve yorumları; Cumhuriyet Akdeniz, Odatv, Yeni Harman, Edebiyat ve Eleştiri, Yolculuk, Evrensel, Atlas, Magma, Aydınlık, Birgün, Açık Gazete gibi dergi ve gazetelerde yayımlandı. Antalya merkezli VTV Televizyonunda, Pelin Gel Ağan'la birlikte 'İki Ağaç İçin' adıyla 16 bölümden oluşan bir program hazırlayıp ve sundu. Kanal V Televizyonunda, Biyomühendis Çağlar İnce ile birlikte, Yörük kültürünü ve tarihsel köklerini ele alan 'Islak Çarıklar' adlı belgesel haber programı hazırlayıp sundu. Araştırma yazılarından bazıları, 'Yer Bize Çimen Verdi' ve 'Darağacına Takılan Düşler' adıyla belgesel filmlere de konu olan Yavuz, şu sıralar 'Islak Çarıklar' adlı bir belgesel haber programı için çalışmalarını sürdürüyor. Ağırlıklı olarak arkeoloji, çevre, kentsel dönüşüm ve tarım konularını ele alan çalışmalar yapmayı yazılı ve görsel medyada sürdüren Yavuz, yıkım politikalarıyla tarımdan hayvancılığa, kültürden mimariye kırsal yaşamın dönüşümünü ele alan araştırma yazılarıyla tanınıyor. Ziraat Mühendisleri Odası Basın Ödülü, Çağdaş Gazeteciler Derneği Belgesel ödülü, Türkiye Ziraatçılar Derneği Tarım ödülü, Kubaba Derneği kültür hizmeti ödülü'nün yanı sıra Türkiye Ormancılar Derneği gibi çeşitli meslek odası, kurum ve kuruluşlar tarafından ödüle layık görülen Gazeteci Yusuf Yavuz, Likya'dan Teke yöresine uzanan coğrafyadaki su kültürüne ilişkin uluslararası bir sanat projesinin de danışmanlığını ve metin yazarlığını üstleniyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.