Kayıtdışı istihdam önemli boyutta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu, Türkiye’de kayıtdışı istihdamın oldukça önemli boyutta olduğunu belirterek, ”Sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılandırılmasının, kısa dönemde kayıtdışılık sorununu bir ölçüde azaltabileceği düşünülmektedir” dedi. 


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2007 yılı bütçesinin görüşülmesine başladı. 


Bakan Başesgioğlu, yaptığı sunumda, Türkiye’de Sendikalar Kanunu çerçevesinde 152 sendika ve 4 konfederasyonun faaliyet gösterdiğini, bu sendikalardan 100’ünün işçi, 52’sinin işveren sendikası olduğunu, işçi kesiminde 3, işveren kesiminde ise 1 konfederasyon bulunduğunu söyledi. 


Kayıtdışı ekonominin çalışma hayatına yansıyan yüzünün kayıtdışı istihdam olduğunu; 9. Kalkınma Planı, Bakanlar Kurulu kararları ve Acil Eylem Planında, kayıtdışı istihdama yer verildiği ve önlenmesi için etkin mücadele yöntemleri önerildiğini anlatan Başesgioğlu, şunları söyledi: 


”Ülkemizde kayıt dışı istihdamın oldukça önemli boyutta olduğu bir gerçektir. Sosyal ve iktisadi hayatımızı yönlendiren düzenlemeler ve ülkemizin içinde bulunduğu kayıtdışı ekonomi ve kayıt dışı istihdam gerçeğinden hareketle Bakanlığımızca Kayıtdışı İstihdamla Mücadele (KADİM) Projesi hazırlanmıştır.” 


KADİM Projesi hakkında bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Baseşgioğlu, kayıtdışı istihdamın önlenmesi ile sosyal güvenlik kuruluşlarının prim gelirlerinin artacağına dikkati çekti.

1035760cookie-checkKayıtdışı istihdam önemli boyutta

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

six + 6 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.