“Kıdem Tazminatı kaldırılamaz” yürüyüşüne çağrı

Yeni kurulan hükümetin Meclis açıldığında ilk ele alacağını belirttiği ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ adı altında gizlenmiş, çalışanların haklarını ortadan kaldırmaya yönelik projesinin en tehlikeli yanı işçilerin en temel haklarından olan KIDEM TAZMİNATINI ile ilgilidir.

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ aslında IMF’nin bizim gibi ülkelere yönelik hazırladığı emek karşıtı bir girişimdir. IMF’nin son raporlarının Türkiye ile ilgili bölümünde kıdem tazminatının kaldırılması gerektiği açıkça ifade edilmektedir. Kıdem Tazminatı, çalışanın ücretinin ileride ödenmek üzere ayrılmış bir parçasıdır.

Bu nedenle Kıdem Tazminatı ücret dışı işgücü maliyetinin bir unsuru şeklinde görülemez ve rekabet gücünü arttırmak amacıyla azaltılması düşünülen bir ödeme türü olarak ele alınamaz.

İşveren örgütlerinin yıllardır öne sürdüğü, AKP iktidarının da benimsediği bir başka gerçek dışı değerlendirme de Kıdem Tazminatının iş güvencesi ve işsizlik sigortasının yerine geçtiğidir. Bu nedenle ülkemizde işsizlik sigortasının ve iş güvencesinin var edilmesinden sonra Kıdem Tazminatına gerek olmadığı iddia edilmektedir.

Oysa yaygın örneklerden de görüleceği gibi hiçbir ülkede Kıdem Tazminatı iş güvencesi ya da işsizlik sigortası yerine düzenlenmiş değildir.

Ayrıca bu “uydurulmuş” gerekçe temelden yanlıştır. Çünkü Kıdem Tazminatı ödeme durumu, iş güvencesinin olduğu yerde değil; iş güvencesinin bittiği yerde başlamaktadır. Bu anlamda iş güvencesi ile Kıdem Tazminatı birbirinin yerine geçen değil, güvenceli ve insanca bir çalışma yaşamı için birlikte bulunması gereken iki ayrı düzenleme niteliği taşımaktadır.

AKP iktidarının ortadan kaldırmaya çalıştığı Kıdem Tazminatı dünyanın hemen her ülkesinde var olan en yaygın ödeme türlerinden birisidir. Fransa’dan Güney Kore’ye, Hollanda’dan Hindistan’a, Arjantin’den Japonya’ya, İtalya’dan Brezilya’ya kadar neredeyse tüm dünya ülkelerinde Kıdem Tazminatı uygulanmaktadır.
Çarpıtılan bir diğer konu bu düzenlemenin geriye doğru işlemeyeceği yasanın çıktığı tarihten sonra geçerli olacağı yönündeki tepkileri azaltmayı amaçlayan propagandadır. Bu konuda ortada hiçbir güvence olmadığı gibi Meclis’te geçen bu tür yaslarda gece yarısında nasıl düzenlemeler yapıldığını çok iyi bilmekteyiz.
Türkiye işçi sınıfının Türk-İş’in mevcut mücadele anlayışının değişimini özleyen asıl gücünün temsilcisi Sendikal Güç Birliği Platformu, kazanılmış haklarımızın elimizden alınmasına da, devlet baskısına da, anti demokratik uygulamalara da -bugüne kadar olduğu gibi- karşı çıkacaktır.

Yüzlerce yıllık mücadeleyle elde edilmiş ve uğruna büyük bedeller ödenmiş olan hak ve özgürlüklerimizi korumaya kararlıyız.

Bu anlamda kamuoyuna haklılığımızı duyurmak üzere 1 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 12.00 ‘de İSTİKLAL CADDESİ GALATASARAY LİSESİ ÖNÜNDE bu konu ile ilgili ortak basın açıklaması yapılacaktır.
.
Tüm üyelerimizi ve çalışanları bu basın açıklamasına davet ediyoruz.

Bu basın açıklamasına katılmak isteyen üyelerimiz için Cumartesi günü saat 11.00 de Sendika Genel Merkezinden de otobüs kaldırılacaktır.

NOT: Ortak Pankart ile yürünecektir. Katılımcı kurumlar sadece şapka ve el dövizleriyle katılabileceklerdir. Teşekkürler…

Sendikal Güç Birliği Platformu:
Basın-İş – Belediye-İş – Deri-İş – Hava-İş – Kristal-İş – Petrol-İş – Tekgıda-İş – Tez Koop-İş – TGS – Tümtis
http://www.havais.org.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.