Kişi başına gelir 2013’te 10 bin 100 dolar

Kalkınma Planı ile 2007-2013 döneminde gayrı safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yıllık ortalama yüzde 7 oranında artması, bu oranın tarımda ortalama yüzde 3,6, sanayide 7,8, hizmetler sektöründe de yüzde 7,3 olması öngörüldü.


Program dönemi sonunda yaklaşık 800 milyar dolara ulaşacak GSYİH ile Türkiye’nin dünyanın en büyük 17’inci ülkesi konumuna yükselmesi de hedeflendi.
2013 yılında kişi başına milli gelirin 10 bin 100 dolara ulaşacağı tahmin edilirken, bu rakamın satın alma gücü paritesine göre ise 15 bin 332 dolar olacağı belirtildi.
Plan döneminde, Türkiye ekonomisinde, yapısal reformlar ve uygulanacak sektörel politikalar sonucunda üretimin sektörel kompozisyonunda da birtakım değişiklikler bekleniyor. Bu politikalara paralel olarak, tarım sektörünün katma değer içindeki payının azalması, buna karşılık sanayi ve hizmetler sektörlerinin paylarının artması öngörülüyor.


YATIRIMLAR VE ENFLASYON


Plan döneminde, kamu ve özel sektör sabit sermaye yatırımlarının sırasıyla yıllık ortalama yüzde 9,4 ve yüzde 8,1 oranında artacağı tahmininde bulunuluyor. Aynı dönemde, öncelikli sektörler arasında yer alan eğitim ve sağlık sektörlerinin kamu sabit sermaye yatırımları içindeki paylarının da artırılması hedefleniyor.


Eğitim yatırımlarının kamu sabit sermaye yatırımları içindeki payının, 2013 yılında yüzde 21 seviyesine yükselmesi, sağlık sektörünün, kamu sabit sermaye yatırımları içindeki payının da aynı yıl yüzde 8,6 olması amaçlanıyor.


Kalkınma Planı’nda, enflasyonun da Merkez Bankası’nın uygulayacağı enflasyon hedeflemesi politikası çerçevesinde, 2013 yılında yüzde 3 seviyesine düşürüleceği taahhüt ediliyor.


Para ve kur politikasına ilişkin beklentiler bölümünde de, dalgalı kur rejiminin devam edeceği belirtiliyor.


210 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT


9. Kalkınma Planında ihracatın yıllık ortalama yüzde 14,2 oranında artarak, 2013 yılında 210 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.


Hedeflenen yüksek büyümeye paralel olarak, ithalatın da yıllık ortalama yüzde 11’lik artışla, 2013 yılında 275 milyar dolar seviyesine yükseleceği tahmin ediliyor. Böylece, Plan dönemi sonunda Türkiye’nin dış ticaret hacminin 470 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.
Bu gelişmeler çerçevesinde, cari işlemler açığının GSYİH’ye oranının da 2013 yılında yüzde 3 seviyesine gerileyeceği düşünülüyor.


TURİZM


Turizm gelirlerinin de, Plan döneminde yıllık ortalama yüzde 9,3 oranında artarak, dönem sonunda 36,4 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.


Plan dönemi boyunca yıllık ortalama 12,1 milyar dolar civarında yabancı sermaye girişi beklenirken, genel devlet harcamalarının GSYİH içindeki payının, 2013 yılında yüzde 36,1’e düşeceği, genel devlet gelirlerinin GSYİH içindeki payının da söz konusu yıl yüzde 39,7 olarak gerçekleşeceği vurgulanıyor.


Faiz harcamalarındaki azalmanın etkisiyle genel devlet finansman dengesinin Plan dönemi boyunca yıllık ortalama yüzde 1,6 oranında fazla vereceği tahmin ediliyor.


Bu arada, Plan döneminde, enerji sektöründe öngörülen serbestleşme politikalarına paralel olarak, kamu sektörünün enerji yatırımları içindeki payının tedricen azaltılacağı da ifade ediliyor.


Plan döneminde, yıllık ortalama yüzde 2,7 oranında istihdam artışı sağlanması ve her yıl 835 bin kişiye istihdam yaratılması, bu şekilde de dönem sonunda işsizlik oranının yüzde 7,7’ye düşürülmesi öngörülüyor.


 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

five + six =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.