Konsey’den “Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon Kurulu” açıklaması

İngiltere Kıbrıslı Türk Dernekleri Konseyi Baskanı Leyla Kemal, Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon Kurulu oluşumunu gerçekleştiren UBP-HP Koalisyon Hükümetine teşekkür ederken “bazı köşe yazarları”na da sitem etti.

Kemal “KKTC Başbakanlığına bağlı olarak kurulan Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon Kurulu Hakkında basın açıklaması yaptı. Kemal’in basın açıklaması aynen şöyle:

“İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi bilindiği üzere, Britanya’daki Diasporamızın, birlikteliği için çalışmalar yapan ve Kıbrıs’la her dönemde işbirligi içinde bulunan bir çatı kuruluştur

Yurt dışında yaşayan KKTC Vatandaşlarının, Kıbrıs’taki parlamentoda temsiliyeti için nasıl bir yöntem kullanılması gerektigi hususunda da Ekim 2015 tarihinde Parlamentoda Temsiliyet Hakkı Projesi hazırlamıştık Bu projeyi açıklamak üzere Kıbrıs’ta bir çalıştay da düzenlenmişti Projeyi Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Platformu organizasyonu ile hem diasporada yaşayanlara hem de Kıbrıs’taki kardeşlerimize açıklamıştık. Çalıştaydan önce yurt dışındaki Kıbrıs’lı Türkleri bilgilendirebilmek için de Kuzey ve Güney Londra’da, Türkiye’de ve Avustralya’da da projenin tanıtımı yapılmıştı.

Düzenlediğimiz çalıştay sonrasında; KKTC milletvekillerine, bu konuyu mecliste tartışmaları ve gerekli yasal düzenlemeleri yapmaları için talepler yapılmıştı Çalıştay Sonuç Bildirisi milletvekillerine sunularak bu sorunun çözümü için çalışmaları talep edilmişti Ancak bu güne kadar konu hakkında bir gelişme yaşanmamış olması üzüntü vericidir.

Ocak ayında, yurt dışında yaşayan vatandaşların problemleri ile ilgilenmek üzere KKTC Başbakanlıgına bağlı olarak ilk kez bir Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon Kurulu kurulmasını büyük bir memnuniyetle karşıladık. Bu Kurulun, başta ifade edilen taleplerimizin daha süratle gerçekleşmesi yolunda yurt içinde yaşayan kardeşlerimiz arasında Kıbrıs Türk Diasporası hakkında bir farkındalık yaratacagına yürekten inanıyoruz

Sayın Başbakan Ersin Tatar’ın son İngiltere ziyaretinde, bilindigi üzere böyle bir kurula ihtiyacımız oldugunu Konseyimiz tekrar tekrar dile getirmişti.

Kıbrıs’taki idarecilerimizin, yıllardır İngiltere Kıbrıs Türk Toplumu yararına Konseyimizin yapmış oldugu çalışmaları takdir ederek, Konsey başkanımız olan Leyla Kemal’ı ve Konsey sekreterimiz olan Ertuğrul Mehmet’i de bu Koordinasyon Kuruluna Danışman Üyeler olarak atamalarından büyük onur duyduk, kendilerine İngiltere Kıbrıs Türk Toplumu adına teşekkür ederiz.

Bazı köşe yazarlarının ima ettiği şekilde bu masumane seçme ve seçilme hakkı istememiz bile, siyasi amaçlarla karalama girişimini çok yakışıksız buluyoruz. Projeyi yapan bizlere haksızca karalama ve saldırı yapılıyor. Bu proje yurtdışında yaşıyan Kıbrıslı Türklerin vatandaşlık hakkını kazanmak için hicbir art niyet görülmeden yapılmıştır. Yapıcı eleştirilere herzaman için hazırız, ama yapılan karalamaları doğru bulmadığımızı ve bu açıklamayı yapmak durumunda kaldığımızı üzülerek belirtiyoruz. Geçmişte bu konu ile ilgili ilgilenmiyen kişilerin ise iş ciddiye döküldüğünde birdenbire bu konuyla ilgilenmeleri de ayrı bir muamma.
Konseyimizin amacı; Britanya’da yaşayan Kıbrıslı Türklerle, anavatanımız Kıbrıs arasında siyasal, kültürel, sosyal ve diğer tüm alanlarda köprü kurmaktır. Bizler, yurtdışında yaşıyor olabiliriz Ancak anavatanımız Kıbrıs’la çok sıkı bağımız bulumaktadır. Kıbrıs’ta çogunlugumuzun evi, arazisi veya iş yeri mevcuttur. Kıbrıs’ta adımıza tahakkuk eden tüm vergileri ödüyoruz, erkek çocuklarımız askerliklerini gidip yapıyorlar ve Kıbrıs’ta yaşadıgımız zamanlarda ise ülke kanunlarına uymaktayız. Kısaca vatandaş olmanın hak ve ödevlerinden olan 4 temel esasın üçünü yerine getirmekteyiz Ümidimiz dördüncü esas olan seçme ve seçilme hak ve ödevini de yerine getirebilecegimiz anayasal ve yasal bir zeminin hazırlanmasıdır

Dünyada 112 ülke, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına anavatan parlamentolarında temsiliyet hakkını tanımaktadır Bizlerin diğer diaspora topluluklarından ne eksigimiz var. Kıbrıs Türk Toplumunun ihtiyaç duyduğu her dönemde oradaki kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olmadık mı?

Örnek vermek gerekirse, İtalyan diasporasını temsil etmek üzere yurt dışında yaşayan İtalyanlar tarafından seçilip Roma’ya gönderilen 12 milletvekili bulunmaktadır. Bizlerin de ümidi; Cumhuriyet Meclisimizin, KKTC Anayasasının öngördügü vatandaşlık hak ve ödevlerinden olan seçme ve seçilme hakkımızı yerine getirebilmemiz için bir çözüm üretilmesi ve yurt dışından da parlamentomuza temsilci milletvekillerimizi göndermemize imkan yaratmasıdır.

Yukarıda ifade edilenler ışığında, Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon Kurulu oluşumunu gerçekleştiren UBP-HP Koalisyon Hükümetine teşekkürü bir borç biliriz. Kıbrıs’ta iktidara gelecek olan her hükümetin, Kıbrıs Türk Diasporası ile işbirliğine önem vermesi gerekmektedir. Bunun Devletimizin yücelmesi adına çok önemli bir görev oldugunu tekrardan hatırlatmak isteriz. Saygılarımla.”

 

2383710cookie-checkKonsey’den “Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon Kurulu” açıklaması

1 Yorum

 1. “Bazı köşe yazarı”ndan Konseye cevap

  Leyla Kemal imzalı garip Konsey basın açıklamasını hayretle okudum.

  İngiltere’de yaşayan Kıbrıslıtürkleri temsil ettiği iddiasında olan bu kuruluşun ne büyük bir gaflet içinde olduğunu gözler önüne seren bir açıklama idi bu.

  Önce şunu söylemeliyim. Konsey Başkanının açıklamada bahsettiği “bazı köşe yazarları” şahsımdır. Niye bunu açıkça belirtmediklerine şaştım.

  Köşe yazarının yazısı tamamen kendi kişisel görüşlerini yansıtır. Köşe yazarı Bir şahsı, kurumu veya politik partiyi eleştirdiği zaman bunun “saldırı, karalama” olarak görülmesi diktatörlük sistemi ile yönetilen otokratik ülkelerde normal olabilir, ama demokratik ülkelerde çok saçma olarak nitelenir.

  Açıklamanın ilk paragrafında “İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi bilindiği üzere, Britanya’daki Diasporamızın, birlikteliği için çalışmalar yapan…” diye başlayan açılış cümlesi yer almaktadır.

  Konsey yönetimi buna inanabilir. Ancak Konsey dışı kuruluşlar bu iddiaya ancak güler.

  Geçmişte Konseyin gerçekten toplumun tüm kesimlerini kucaklamayı amaçlayan Başkanları oldu, ve bu Başkanlar ve yönetimleri toplumu biraraya getirmeyi başardılar. Sayın Fikret Derviş, Ahmet Nazım ve Akmen Ali Sıtkı bu Başkanlardan bazıları.

  Ancak şimdiki Konsey Başkanı Leyla Kemal’ın dönemi, miyadını doldurmuş olan bu kuruluşun en yıkıcı, toplumu bölücü yığınlarca örneklere imza atmış bir dönemdir.

  Geçtiğimiz 3 yıl içerisindeki festivallerin organizesindeki tavırlar, sırf okullar arası birlikteliği sağlamak için kurulan Eğitim Konsorsiyumuna rağmen Türk dili ve kültürü okullarını ısrarla üye yapma, onları politik çalışmalara alet etme girişimleri, KKTCde bir politik parti olan UBP’nin Londra temsilcileri gibi çalışmaları, bu partinin Başkanı, şimdiki Başbakan Tatar’a yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde açık destek belirtmeleri Konseyin birleştirici değil, bölücü bir kurum olduğunun açık ve net isbatıdır.

  Daha birçok örnekler verilebilir.

  Aynı cümlede açıklama Konseyin Kıbrısla her dönemde işbirliği içinde bulunan bir çatı kuruluşu olduğu vurgulanıyor.

  Geçen yılki Konsey açıklaması Konseyin Kıbrıs’taki siyasiler tarafından kurulduğunu açıklamıştı. O yüzden bu gayet doğal.

  Ancak bu da gösteriyor ki Konseyin amacı yaşadığımız ülkedeki Kıbrıslıtürklerin çok yönlü sorunlarına eğilmek değil, KKTC siyasilerinin amaçlarına hizmet etmektir. Bu da Konseyin bölücü niteliğine örnek teşkil eden bir durumdur.

  Konseyin KKTCden seçme ve seçilme hakkı talebi yeni bir talep değil. 30 yılı aşkın bir süreden beri Konsey ve Konsey dışı dernekler bu konuda hatırı sayılır girişimler yaptılar.

  O yüzden Leyla Kemal’ın geçmişte yapılan girişimleri gözardı edip kendi dönemindeki girişimleri öne çıkarması geçmişte bu çalışmaları yapanlara büyük saygısızlıktır.

  O şekilde konuşuluyor ki sanki bu ülkedeki herkes bu konuda hemfikirdir. Hiç öyle değil aslında. Bu ayrı bir konu.

  Bu konudaki “karalama girişimi” arkasındaki “siyasi amaçların” ne olduğunu çok merak ediyorum. Bu konuda Konseyden bir açıklama isteğinde ısrarlıyım.

  Sayın Başbakanın girişimi ile başlatılan Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon Kuruluna atama yoluyla Konsey Başkan ve Sekreterinin bizleri temsil etmek için seçilmesi çok büyük bir gaflet idi.

  Sayın Başbakan Tatar’a yaptığı hata, bu kişilerin böyle bir görev için ne kadar uygunsuz oldukları açık ve net bir şekilde belirtildi. Bu konunun Tatar’ın önümüzdeki günlerdeki Londra ziyareti esnasında ele alınması bekleniyor.

  Aslında Konseyi en çok rahatsız eden konu karşılarında her kesimi kucaklayan İngiltere Kıbrıs Türk Vakfı’nın olmasıdır. Aralarında en köklü kuruluşları barındıran bu vakıf henüz çok yeni, ama Konseyin başaramadığını çok kısa zamanda başarmış durumda.

  Konsey yetkilileri açık açık İngiltere Kıbrıs Türk Vakfını tehdit olarak gördüklerini söylediler.

  Konsey Başkanı sayın Leyla Kemal ve Yönetim Kurulunu Kaf Dağından aşağıya inip gerçekleri görmeye ve tüm toplumu değil, sadece küçücük bir kesimi temsil ettiklerini anlamaya çağırırım.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.