KRİTİK ON YIL İÇİN ON EKOLOJİK HEDEF*

MEHMET TAŞ / LONDRA – Önümüzdeki on kritik yılı mümkün olduğu kadar doğru yönlendirebilmek için dönüştürücü ve ilham kaynağı olabilecek politik hedef veya onemir öneriliyor. Bunların bir kısmı veya hepsi bir hükümetin veya seçimlere katılan bir adayın programı, hegemonik bir söylem için ilkeler veya ekolojik toplumsal hareketlerin ortak platform hedefleri olabilirler.

 1. Her alanda ekolojik mali savaş: büyük servetlerin varlıklarına iklim acil durum vergisi koymak, lüks emisyonlar için lisans ve kotalar, iklim rantına ve azami gelire endeksli yeniden dağıtımı amaçlayan karbon vergisi.
 2. İklim hedefi: enerji tüketimini önemli ölçüde azaltarak Kuzey ülkelerinde karbonsuzlaştırmayı 2040’a kadar uzatmak.
 3. Ekolojik muhasebe reformu: resmi muhasebeye biyofiziksel ve parasal muhasebeye de sosyal maddelerin yazılması.
 4. Zaman hakkı: Ücret kaybı olmadan haftalık çalışmanın 32 saate indirilmesi ve ekofeminist uzlaşma ve bakımın erkekleştirilmesi politikalarının uygulanması.
 5. İklimsel ve çevresel bir bakış açısıyla, biyolojiği ve psikolojiği kapsayan geniş halk sağlığı garantisi.
 6. Enerji demokrasisi, vatandaş hakkı olarak asgari elektrik arzına erişimin sağlanması ve üçüncü sektör lehine enerji oligopollerin ortadan kaldırılması.
 7. Ekolojik geçişte demografik yeniden dengeleme ve ekosistem restorasyonu arasındaki bağlantının kurulması: kamu satın alımıyla korunan agro-ekoloji yoluyla demografik anlamda çölleşmiş bölgelerin yeniden nüfuslandırılması, demiryolu geliştirme, kaliteli kamu hizmetleri şeklinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumu için finansman, ağaçlandırma ve ekosistem yenileme için arazi yönetim fonlarının oluşturulması.
 8. Döngüsel ekonomi: kritik minerallerin geri dönüşümüne ve verimli eko-tasarıma odaklanan yeşil sanayileşmenin geliştirilmesi.
 9. Halihazırda üretilmiş olanın kullanımına dayalı, paylaşım ekonomisini kolaylaştıran yeni analog ve dijital ortak malların halka sunulması.
 10. Kuşak demokrasisi: oy kullanma yaşının 16’ya indirilmesi, gelecek nesil kürsüsü, yasalarla gelecek nesilleri koruma altına almak, yeni resmi kurumlar oluşturmak.

  ______________________

* Emilio Santiago Muíño, Tanto decrecimiento como sea posible, tanto Green New Deal como sea necesario, (Mümkün olduğu kadar ekonomik küçülme, gerektiği kadar Yeşil Yeni Mutabakat) La Publica, 14 de junio de 2022

2660350cookie-checkKRİTİK ON YIL İÇİN ON EKOLOJİK HEDEF*

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.