Kızıldere katliamıyla hesaplaşalım!

Bugün 30 Mart… Kızıldere katliamının 38. yıldönümü bugün… Kızıldere katliamının hükmünü veren, 12 Mart’ın cuntacıkatilleri, tarih önünde hesap versinler istiyoruz.
Türkiye devrimcilerinin kalemi Kızıldere’de kırıldı. Emperyalizmin işbirlikçisi cuntanın 71 devrimcilerinin bağımsızlık,demokrasi ve sosyalizm mücadelesine verdiği cevap kanlı bir yok etmepolitikası oldu. Bütün 70’li yıllar boyunca, hatta günümüze kadardevrimci halk güçlerinin kaderini bu politika belirledi. Kuşağımızın miras olarak devraldığı böylesi önemli bir tarihigerçekliğin bütün sonuçları ile açığa çıkmasını istiyoruz.
Tarihimizle hesaplaşmak ve adalet istiyoruz çünkü! 1960’lı yıllarda Türkiye toplumu özgün bir hareketlilik içerisinegirdi. Öncesinin “devleti kurtarma” girişimleri, yerini yeni biraşamaya, “halkı kurtarma”, demokrasi, özgürlük ve bağımsızlıkgirişimlerine bıraktı. Bu, Türkiye topraklarının yabancı olduğuyeni bir devrimci aydın tipi ve aydınlanma süreciydi. Toplumsal sürecin ilerici-devrimci güçlerinin üzerinde geliştiğimecranın, 12 Mart darbesiyle kurutulmasına karşı, 71 devrimcilerinincan pahasına direnmesi sonucu süreç, tüm 70’li yıllar boyuncahalklaşma biçiminde yaşandı.
71 devrimciliğinin bıraktığı miras, gençliğin sosyalist idealler vetoplumsal özgürlük uğruna başkaldırı ruhuydu. 12 Mart cuntacıları, 60’lı yıllardan süzülerek gelen en yetenekli vegözü pek devrimcileri hunharca katletti. İşkence ve terörü sonunakadar dayattı. Öndersiz kalan 68 potansiyelinin ağırlığı düzeneentegre edildi. Hemen akabinde gelişen devrimci- demokratik mücadeleyeöncülük eden 78 devrimciliği çok daha sert uygulamalara maruz kaldı.
12 Mart ve 12 Eylül, bağımsızlıkçı, özgürlükçü, ülkesinikendisinden çok seven kuşakların 68’lilerin, 78’lilerin önünü kesti,sağcı-gerici güçlerin önünü açtı. Sonuç: İşte Türkiye’nindurumu! Hesaplaşmamız gereken tablo da bu! 12 Mart’ın ve Kızıldere’ nin yargılanmayışı, bu yüzyılınbaşından beri zaman zaman insanlığa karşı işlenmiş suçlarınsorgulanmayışının, yargılanmayışının ürünüdür. 12 Mart’ın ve Kızıldere’ nin yargılanmayışının ürünü, tüm 70’liyıllar boyunca topluma dayatılan katliamlardır. Hala hesabı verilmeyenbeş bin insanın ölümü, binlercesinin yaralanmasıdır. 12Eylül’dür…
12 Eylül’ün yargılanmayışının ürünü kalıcılaşan darberejimidir. Hiçbir kuşağın yok edilmemesi, sınıfların, sorunlara kan vekıyıcılıkla değil, barış ve diyalog içinde çözüm aramalarıiçin bunu istiyor ve takip ediyoruz.

78’liler Girişimi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen + four =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.