Londra’da okulların özelleştirme planına protesto

Enfield bölgesinde “Akademi” modeli altında özelleştirilmeye çalışılan 5 ilkokul (Brettenham, Wilbury, Galliard, Raynham, Fleece field) için geçen Pazar öğleyin Edmonton Shopping Centre’de protesto eylemi düzenlendi.

Okul çalışanları, öğretmen, öğrenci va ailelerin katıldığı eylemde, Nesil Çalışkan (Enfield Belediye Lideri), Lucy Howes (parent organiser), Oktay Şahbaz (DAY MER), Anma Hick (Öğretmenler Sendikası- NEU Temsilcisi) ve Louise Cafaro (NEU Newham Bölge Temsilcisi) de yer aldı.

Protestocular alışveriş merkezinde yaptıkları yürüyüş ve konuşmalarla bölge sakinlerini bilgilendirdi ve soruları yanıtladılar.

Öğretmen Şahbaz: Okullar “akademileştirilerek” şirketlere peşkeş çekilecek

FARUK ESKİOĞLU – Ortaokul öğretmeni ve DAY MER Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Şahbaz, okulların akademileştirilmesi konusundaki araştırmalarda eğitim seviyesinin düştüğü, yönetici şirketlerin zorunlu prosedürlere uymayarak kârlarını çoğaltmaya çalıştıklarını söyledi. Şahbaz, eğitime darbe vuracak bu modele karşı Enfield’deki öğretmenlerin grev de içinde protesto eylemlerine toplum üyelerinin de destek vermesini istedi.

Şahbaz “Akademi” modeli ve topluma etkileri konusunda sorularımızı yanıtladı.

– “Akademi” modeli nedir?
– Eğitim bakanlığının kendi yaptığı araştırmalarda bile eğitime bir katkısı görülmeyen akademi modelinin bu denli hayata geçirilmeye çalışılması birilerinin ceplerini doldurmasından başka bir anlama gelmiyor. Daha iyi bir eğitim ve okul için buna karşı yerli göçmen tüm Enfield halkının sesini yükseltmesi bunu durduracak tek güç.

– Neden Enfield?
– Enfield bölgesi son dönemlerde beş tane ilkokulunun akademi modeli altında özelleştirilmesi ile çalkalanıyor. Galliard Primary, Wilbury Primary, Brettenham Primary, Fleecefield Primary ve Raynham Primary okullarını Çoklu Akademi Kurumu (Multi Academy Trust) çatısı altında toplamak isteyen ve bunun için kurulan özel şirketler bu okulları başına geçmek için adım atmış durumda.

– Bizim toplum ne yapmalı?
– Türk konuşan toplumun yoğunlukta yaşadığı bölgelerde olan bu okullarda Türkiyeli öğrenci sayısı oldukça yüksek. Bu kampanyanın doğrultuda mücadele eden, grev ve eylem kararı alan öğretmen ve okul çalışanları, desteklemek önemli ve yerinde bir adım olacaktır.

Buna karşı geçen pazar günü Edmonton Green’de bir eylem yapan öğretmenler, veliler ve öğrenciler, bu uygulamaya geçilmemesi için Enfield halkından destek istedi. Daha önce başlattıkları imza kampanyaları ve öğretmen grevleriyle seslerini duyurmaya çalışan öğretmen ve veliler, bu okullarda yoğun bir nüfusu oluşturan Türkiyeli velilerin de kendilerine destek olmasını istediler. İki hafta önce başlayan grevlere, Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma merkezi (DAY-MER) destek ziyaretlerinde bulunmuş ve Türkiyelileri de desteklemeye çağrı yapmıştı.

 – Akademi projesine neden karşı çıkılıyor?
– Birçok prosedürün doğru bir şekilde yerine getirilmemesi, aileleri ve okul çalışanları endişenlendirirken, aileler yürüyüş ve mitinler ile, öğretmenler ise aldıkları grev kararı ile bu değişme karşı çıkmaya çalışıyorlar. Şu ana kadar görünen dokümanlarda bu şirketin başına geçirilmek istenen kişinin maaşının 105 ve 120 bin pound olarak belirlenmesi olayın niyetini gösterir durumda.

Akademi okulları kamu ve devlet bütçesi tarafından finanse edilip Bölge Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olmadan çalışan okul modellerini oluşturuyor. Bu okul modellerinde, müdür ya da okulu yöneten şirket birçok konuda karar verebiliyor. Yemek fiyatlarından üniforma fiyatlarına kadar birçok konuda karar yetkisine sahip olan bu kurumlar, aldıkları kararlar ile aileleri çoğu zaman zor durumda bırakabiliyorlar. Ayrıca Ulusal Müfredatı takip etmek ile yükümlü olmayan bu okullarda, ders seçimi tamamen müdürün ya da okulu yöneten şirketin istediği doğrultusunda seçiliyor. Genel anlamda velilere neredeyse hiç söz sahibi verilmeyen bu okul modellerinde, okul aile birlikleri bile okul ile çalışmak isteyen gönüllüler yerine, okulu yöneten şirketin belirlediği kişiler tarafından belirleniyor.

– Uygulamadaki akademilerin başarısı nedir?
– Büyük” beklentiler” ile açılan bu okul modelleri yolsuzluk ve kalitesiz eğitim çalkantıları ile zor günler geçiriyor. Eğitim Bakanlığı’nın 2018’de kendi yaptığı araştırmalarında, bu açık bir şekilde ortaya konuluyor. Kısacası; akademi modeline dönüşen bir okulun eğitim kalitesinin ya da sınav sonuçlarının daha iyi olma garanti yok. Yine aynı araştırmada dikkat çeken başka bir önemli nokta ise, devlet ve Bölge Eğitim Müdürlükleri’ne bağlı olan okulların Akademi modeli okullarından daha hızlı bir şekilde iyileşme gösterdikleri gerçeği. Ayrıca İngiltere’deki kötü ya da kaygı verici bir eğitim veren okulların başında akademi okulları olduğu bu raporda ortaya konuluyor.

– “Akademi sahibi şirketlerin prosedürleri yerine getirmiyor” eleştirisinden de söz eder misiniz?
– Çoklu Akademi Kurumu (Multi Academy Trust) ise aslında birçok okulu akademi modeline dönüştürerek yönetmek için kurulan özel ve kâar yapma hakkı olan bir şirket. Bu konuda isimlerini sıkça duyduklarımızın başında Harris Academy, Oasis Academy ve Ark Academy okulları geliyor. Çoklu Akademi Kurumları kimi zaman yüze kadar okulu kontrol ederken, bazıları ile daha bölgesel olup, beş ya da on okulu yönetebiliyor. Enfield bölgesinde aslında kurulmak istenen şimdilik daha küçük olup sadece beş okulun yönetimini ele almak istiyor. Bu konuda prosedür gereği veliler, okul çalışanları aynı zamanda bölge sakinleri ile konsültasyon yapması gereken şirket, şimdiye kadar usulsüz bir şekilde tüm prosedürlerin üstü kapatılıp gizlemeye çalışılıyor.

– Peki çocuklarımızın, Çoklu Akademi Kurumuna bağlı bir okula gitmesinde ne tür sorunlar olabilir?
– Aslında bunun cevabını yukarda akademi okullar hakkında verdiğimiz bilgiler açıklamaya çalıştık. Bu kurumlar kâr yapma hakkına sahip olan, vergi ödeme yükümlü olan özel şirketlerdir. Bu durumda, bu şirketler yönetimi ele aldıklarında ilk yaptıkları iş, tasarruf ve daha fazla tasarruf. Bu anlamda Çoklu Akademi Kurum beş okulu bir okul gibi yönetmeye çalışıp, başta müdürler olmak üzere birçok öğretmen sayısında bir kısıtlamaya gidebiliyor. İki okul başına bir müdür ya da Özel Eğitim İhtiyacı (SENCO) öğretmenlerinden bir tanesini beş okulla paylaşmak gibi… Bundan fazlası da var. Daralan bütçeler, tasarruf için okullardan çıkartılan tecrübeli öğretmenler, ya da artırılan yemek ücretleri, kesilen servisler ve gelir getirilmesi için satılan pahalı üniformalar bu tür okulların yaptıkları çalışmalardan bazıları. Yani neredeyse bir inşaat şirketi gibi okul yönetecekler.

– Bu konudaki araştırmalardan da söz eder misiniz?
– Çoklu Akademi Kurumları hakkında en son parlamentodaki Eğitim Komitesi’nin yaptığı araştırma ise, iki gerçeği çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bunlardan birincisi, Çoklu Akademi Kurumlarına bağlı orta okullarının üçte ikisinin ortalamanın altında ve sadece üçte birinin ortalamanın üstünde olduğu bilgisi oldu. Çoklu Akademi Kurumları’na bağlı ilk okullarda ise durumun aynı olduğu ve bu kurumların okulların seviyesini düzeltme konusunda bir ise yaramadığı gerçeğiydi. Diğer dikkat çeken bulgu ise, kurulduklarında aslında yoksul ve dar gelirli öğrencilerin seviyelerini yükseltmek ve daha iyi yapmak gibi hedefleri olan bu kurumların bu konudaki katkılarının çok az olduğu gerçeği oldu.

– Enfield Belediyesi ve ailelerin akademi projesine karşı genel yaklaşımı nedir?
– Enfield bölgesinde yaşanan bu çalkantıya karşı aileler, öğretmenler, yerel belediye encümen üyelerinin bazıları, Enfield Konsey Lideri Nesil Çalışkan ve Belediye Başkanı Saray Karakuş bu değişime karşı olduklarını her fırsatta dile getiriyorlar. Bu anlamda ailelere doğru bilgi vermeyen, ayrıca prosedürün dışında tutmak isteyen Çoklu Akademi Kurumu yöneticileri kararı istedikleri gibi hayata geçirmek için hızlı bir şekilde hareket ediyorlar.

– Enfield’deki toplum üyelerine mesajınız nedir?
– Okul nüfuslarının büyük bir kesiminin Türkçe konuşan öğrencilerden oluşan bu okullarda, Türkiyeli veliler bu konuda yapıla çalışmalarda âtıl durumda kalmış gibi görünüyor. Tüm velilerin bu konuda beraber hareket edip, çocukları için daha iyi bir eğitim verildiği, öğretmenlerin çalışma koşullarının daha iyi olacağı ve daha çok söz sahibi olabilecekleri kendi belediyelerine bağlı bir okul için mücadele etmesi buna karşı yapılması gereken en acil ve önemli bir adım.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 − six =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.