Memur Sen 6. Dönem Toplu Sözleşme için zam teklifini açıkladı

Kamudaki 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için talebini açıklayan Memur-Sen, ücretlerin 2022 ve 2023 için toplam yüzde 38 artırılmasını ve 600 lira seyyanen zam istedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen genel merkezinde düzenlenen basın toplantısıyla hükümetle memurlar arasındaki 6. Dönem Toplu Sözleşmeye dair taleplerini açıkladı.

4 milyona yakın kamu emekçisi ve 2 milyona yakın emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme süreci 2 Ağustos’ta başlıyor. Memur-Sen 6. Toplu Sözleşme teklifini duyurmak amacıyla basın toplantısında bulundu. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu emekçilerinin maaş ve ücretlerinin; 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17 olmak üzere iki yıllık sürede toplamda yüzde 38 artırılmasını, 5. Dönem Toplu Sözleşmeden kaynaklı geçmiş kayıpların telafisi için de 600 TL seyyanen zam ile iyileştirilmesini istedi.

HÜKÜMETE İLK GÖRÜŞMEDE TEKLİF YAPMA ÇAĞRISI
Konfederasyon genel merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 2019 yılında gerçekleştirilen ve hakem kararıyla sonuçlanan toplu sözleşmeyi hatırlatarak “Mutabakatsız geçen 18 ayda, enflasyon, dolar, altın ve diğer parametrelerin yukarı yönlü, alım gücünün ve satın alma paritelerinin aşağı yönlü seyir izlediği bir süreci yaşadık” diye konuştu. Hükümete ilk teklifini 2 Ağustos’ta yapma çağrısında bulunan Yalçın, “Zaman ve enerji kaybına mahal vermemek adına kamu işvereninden en geç 2 Ağustos’ta ilk oturumda masaya teklif sunmasını istiyor ve bekliyoruz” dedi.

YÜZDE 38 ZAM TEKLİFİ
Memur-Sen tarafından hazırlanan ve Çalışma Bakanlığına sunacağı 51’i ortak toplamda 91 maddelik teklif listesini açıklayan Yalçın, “Ocak ayında ve tek seferde gerçekleştirilmek kaydıyla, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinin; 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, iki yıllık sürede toplamda yüzde 38 artırılmasını istiyoruz. Kamu görevlilerinin ücretlerine, enflasyon oranının maaş artışı oranını geçtiği aydan geçerli olmak üzere enflasyon farkı artışı yansıtılmalı, kamu görevlileri enflasyonun maaşı eriten etkisinden kurtarılmalı. Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine, 1 Ocak 2022’de yüzde 3 ve 1 Ocak 2023’te yüzde 3 olmak üzere toplamda yüzde 6 refah payı artışı yansıtılmalı” diye konuştu.

“ÖNCEKİ DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME ZARARLARI GÖRÜLMELİ”
5. Dönem Toplu Sözleşmenin zararlarının görülmesi gerektiğini söyleyen Yalçın, “Hakem kararıyla üretilen 5. Dönem Toplu Sözleşmenin oluşturduğu maaş-gelir kaybını tazmin etmek amacıyla net 600 TL tutarında seyyanen zam yapılmalı. Ayrım yapılmadan, tüm kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlandırılmalı. Kıdem aylığının hesabında esas alınan gösterge rakamı 100’e yükseltilmeli, 25 yıllık kıdem aylığı süre sınırlaması sona erdirilmeli. Kamu kurum ve kuruluşlarında (yerel yönetimler dahil) sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlar, 31 Ocak 2022 tarihine kadar memur kadrolarına geçirilmeli, kamuda sözleşmeli personel istihdam etme yanlışlığına son verilmeli” dedi.

Yalçın, “Kamu görevlilerine maaş ve gelir kaybı yaşatan gelir vergisindeki matrah-oran sorunu çözülmeli, kamu görevlilerinin yüzde 15 oranını aşan Gelir Vergisi kesintileri kamu işverenince tazmin edilmeli. Taban aylıktan gelir vergisi kesilmemeli. Kamu görevlisi emeklileri, kamu görevlilerinin yararlandığı sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilmeli, emeklilik öncesinde üyesi oldukları sendika ile üyelik ilişkisini sürdürebilmeli. 4/C iken 4/B’ye geçen personelin ek ödeme mağduriyetleri giderilmeli, mevcut ek ödeme oranları ile sözleşme ücretleri unvanları yeniden düzenlenmek suretiyle yükseltilmeli, unvan konusundaki tepkilerinin gereği yerine getirilmeli, zorunlu emeklilik dayatmasına maruziyetleri bitirilmeli. Kovid-19 salgını sürecindeki hizmet sürelerinin tamamı fiili hizmet zammı kapsamında değerlendirilmeli, Kovid-19’a dayalı ölüm ve maluliyet halinde illiyet bağının varlığı esas kabul edilmeli, illiyet bağının yokluğuna ilişkin ispat yükümlülüğü sosyal güvenlik kurumuna yüklenilmeli, ölüm ve maluliyet halinde sağlanacak mali ve sosyal haklar ile özlük hakları noktasında genişletici yorum benimsenmeli, Kovid-19 sürecinde dönüşümlü, evden, kısmi süreli çalışma gibi esnek çalışma haklarından faydalandırılmayan personele, fiilen çalıştığı her gün için 500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar ödeme yapılmalı. Kamu görevlileri, siyaset hakkı, çalışma hakkı, örgütlenme ve toplu pazarlık ile grev hakkı, toplantı ve gösteri yürüyüş, düşünce ve düşünceyi açıklama hürriyeti, dini inanışlarının gereğini yaşama ve inanışı yayma hakkı ve bu kapsamda demokratik ve sendikal haklar noktasında hakkın özüne dokunan herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmamalı. Kamu görevlileri ve kamu görevlileri sendikaları ile konfederasyonlarının evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere uygun şekilde sendikal hakları kullanmasını temin amacıyla 4688 sayılı Kanun ve bağlı yasal ve yönetsel mevzuatta gerekli değişiklikler ivedilikle yapılmalı, örgütlenme hakkına ilişkin sınırlamalar kaldırılmalı, kolektif sendikal özgürlüğü yok sayan yasaklar ve eksikliklerden kurtarılmalı.Toplu sözleşme ikramiyesi 1 Ocak 2022’de 450 TL’ye, 1 Ocak 2023’te 540 TL’ye yükseltilmeli, sendika üyesi olma tercihi desteklenmeli” diye konuştu.

Basın toplantısının ardından Memur Sen zam teklifini saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunacak. (Ankara/EVRENSEL)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.